شرح موضوع

موضوع رای: خلع ید از ملک موقوفه پیش از تحقق قبض

الف، مالک قطعه زمینی به مساحت 5000 متر مربع موضوع پلاک ثبتی 114 فرعی از 11 اصلی واقع در بخش 1 تهران، شش دانگ ملک خود را به موجب وقف نامه رسمی شماره 572490 مورخ 11/3/1379 جهت دایر کردن حسینیه و محل عزاداری و با معرفی ب به عنوان متولی منصوص وقف نموده است.

الف در تاریخ 2/12/1379 و پیش از آن که ملک خود را به تصرف وقف بدهد فوت نموده و متوفی دارای دو فرزند است که از تسلیم ملک به متولی منصوص از جانب واقف (ب) امتناع نمودند. متولی اقدام به طرح دعوا علیه فرزندان الف به خواسته خلع ید از ملک موقوفه و مطالبه اجرت المثل ایام تصرف نموده است.

پرونده به شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی استان تهران ارجاع شده و آن شعبه در مقام رسیدگی اعلام نموده اگرچه نسبت به اصالت وقف نامه ارائه شده از سوی خواهان تعرضی نشده، اما با توجه به ماده 59 قانون مدنی اگر واقف، عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد، وقف محقق نمی شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می کند. بنابراین قبض عین موقوفه شرط صحت و تحقق عقد وقف است نه از آثار آن و تا زمانی که قبض با اذن مالک و به نحو قانونی صورت نگرفته، وقف محقق نشده است. در ما نحن فیه واقف پیش از آنکه ملک را به قبض متولی بدهد فوت کرده و اساسا وقف به نحو معتبر واقع نشده تا متولی بتواند خلع ید متصرفین و اجرت المثل ایام تصرف آنان را مطالبه نماید.

در نتیجه با عنایت به اینکه قبض از ارکان اصلی تحقق عقد وقف است، دعوای خواهان فاقد مبنا و محمل قانونی بوده و قرار رد آن صادر می شود.

رای مذکور مورد اعتراض محکوم علیه قرار گرفته و شعبه 4 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موضوع اعتراض رسیدگی نموده است.

دادگاه تجدیدنظر اظهار می دارد اصل تحقق عقد وقف مورد تردید قرار گرفته و تا زمانی که اصل وقف ثابت نشود، دعوای خلع ید و مطالبه اجرت المثل قابلیت استماع نخواهد داشت. بنا به مراتب معروضه و با توجه به اینکه تجدیدنظر خواه، ایراد و اعتراض موثری که موجب نقض دادنامه صادره باشد ارائه نکرده، دادنامه مزبور صائب و مورد تایید می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4.5)

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

در حال به روز رسانی