دعاوی ابطال قراردادهای بانکی

ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی

یکی از پرتکرار ترین دعاوی بانکی، دعوای ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی است. بخش قابل توجهی از توافقات بانک و متقاضی دریافت تسهیلات در قالب شروط ضمن عقد...

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی در حقوق بانکی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی شرح موضوع ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از رایج ترین دعاوی بانکی می باشد که در مراجع قضایی طرح و اقامه می شود. یکی...

جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی

جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی

بروز برخی عوامل موجب ابطال کلیه قراردادهای بانکی، اعم از قراردادهای مشارکتی و مبادله ای خواهد شد. این عوامل را می توان جهات عمومی ابطال قراردادهای بانکی دانست. علاوه بر...

ابطال قرارداد مضاربه

ابطال قرارداد مضاربه در حقوق بانکی

ابطال قرارداد مضاربه بانکی ابطال قرارداد مضاربه بانکی یکی از دعاوی بانکی می باشد که در سال های اخیر شاهد ازدیاد آن بنا به جهات گوناگونی در مراجع قضایی می...

ابطال قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

ابطال قرارداد فروش اقساطی در حقوق بانکی

فقدان شرایط عمومی صحت قراردادها موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی و عدم رعایت سایر شرایط لازم الرعایه در کلیه قراردادها منجر به ابطال قراردادهای بانکی خواهد شد. از جمله این...

ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک

ابطال قرارداد اجاره به شرط تملیک

از آنجا که قرارداد اجاره به  شرط تملیک عقدی لازم می باشد که طرفین آن نمی توانند آن را فسخ نمایند؛ مگر در موارد اختیارات یا بنا به شروط ضمن عقد، لذا بانک ها با گنجاندن شرط ضمن عقد،  اختیار فسخ را تا قبل از انقضای سر رسید، در مواردی که مستاجر از انجام مفاد…