تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت همواره این تردید وجود دارد که سازنده بر خلاف مفاد قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع نماید، هرچند مطالبه خسارت در قرارداد مشارکت در ساخت از طریق طرح دعوا در مرجع صالح امکانپذیر است؛ اما این موضوع، مالک را با چالش های متعددی مواجه می کند؛ به همین جهت مرسوم است که مالک اقدام به اخذ تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت از سازنده می نماید.

تضمین در قرارداد مشارکت در ساخت

تضمین در قرارداد مشارکت در ساخت

ضرورت اخذ تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت

تخلف سازنده از قرارداد مشارکت در ساخت امری محتمل است که می تواند منشاء ورود ضرر و زیان به مالک شود. هر چند مالک می تواند جبران ضرر و زیان خود را از دادگاه بخواهد اما این امر مستلزم آغاز فرآیند رسیدگی در محاکم و تقبل هزینه های مربوط به طرح دعوا از جمله حق الوکاله وکیل، هزینه کارشناسی و هزینه دادرسی از سوی مالک می باشد.

رسیدگی به موضوع جبران خسارت در دادگاه مدت ها به طول می انجامد و مالک ملزم است تخلف سازنده و استحقاق خود نسبت به دریافت خسارت را نزد مرجع قضایی اثبات نماید. ضمنا در صورتی که حکمی مطابق با خواسته مالک صادر شود، موضوع اجرای حکم نیز با دشواری هایی رو به رو است و ممکن است خسارت پرداخت شده به مالک با توجه به نوسانات اقتصادی ناچیز به نظر بیاید.

بنا به مراتب معروضه که به اختصار بیان شد، اخذ تضمین از سازنده جهت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت ضروری به نظر می رسد.

انواع تضمینات در قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده می تواند به عنوان تضمین اجرای قرارداد، ضمانتنامه بانکی، چک تضمینی، سفته یا املاک متعلق به خود را نزد مالک توثیق نماید.

ضمانتنامه بانکی

ضمانتنامه بانکی قراردادی است بین متقاضی و بانک که به موجب آن بانک متعهد می شود در تاریخ معین و به درخواست ذی نفع ضمانتنامه، معادل وجه الضمان مندرج در آن را پرداخت نماید. وصول مبلغ مذکور مستلزم طرح دعوا یا ارائه دلیل نبوده و به محض مطالبه از سوی ذی نفع پرداخت خواهد شد.

وثیقه غیر منقول (ملکی)

 ممکن است سازنده ملک متعلق به خود را به عنوان تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت معرفی نماید. در چنین مواردی معمولا پس از انجام کارشناسی در مورد ارزش ملک و اخذ استعلامات ثبتی، سند رسمی تنظیم می شود. به موجب این سند، سازنده کلیه حقوق خود نسبت به ملک را اعم از مالکیت عرصه و اعیان و منافع آن را به عنوان تضمین اجرای قرارداد در رهن مالک قرار می دهد. همچنین مرسوم است که سازنده ضمن این سند، وکالت در فروش ملک موضوع وثیقه را نیز به صورت بلاعزل به مالک اعطا می نماید تا در صورت وقوع هرگونه تخلف، مالک خسارات خود را از محل فروش ملک استیفا نماید.

چک تضمینی

سازنده می تواند برای تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت اقدام به صدور چک تضمینی نماید و مالک می تواند پس از وقوع تخلف از سوی سازنده، با تسلیم چک به بانک، مبلغ مندرج در آن را مطالبه نماید. در صورتی که سازنده معادل وجه چک در بانک، اعتبار نداشته باشد، مالک می تواند از طریق اجرای ثبت و دادگاه های حقوقی برای وصول چک برگشتی اقدام نماید؛ چراکه چک های تضمینی فاقد جنبه کیفری هستند. تضمینی بودن این قبیل چک ها معمولا روی خود چک و یا در متن قرارداد مشارکت در ساخت مورد تصریح قرار می گیرد.

سفته

ممکن است سازنده برای تضمین اجرای قرارداد مشارکت در ساخت، سفته صادر کند.در چنین مواردی مطالبه وجه سفته پس از ثبت واخواست عدم تادیه و از طریق طرح دعوا در دادگاه عمومی حقوقی میسر خواهد شد.

لازم به تذکر است در کلیه موارد فوق در صورتی که مالک بر خلاف توافق و بدون وقوع تخلف از سوی سازنده اقدام به وصول تضمینات نماید، سازنده می تواند با اثبات این امر نزد دادگاه مبلغ را مسترد نماید.

عدم کفایت تضمینات ماخوذه

در صورتی که مبلغ استیفا شده از محل تضمینات، کفاف خسارات وارده به مالک را ندهد، وصول مابقی خسارات از محل سایر اموال متعلق به سازنده امکانپذیر خواهد بود.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × دو =