حقوق و مزایای کارگر

حقوق و مزایای کارگران در قانون کار با عنوان حق السعی کارگران عنوان شده است. و شامل مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار ، ایاب و ذهاب و… میشود.

حق السعی چه مزایایی را شامل میشود؟

اصل براین است که هرفردی که اقدام به انجام عملی مینماید، قصد مطالبه اجرت داشته است. فلذا کارگرانی هم که اقدام به انجام کاری مینمایند، درحقیقت جهت دریافت حقوق و مزایای کارگری به این امر مبادرت می ورزند.البته قانونگذار حقوق و مزد را زیر مجموعه ای از دریافتی های کارگر بیان کرده است .البته به جز این مورد، دریافتی های دیگری را نیز برای کارگر در نظر گرفته است .

قانون گذار، عبات حق السعی را برای دریافتی های کارگر به کار برده است قانون گذار در ماده ۳۴ قانون کار چنین بیان نموده است :
” کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن ، خوار و بار ، ایاب و ذهاب ، مزایای غیر نقدی ، پاداش افزایش تولید ، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند .”

 

حقوق و مزایای کارگران
حقوق و مزایای کارگران

 

عبارت کلیه دریافتی های قانونی درماده،شامل موارد احصاشده ای است که درقانون به عنوان حق وحقوق برای کارگران لحاظ شده است. جمع این موارد را حق السعی مینامند که به ازای زحمتی است که کارگر برای کارمورد نظر انجام داده است.

کارگری مستحق ،حقوق و مزایاست که قرارداد کاری با او منعقد شده باشد.گاهی ممکن است کارگری با میل خویش و بدون اطلاع کارفرما به امری مبادرت نماید.چنانچه انجام آن امر از وی خواسته نشده باشد،چنین کارگری نمی تواند مطالبه حقوق ومزایا نماید. درواقع کارگری مجاز به درخواست مزد است که  دارای قرارداد کار بوده وبرطبق آن برای وی حقوق درنظرگرفته شده باشد. حقوق  مشخص شده طبق قرارداد کارمی تواند بسته به مورد قرارداد، ماهانه ، روزانه و…پرداخت شود.

کمک عائله مندی کارگر

کمک عائله مندی از مزایایی است که قانون کار جز حقوق و مزایای کارگر لحاظ کرده است.کمک عائله مندی مبلغی است که ازسوی کارفرما ،درهنگام پرداخت مزد یا حقوق به کارگر،مازاد برمزد اوپرداخت می شود. هدف از کمک عائله مندی، مساعدت به خانواده کارگر است که متناسب با تعداد فرزندان و سن آن ها لحاظ می گردد.

عائله مند به چه کسی گفته میشود؟

عائله مند به کارگری گفته میشود که دارای فرزند باشد. حق عائله مندی کارگر هم مبلغی است که ازسوی کارفرما جدای ازحقوق ومزد جهت مساعدت ،به خانواده کارگر به آنها داده میشود.

حق عائله مندی تا چند فرزند را شامل میشود؟

مبلغ مزبور با توجه به تعداد و سن فرزندان قابل پرداخت میباشد. ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی به بحث حقوق عائله مندی کارگر پرداخته است .ماده مزبور عنوان کرده است که کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند فرد بیمه شده به او پرداخت میشود. البته با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، محدودیت تعداد فرزندان برای اخذ حق عائله برداشته شد .فلذا در حال حاضر حق عاذله مندی به همه فرزندان تعلق میگیرد.

 

حق عائله مندی کارگران
حق عائله مندی کارگران

بیمه شده جهت اعطا حق عائله مندی کارگرچه شرایطی را باید دارا باشد؟

لازم است که بیمه شده واجد شرایطی باشد که درصورت عدم احرازاین شرایط از چنین حقی محروم میگردد.
1) کارگر بیمه شده ،باید سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کاری را داشته باشد.
2) سن فرزندان کارگر باید زیر ۱۸ سال تمام باشد .به فرزندان بالای ۱۸ سال تنها در دو صورت تعلق میگیرد .

 • چنانچه فرزندان درحین تحصیل باشند.
 • در صورتیکه براثر بیماری یا نقض عضو طبق کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی توانایی کارکردن نداشته باشد.

بدیهی است حق عائله مندی زمانی به کارگر تعلق می گیرد که شرایط فوق را داشته باشد .در حقیقت صرف مزدوج شدن دلیل بر استفاده از حق عائله مندی نیست. البته خود ازدواج هم شامل کمک هزینه های ازدواج میباشد،اما تا زمانی که فرزندی متولد نشودحق عائله مندی به کارگرتعلق نمیگیرد.

نکته جالبی که بسیاری از افراد نمیدانند….
بسیاری ازافراد تصور می کنند که حق اولاد و حق عائله مندی یکی است،درحالیکه چنین نیست.جهت روشن شدن این موضوع لازم به ذکراست که حق اولاد و حق عائله مندی، درشرکتهای خصوصی یکی میباشد.اما درشرکتها و سازمان های دولتی به دلیل هماهنگی که درنظام  پرداخت آنها وجود دارد حق عائله مندی ازحق اولاد جداست.

حق عائله مندی به چه صورت محاسبه میگردد؟

جهت محاسبه حق عائله مندی یک فرمول ساده وجود دارد . هرفردی می تواند آنرا محاسبه نماید .بدین صورت که اگرکارگر بیمه شده ،دارای یک فرزند باشد عدد۱ضرب درحداقل دستمزد روزانه کارگر وضرب درعدد 3می شود. اگرکارگر بیمه شده دارای ۲ فرزند باشدعدد 2 ضرب در حداقل حقوق روزانه کارگر ضرب در عدد ۳ محاسبه میگردد.و به همین صورت برای سایر فرزندان محاسبه میگردد.

چنانچه ،زن و شوهری هردو شرایط استفاده ازحق عائله مندی راداشته باشندحق مزبوربه هردوی آنها تعلق میگیرد وهردومیتوانند استفاده نمایند.

حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در حق عائله مندی

حق عائله مندی، مبلغی است که برعهده کارفرما است. چنانچه کارگر واجد شرایط باشد کارفرما موظف به پرداخت میباشد.کارفرما ممکن است ازپرداخت امتناع نماید و یا اینکه ادعا کند که کارگر واجد شرایط نیست.کارفرما میتواند پیرو ادعای خویش شکایت مطرح نماید.
به اختلاف بین کارگر وکارفرما در مورد حق عائله مندی، از طریق مراجع حل اختلاف اداره کار رسیدگی میشود.

حق مسکن

از دیگر دریافتی های کارگران هزینه های مسکن است .این مورد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ،دارای هیچ استثنایی نیست و حتی به دارا بودن یا نبودن مسکن ازسوی آنها، ارتباط پیدا نمی کند.این مورد برای همه کارگران به نحو یکسان اعمال می شود.

حق خوار وبار کارگر

حق خواروبار ،توزیع بسته های حمایتی غذایی به کارگران به جهت جلوگیری از فشارهای روزمره زندگی است .این مورد میتواند گزینه مناسبی برای کمک به معیشت خانواده ها باشد. البته در حال حاضر این حق به صورت مبلغی است که به حقوق کاگران افزوده میگردد و هر سال مبلغی به آن افزوده میشود.

ایاب و ذهاب کارگر

قانون گذاردر ماده ۱۵۲ قانون کار در باب ایاب و ذهاب کارگران چنین بیان نموده است:

“در صورت دوری کارگاه و کافی نبودن وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله ی نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد .”
ماده مزبور،در اختیار قراردادن وسیله مناسب را وظیفه کارفرما دانسته است فلذا کارفرما بایستی آن را رعایت نماید.از این رو،امکان پرداخت وجه نقد به کارگر با وجود این ماده وجود ندارد .
نکته قابل توجه در این است که قانون گذار در اکثر مواقع از حق کارگر به طرق مختلف دفاع نموده است.قانونگذار تمام سعی و اهتمام خود را بر این قرارداده  است تا حقی از وی ضایع نگردد.اما متاسفانه اکثر کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق و مزایای کارگری به سادگی از آن می گذرند.فلذا توصیه می شود، درصورتی که برای به دست آوردن حق و حقوق خود اقدام مینمایید ،حتما اطلاعات لازم را دراین زمینه کسب نمایید. از این رو بهتراست با کارشناسان و وکلای صاحب تجربه در این زمینه مشورت کنید .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 3.7)

25 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام عزیزان سوال من منتشر نمیشه چرا . من ۱۰ ماه در پمپ بنزین کار کردم مبلغ ۸۰۰ تومن در سال۹۹ و مبلغ ۱۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ دریافت کردم جمعا در طول ۱۰ ماه ۹ میلیون دریافت کردم با عیدی و ۲ ماه دو شیف کار کردم یعنی نیرو نداشتن دو نفر جای سه نفر کار کردیم کار ما در اصل ۱۲ در ۲۴ ساعت استراحته خواستم بدونم با توجه به اینکه کارفرما حقوق وزارت کاری نمیده بازگشت من به کار را اگه کار فرما قبول نکنه تکلیف چی میشه و جسارتا حدود طلب من از کار فرما چقدر هست با توجه به توضیحاتی که دادم حدودشو بدونم کفایت میکنه خیلی خیلی سپاسگزارم از سایت بسیار عالی و اموزندتون که من به شخصه کلی اطلاعات دریافت کردم ممنون همگیتون هستم

  پاسخ
  • اداره کار شکایت کنید بر اساس حداقل قانون کار و شرایط سختی کار میتوانید مابه التفاوت حقوق و مزایا و هم چنین پاداش و عیدی و سنوات و سایر حقوق قانونی رو مطالبه کنید و تعیین مبلغ برای ما مقدور نیست

   پاسخ
 • سلام من درشرکتی مشغول به کاربودم که بعدازبستن قراردادجدیدکارفرمامن روبه بی دلیل بیرون کردمدت قراداد3ماهه هستش امامن ازبرگه قراردادچیزی دردست ندارم آیامیتونم برای گرفتن حق وحقوق قراردادباقی مونده شکایت کنم وآیامبلغی بهم میرسه، ممنون ازسایت عالیتون

  پاسخ
  • خیر صرفا بابت همون ۳ ماه میتوانید نسبت به طرح شکایت اقدام کنید

   پاسخ
  • حسین گلوی دوست
   آگوست 4, 2021 2:50 ب.ظ

   سلام از۳تیر۹۸درباغ زیتون مشغول به کارشدم ودرسال ۹۸مبلغ۱۴۰۰حقوق می گرفتم ودیگر هیچ چیز دیگری نمیدادن ودرسال ۹۹تا۶ماه اول ۱۶۰۰میدادن وبعدازدی ۱۸۰۰دادن ودرسال ۱۴۰۰مبلغ۲۴۰۰میدادن عیدی سال ۹۹را ۵۰۰دادن و۱۴۰۰را مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰میلیون دادن لیست بیمه من را از۱۶بهمن ۹۸فرستادن بنده برای واریزکردن لیست بیمه ازتیر۹۸تابهمن۹۸را درخواست کرده بودم ردکردن گفتن چون حقوق دستی میداده نمیشه کاری کرد وسال ۹۸ را کاملا حذف کردن اعم ازعیدی.پاداش.سنوات.حق اولاد.کمک معیشت.بن.حق مسکن و….آیا به نظرشما این قابل رسیدگی می باشدیا خیر

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید.
  من یک ماه زودتر از تاریخ قرارداد اخراج شدم به اداره کار شکایت کردم طی دادنامه قطعی حقوق و مزیای خود دریافت کرده ام ، و بیمه یک ماه مانده قرار داد هم باید کارفرما پرداخت کند، ولی بیمه تامین اجتماعی حق بیمه این ماه و محاسبه نکرده و قبول نداد ! ایا بیمه اون یک ماه، با وجود اینکه در محل کار نبوده ام به من تعلق می گیرد؟؟؟

  پاسخ
 • باسلام، در صورتیکه بیمه در شعب عسلویه رد شود محل کار تهران باشد آیا سابقه کار جهت درخاست بازنشستگی با ضریب اعمال میشود؟
  چنانچه محل کار عسلویه باشد ولی کار اداری انجام شود چطور محاسبه سنوات خدمت برای بازنشستگی با ضریب صورت میگیرد؟

  پاسخ
 • محمد رضا رحیمی
  مارس 10, 2022 6:18 ق.ظ

  با سلام. در یک شرکت مشغول به کار شدم. کارفرما گفت بعد از گذشت یک ماه بیمه میکنم. الان 9ماه گذشته. واصلا به درستی حقوق نمیده الان 4ماه پرداخت نکرده
  ساعت کاریش هم خیلی هست ولی بیشتر از 4/200نداده

  پاسخ
 • محمد رضا رحیمی
  مارس 10, 2022 6:22 ق.ظ

  درضمن دوتا فرزند دارم. برای رفتن به کار باید خودمان بریم. مرخصی هم خیلی کم میده ماهی یک روز. اون چند ماهی هم که حقوق داده خورد خورد.

  پاسخ
 • شهروز پرتو
  آوریل 17, 2022 12:01 ب.ظ

  سلام خسته نباشید میبخشید میخواستم بدونم تا چند روز بعد از اخراجم باید سنوات من رو بلهم واریز کنن قانونش تا چند روز بعداز اخراج باید صبر کنیم ک پرداخت کنن سنواتمون رو ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 19, 2022 9:26 ق.ظ

   سلام مهلتی ندارد و باید همزمان تسویه شود.

   پاسخ
   • سلام.من درکارگاههی بمدت ده سال است مشغول کارم.ولی حقوقم همیشه پایینر از حداقل اداره کار بوده.آیا میتونم بدلیل عمل نکردن ب قانون اذاره کار توسط کارفرما از ایسان شکایت کنم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     جولای 16, 2022 10:20 ق.ظ

     سلام بله در اداره کار بابت مطالبه مابه‌التفاوت حقوق های قبلی اقدام کنید

     پاسخ
 • من در یک کافی شاپ کار میکنم و داخل قرارداد ۱ ماه که بستند گفتند نسبت به درخواست کارفرما شغل شما مشخص می‌شود و از من امضا گرفتند الان جای ۴ نفر کار میکنم و هنوز به بنده پست خواستی نداده اند با اینکه در مصاحبه کاری فقط گفتند باریستا می‌خواهند و قرارداد ۱ ماه بستند و چهار میلیون و پانصد حقوق تعیین شد و گفتند ۱ ماه آزمایشی و بعد از آن قرارداد به صورت اتوماتیک تمدید می‌شود ساعت کار ۷ صبح تا ۳ بود که بیشتر وقت ها تا ۵ و بعضی وقت ها کلا تا ۱۱ شب هستم اما هیچ اضافه حقوقی پرداخت نکردند که هیچ حقوق ماه اول را نگه داشتند الان از قرارداد ۱ ماه من ۳ ماه می‌گذرد و یه سفته هم اول قراداد گرفتند اما نداشتند خودم تهیه کنم و کارفرما داد و امضا گرفتند اول صبحانه و نهار می‌دادند بعد قطع کردند استعفا دادم اما نمیزارن برم لطفا راهنمایی کنید حتی بیمه هم نمی‌کنند

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 14, 2022 9:34 ق.ظ

   سلام بابت تمام حقوق قانونی خود میتوانید در ادارات کار شکایت نمایید

   پاسخ
 • سلام و صبح بخیر .جسارتا سوالم این هست اگر شخصی بواسطه آگهی استخدام که بصورت تلفنی جواب میدهن راننده ای را با شرایط داشتن پرداخت بیمه و محل اسکان برای رانندگان شهرستانی و حقوق بصورت ماهیانه و شیفت‌های ۱۲ ساعته و دارا بودن مرخصی باحقوق مشروط براینکه مدت ۲۷روز مستمر در شهر مد نظرشان باشید استخدام می‌گردید و پس از مراجعه راننده که خودم هستم برای شرکت سمنگان ترابر در فولاد ایرانیان برای پیمانکار طرف قرارداد شرکت فوق مشغول ‌گشته ام که پس ازمدت ۶ روز بمدت ۲۷ روز دوشیفت ۱۲ساعت از من گرفته و حدود ۳ الی ۴ ساعت زمان استراحت داشته ام.حال که درخواست حق و حقوق خودم شده ام توسط نماینده کارفرما می‌گوید که حقوق دوماه یکبار تسویه می‌شود و بابت زمانهای اضافه کارت هم یعنی شیفت های کاری چون توسط شرکت بصورت آماده بکار اعلام شده ایم زمانی که به کار مشغول شده ای یعنی مثلا ۴ ساعت برای تو اضافه کار حساب می‌شود در صورتی که همکار دیگر را کامل حقوق می‌دهند چه ساعتی از شیفت کار کند یا نکند و بیمه نداریم و همچنین بابت اسکان فعلا امکان نیست و در ماشینت باید سر کنی حال میخواهم تسویه کنم دستبسرم میکنن چه کار باید کنم پولی بابت هزینه شکایت در اداره کار و دادگستری هم ندارم لطفا راهنمایی کنید اما میتوانم پس از گرفتن حقوقم کلیه هزینه ها را پرداخت کنم .با تشکر جمالی

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آگوست 9, 2022 11:36 ق.ظ

   سلام در اداره کار شکایت نمایید حتما به نتیجه میرسید و شکایت در اداره کار هزینه ای ندارد.

   پاسخ
 • با سلام و عرض ادب .همسرم به مدت ۸ سال در یک مطب روزانه ۸ساعت کار تزریقات انجام میداد و کارفرما تمام این مدت ۴۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار را پرداخت مورد بدونه هیچ مزایایی خودور ۲ماه پیش به بهانه اینکه میخواهد آنها را بیمه کند به دفتر خانه برده و از آنها امضا گرفته ایا راهی برای احقاق حق وجود دارد واگر امکانپذیر است هزینش چقدر میشود با تشکر اکبری.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   سپتامبر 13, 2022 2:12 ب.ظ

   سلام بابت تمامی حقوق قانونی در اداره کار شکایت نمایید حتما به نتیجه خواهید رسید.و اینکه اخذ رسید اعم از عادی یا رسمی بدون مدرکی که نشان دهنده واریز حقوق قانونی کارگر باشد در اداره کار فاقد اعتبار می باشد.

   پاسخ
 • ببخشید امکانش هست برا گرفتن فرم تسویه از کارگر راهنمایی کنین؟حقوق توافقی میدم بهشون ولی میخوام دستم مدرکی باشه که بعدا شکایت نکنه/ اگه با حقوق اداره کار،کارگر بنویسه وامضا کنه که نقدا دریافت کرده چی؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست