حقوق و مزایای کارگر

دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما و امور استخدامی
حقوق و مزایای کارگر

شرح موضوع

حقوق و مزایای کارگر

حقوق و مزایای کارگران در قانون کار با عنوان حق السعی کارگران عنوان شده است و طبق ماده 34 قانون کار شامل مزد یا حقوق، کمک عائله مندی، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب و … میشود. مطابق قانون کار، قانونگذار حقوق و مزایا زیادی برای کارگر پیش بینی نموده است ولیکن متاسفانه عدم اطلاع کارگر از مزایای قانون کار باعث تضییع حقوق این قشر زحمت کش می شود. خوشبختانه قانون کار در جهت دفاع از حقوق کارگر به تصویب رسیده و مراجع حل اختلاف نیز در تفسیر قانون سعی در تفسیر به نفع کارگر دارند تا جایی که آرا دیوان عدالت اداری در اکثر قریب به اتفاق موارد به نفع کارگران صادر می شود. در مقاله حاضر با بیان و تشریح این حقوق و مزایا سعی در آشنا نمودن شما با حق و حقوق کارگر خواهیم داشت. همچنین لازم به ذکر است در مقالات مختلف نحوه مطالبه هر کدام از این مزایای قانونی را به تفصیل توضیح داده شده اند.

حق السعی چه مزایایی را شامل میشود؟

اصل براین است که هرفردی که اقدام به انجام عملی مینماید، قصد مطالبه اجرت داشته است. فلذا کارگرانی هم که اقدام به انجام کاری می‌نمایند، درحقیقت جهت دریافت حقوق و مزایای کارگری به این امر مبادرت می ورزند.البته قانونگذار حقوق و مزد را زیر مجموعه ای از دریافتی های کارگر بیان کرده است .البته به جز این مورد، دریافتی های دیگری را نیز برای کارگر در نظر گرفته است

قانون گذار، عبات حق السعی را برای دریافتی های کارگر به کار برده است قانون گذار در ماده ۳۴ قانون کار چنین بیان نموده است:
” کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق ، کمک عائله مندی ، هزینه های مسکن، خوار و بار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن ها دریافت می نماید را حق السعی می نامند”

عبارت کلیه دریافتی های قانونی در ماده، شامل موارد احصا شده ای است که درقانون به عنوان حق وحقوق برای کارگران لحاظ شده است. جمع این موارد را حق السعی می‌نامند که به ازای زحمتی است که کارگر برای کارمورد نظر انجام داده است.

کارگری مستحق، حقوق و مزایاست که قرارداد کاری با او منعقد شده باشد.گاهی ممکن است کارگری با میل خویش و بدون اطلاع کارفرما به امری مبادرت نماید. چنانچه انجام آن امر از وی خواسته نشده باشد، چنین کارگری نمی تواند مطالبه حقوق و مزایا نماید. درواقع کارگری مجاز به درخواست مزد است که  دارای قرارداد کار بوده وبرطبق آن برای وی حقوق درنظرگرفته شده باشد. حقوق  مشخص شده طبق قرارداد کارمی تواند بسته به مورد قرارداد، ماهانه، روزانه و… پرداخت شود.

مزد (حقوق پایه)

مهم ترین بخش حق السعی کارگر، مزد اوست که عبارت است از وجوه نقدی یا غیر نقدی و یا مجموع آنها که در مقابل کار به کارگر پرداخته می شود. مطابق قانون کار، کارگری که به اندازه مقرر در قانون (44 ساعت) در کارگاه مشغول به کار است مستحق دریافت حداقل حقوقی است که اصطلاحا به آن حقوق وزارت کار می گویند. به عبارت روشن تر قانونگذار هر ساله با حضور نماینده وزارت کار و نمایندگان کارگران و کارفرمایان با تعیین حداقل مبلغی، کارفرماها را مکلف به پرداخت حقوق براساس آن می نمایند. همانطورکه مشخص است کارفرما حتی با موافقت خود کارگر نیز نمی تواند حقوقی کمتر از حداقل مقرر در حقوق کار به کارگر پرداخت نماید.

کمک عائله مندی کارگر

کمک عائله مندی از مزایایی است که قانون کار جز حقوق و مزایای کارگر لحاظ کرده است.کمک عائله مندی مبلغی است که ازسوی کارفرما، درهنگام پرداخت مزد یا حقوق به کارگر، مازاد بر مزد او پرداخت می شود. هدف از کمک عائله مندی، مساعدت به خانواده کارگر است که متناسب با تعداد فرزندان و سن آن ها لحاظ می گردد.

کمک عائله مندی کارگر
کمک عائله مندی کارگر

عائله مند به چه کسی گفته میشود؟

عائله مند به کارگری گفته میشود که دارای فرزند باشد. حق عائله مندی کارگر هم مبلغی است که ازسوی کارفرما جدای ازحقوق ومزد جهت مساعدت ،به خانواده کارگر به آنها داده میشود.

حق عائله مندی تا چند فرزند را شامل میشود؟

مبلغ مزبور با توجه به تعداد و سن فرزندان قابل پرداخت میباشد. ماده ۸۶ و ۸۷ قانون تامین اجتماعی به بحث حقوق عائله مندی کارگر پرداخته است. ماده مزبور عنوان کرده است که کمک عائله مندی منحصرا تا دو فرزند فرد بیمه شده به او پرداخت میشود. البته با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب ۲۰ خرداد ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، محدودیت تعداد فرزندان برای اخذ حق عائله برداشته شد .فلذا در حال حاضر حق عائله مندی به همه فرزندان تعلق میگیرد.

حق عائله مندی
حق عائله مندی

بیمه شده جهت اعطا حق عائله مندی کارگرچه شرایطی را باید دارا باشد؟

لازم است که بیمه شده واجد شرایطی باشد که درصورت عدم احراز این شرایط از چنین حقی محروم میگردد.

 1. کارگر بیمه شده ،باید سابقه پرداخت حق بیمه هفتصد و بیست روز کاری را داشته باشد.
 2. سن فرزندان کارگر باید زیر ۱۸ سال تمام باشد و به فرزندان بالای ۱۸ سال تنها در دو صورت حق عائله مندی تعلق میگیرد.
 • چنانچه فرزندان درحین تحصیل باشند.
 • در صورتی که بر اثر بیماری یا نقض عضو طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی توانایی کارکردن نداشته باشد.

بدیهی است حق عائله مندی زمانی به کارگر تعلق می گیرد که شرایط فوق را داشته باشد .در حقیقت صرف مزدوج شدن دلیل بر استفاده از حق عائله مندی نیست. البته خود ازدواج هم شامل کمک هزینه های ازدواج می باشد، اما تا زمانی که فرزندی متولد نشود حق عائله مندی به کارگر تعلق نمیگیرد.

نکته جالبی که بسیاری از افراد نمی دانند بسیاری ازافراد تصور می کنند که حق اولاد و حق عائله مندی یکی است، درحالی که چنین نیست. جهت روشن شدن این موضوع لازم به ذکر است که حق اولاد و حق عائله مندی، درشرکتهای خصوصی ‌یکی میباشد. اما درشرکتها و سازمان های دولتی به دلیل هماهنگی که در نظام  پرداخت آنها وجود دارد حق عائله مندی ازحق اولاد جداست.

حق عائله مندی به چه صورت محاسبه میگردد؟

جهت محاسبه حق عائله مندی یک فرمول ساده وجود دارد و هر فردی می تواند آنرا محاسبه نماید بدین صورت که اگر کارگر بیمه شده، دارای یک فرزند باشد عدد۱ضرب درحداقل دستمزد روزانه کارگر و ضرب درعدد 3 می شود. اگر کارگر بیمه شده دارای ۲ فرزند باشد عدد 2 ضرب در حداقل حقوق روزانه کارگر ضرب در عدد ۳ محاسبه میگردد و به همین صورت برای سایر فرزندان محاسبه میگردد.

چنانچه، زن و شوهری هردو شرایط استفاده از حق عائله مندی راداشته باشند حق مزبور به هر دوی آنها تعلق میگیرد و هر دو میتوانند حق عائله مندی خود را دریافت نمایند.

حل اختلاف بین کارگر و کارفرما در حق عائله مندی

حق عائله مندی، مبلغی است که برعهده کارفرما است. چنانچه کارگر واجد شرایط باشد کارفرما موظف به پرداخت این مبلغ در کنار حقوق پایه وی میباشد. حال ممکن است کارفرما از پرداخت امتناع نماید و یا اینکه ادعا کند که کارگر واجد شرایط نیست. در این صورت کارگر میتواند پیرو ادعای خویش شکایت مطرح نماید. به اختلاف بین کارگر وکارفرما در مورد حق عائله مندی، در مراجع حل اختلاف اداره کار رسیدگی میشود.

حق مسکن

از دیگر دریافتی های کارگران هزینه های مسکن است .این مورد برای کلیه کارگران مشمول قانون کار ،دارای هیچ استثنایی نیست و حتی به دارا بودن یا نبودن مسکن ازسوی آنها، ارتباط پیدا نمی کند. این مورد برای همه کارگران به نحو یکسان اعمال می شود. بنابراین با توجه به کلیت مصوبه هیات وزیران راجع به برقراری کمک هزینه مسکن، برخورداری از خانه سازمانی مجوزی برای عدم پرداخت کمک هزینه مسکن به کارگران نخواهد بود، اعم از این که از کارگر  برای استفاده از خانه سازمانی شرکت مال الاجاره دریافت شود یا نشود.

حق خوار و بار کارگر

حق خواروبار ،توزیع بسته های حمایتی غذایی به کارگران به جهت جلوگیری از فشارهای روزمره زندگی است .این مورد میتواند گزینه مناسبی برای کمک به معیشت خانواده ها باشد. البته در حال حاضر این حق به صورت مبلغی است که به حقوق کاگران افزوده میگردد و هر سال مبلغی به آن افزوده میشود.

ایاب و ذهاب کارگر

قانون گذاردر ماده ۱۵۲ قانون کار در باب ایاب و ذهاب کارگران چنین بیان نموده است:

“در صورت دوری کارگاه و کافی نبودن وسیله نقلیه عمومی ، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله ی نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.”

ماده مزبور،در اختیار قراردادن وسیله مناسب را وظیفه کارفرما دانسته است فلذا کارفرما بایستی آن را رعایت نماید.از این رو،امکان پرداخت وجه نقد به کارگر با وجود این ماده وجود ندارد .اما به طور معمول و در مواردی کارگاه فاقد وسیله ایاب و ذهاب اختصاصی برای کارگران است، پرداخت کمک هزینه ایاب و ذهاب به کارگر به صورت وجه نقد، بر اساس قرارداد کار یا عرف رایج در کارگاه صورت می پذیرد.

بحث پایانی

نکته قابل توجه در این است که قانون گذار در اکثر مواقع از حق کارگر به طرق مختلف دفاع نموده است. قانونگذار تمام سعی و اهتمام خود را بر این قرارداده  است تا حقی از وی ضایع نگردد. اما متاسفانه اکثر کارگران به دلیل عدم آگاهی از حقوق و مزایای کارگری به سادگی از آن می گذرند. فلذا توصیه می شود، درصورتی که برای به دست آوردن حق و حقوق خود اقدام می نمایید، حتما اطلاعات لازم را دراین زمینه کسب نمایید. از این رو بهتراست با کارشناسان و وکلای صاحب تجربه در این زمینه مشورت کنید.

آرای قضایی

سوالات متداول

مواردی از جمله مزد ثابت، حق عائله مندی، هزینه ایاب و ذهاب ، هزینه مسکن، هزینه خواروبار ، عیدی ، حق سنوات یا پاداش پایان کار و… از جمله مزایای قانونی است.

پرداخت حق مسکن اجباری است و پرداخت حق عائله مندی نیز در صورت وجود شرایط مقرر اجباری می باشد.

حداقل پایه حقوق 1402 وزارت کار برای کارگران، رقم 53,082,840 ریال و مجموعه دریافتی افراد مجرد (بدون سابقه کار) رقم 73,082,840 می باشد

شما می‌توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی نظیر واتساپ و یا تلگرام با وکلای دفتر حقوقی دادپویان حامی در ارتباط باشید. همچنین می‌توانید از طریق فرم مربوطه درخواست مشاوره رایگان خود را ثبت کنید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 11 امتیاز: 3)

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

پرسش و پاسخ

66 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام عزیزان سوال من منتشر نمیشه چرا . من ۱۰ ماه در پمپ بنزین کار کردم مبلغ ۸۰۰ تومن در سال۹۹ و مبلغ ۱۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ دریافت کردم جمعا در طول ۱۰ ماه ۹ میلیون دریافت کردم با عیدی و ۲ ماه دو شیف کار کردم یعنی نیرو نداشتن دو نفر جای سه نفر کار کردیم کار ما در اصل ۱۲ در ۲۴ ساعت استراحته خواستم بدونم با توجه به اینکه کارفرما حقوق وزارت کاری نمیده بازگشت من به کار را اگه کار فرما قبول نکنه تکلیف چی میشه و جسارتا حدود طلب من از کار فرما چقدر هست با توجه به توضیحاتی که دادم حدودشو بدونم کفایت میکنه خیلی خیلی سپاسگزارم از سایت بسیار عالی و اموزندتون که من به شخصه کلی اطلاعات دریافت کردم ممنون همگیتون هستم

  پاسخ
  • اداره کار شکایت کنید بر اساس حداقل قانون کار و شرایط سختی کار میتوانید مابه التفاوت حقوق و مزایا و هم چنین پاداش و عیدی و سنوات و سایر حقوق قانونی رو مطالبه کنید و تعیین مبلغ برای ما مقدور نیست

   پاسخ
   • محمد آذریان
    دی 1, 1401 9:22 ب.ظ

    سلام خوبید خسته نباشید بنده نیروی پرستاری دریکی از بیمارستان ها استان سیستان و بلوچستان هستم که به صورت شرکتی کارمیکنم و تعدادی زیادی دیگه همکارم که بصورت شرکتی کارمیکنند دانشگاه علوم پزشکی ما بعد از گذشت 7 ماه حکم جدید زدن یک تومن اضافه کردن ولی از طرفی جمعه کاری و روز تعطیل و شبکاری حذف کردن ولی در برنامه برایمان شیفت گذاشتن آیا اینکار قانونیه وباید چه اقدامی کنیم وگفتن درصورت نیامدن تهدید به اخراج شدیم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     دی 25, 1401 5:27 ب.ظ

     با سلام خیر این کار قانونی نیست و باید برای اضافه شیفت ها حقوق واریز شود
     به اداره کار مراجعه کنید

     پاسخ
 • سلام من درشرکتی مشغول به کاربودم که بعدازبستن قراردادجدیدکارفرمامن روبه بی دلیل بیرون کردمدت قراداد3ماهه هستش امامن ازبرگه قراردادچیزی دردست ندارم آیامیتونم برای گرفتن حق وحقوق قراردادباقی مونده شکایت کنم وآیامبلغی بهم میرسه، ممنون ازسایت عالیتون

  پاسخ
  • خیر صرفا بابت همون ۳ ماه میتوانید نسبت به طرح شکایت اقدام کنید

   پاسخ
  • حسین گلوی دوست
   مرداد 13, 1400 2:50 ب.ظ

   سلام از۳تیر۹۸درباغ زیتون مشغول به کارشدم ودرسال ۹۸مبلغ۱۴۰۰حقوق می گرفتم ودیگر هیچ چیز دیگری نمیدادن ودرسال ۹۹تا۶ماه اول ۱۶۰۰میدادن وبعدازدی ۱۸۰۰دادن ودرسال ۱۴۰۰مبلغ۲۴۰۰میدادن عیدی سال ۹۹را ۵۰۰دادن و۱۴۰۰را مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰میلیون دادن لیست بیمه من را از۱۶بهمن ۹۸فرستادن بنده برای واریزکردن لیست بیمه ازتیر۹۸تابهمن۹۸را درخواست کرده بودم ردکردن گفتن چون حقوق دستی میداده نمیشه کاری کرد وسال ۹۸ را کاملا حذف کردن اعم ازعیدی.پاداش.سنوات.حق اولاد.کمک معیشت.بن.حق مسکن و….آیا به نظرشما این قابل رسیدگی می باشدیا خیر

   پاسخ
 • سلام خسته نباشید.
  من یک ماه زودتر از تاریخ قرارداد اخراج شدم به اداره کار شکایت کردم طی دادنامه قطعی حقوق و مزیای خود دریافت کرده ام ، و بیمه یک ماه مانده قرار داد هم باید کارفرما پرداخت کند، ولی بیمه تامین اجتماعی حق بیمه این ماه و محاسبه نکرده و قبول نداد ! ایا بیمه اون یک ماه، با وجود اینکه در محل کار نبوده ام به من تعلق می گیرد؟؟؟

  پاسخ
 • باسلام، در صورتیکه بیمه در شعب عسلویه رد شود محل کار تهران باشد آیا سابقه کار جهت درخاست بازنشستگی با ضریب اعمال میشود؟
  چنانچه محل کار عسلویه باشد ولی کار اداری انجام شود چطور محاسبه سنوات خدمت برای بازنشستگی با ضریب صورت میگیرد؟

  پاسخ
 • محمد رضا رحیمی
  اسفند 19, 1400 6:18 ق.ظ

  با سلام. در یک شرکت مشغول به کار شدم. کارفرما گفت بعد از گذشت یک ماه بیمه میکنم. الان 9ماه گذشته. واصلا به درستی حقوق نمیده الان 4ماه پرداخت نکرده
  ساعت کاریش هم خیلی هست ولی بیشتر از 4/200نداده

  پاسخ
 • محمد رضا رحیمی
  اسفند 19, 1400 6:22 ق.ظ

  درضمن دوتا فرزند دارم. برای رفتن به کار باید خودمان بریم. مرخصی هم خیلی کم میده ماهی یک روز. اون چند ماهی هم که حقوق داده خورد خورد.

  پاسخ
 • سلام خسته نباشید میبخشید میخواستم بدونم تا چند روز بعد از اخراجم باید سنوات من رو بلهم واریز کنن قانونش تا چند روز بعداز اخراج باید صبر کنیم ک پرداخت کنن سنواتمون رو ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   فروردین 30, 1401 9:26 ق.ظ

   سلام مهلتی ندارد و باید همزمان تسویه شود.

   پاسخ
   • سلام.من درکارگاههی بمدت ده سال است مشغول کارم.ولی حقوقم همیشه پایینر از حداقل اداره کار بوده.آیا میتونم بدلیل عمل نکردن ب قانون اذاره کار توسط کارفرما از ایسان شکایت کنم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     تیر 25, 1401 10:20 ق.ظ

     سلام بله در اداره کار بابت مطالبه مابه‌التفاوت حقوق های قبلی اقدام کنید

     پاسخ
 • من در یک کافی شاپ کار میکنم و داخل قرارداد ۱ ماه که بستند گفتند نسبت به درخواست کارفرما شغل شما مشخص می‌شود و از من امضا گرفتند الان جای ۴ نفر کار میکنم و هنوز به بنده پست خواستی نداده اند با اینکه در مصاحبه کاری فقط گفتند باریستا می‌خواهند و قرارداد ۱ ماه بستند و چهار میلیون و پانصد حقوق تعیین شد و گفتند ۱ ماه آزمایشی و بعد از آن قرارداد به صورت اتوماتیک تمدید می‌شود ساعت کار ۷ صبح تا ۳ بود که بیشتر وقت ها تا ۵ و بعضی وقت ها کلا تا ۱۱ شب هستم اما هیچ اضافه حقوقی پرداخت نکردند که هیچ حقوق ماه اول را نگه داشتند الان از قرارداد ۱ ماه من ۳ ماه می‌گذرد و یه سفته هم اول قراداد گرفتند اما نداشتند خودم تهیه کنم و کارفرما داد و امضا گرفتند اول صبحانه و نهار می‌دادند بعد قطع کردند استعفا دادم اما نمیزارن برم لطفا راهنمایی کنید حتی بیمه هم نمی‌کنند

  پاسخ
 • سلام و صبح بخیر .جسارتا سوالم این هست اگر شخصی بواسطه آگهی استخدام که بصورت تلفنی جواب میدهن راننده ای را با شرایط داشتن پرداخت بیمه و محل اسکان برای رانندگان شهرستانی و حقوق بصورت ماهیانه و شیفت‌های ۱۲ ساعته و دارا بودن مرخصی باحقوق مشروط براینکه مدت ۲۷روز مستمر در شهر مد نظرشان باشید استخدام می‌گردید و پس از مراجعه راننده که خودم هستم برای شرکت سمنگان ترابر در فولاد ایرانیان برای پیمانکار طرف قرارداد شرکت فوق مشغول ‌گشته ام که پس ازمدت ۶ روز بمدت ۲۷ روز دوشیفت ۱۲ساعت از من گرفته و حدود ۳ الی ۴ ساعت زمان استراحت داشته ام.حال که درخواست حق و حقوق خودم شده ام توسط نماینده کارفرما می‌گوید که حقوق دوماه یکبار تسویه می‌شود و بابت زمانهای اضافه کارت هم یعنی شیفت های کاری چون توسط شرکت بصورت آماده بکار اعلام شده ایم زمانی که به کار مشغول شده ای یعنی مثلا ۴ ساعت برای تو اضافه کار حساب می‌شود در صورتی که همکار دیگر را کامل حقوق می‌دهند چه ساعتی از شیفت کار کند یا نکند و بیمه نداریم و همچنین بابت اسکان فعلا امکان نیست و در ماشینت باید سر کنی حال میخواهم تسویه کنم دستبسرم میکنن چه کار باید کنم پولی بابت هزینه شکایت در اداره کار و دادگستری هم ندارم لطفا راهنمایی کنید اما میتوانم پس از گرفتن حقوقم کلیه هزینه ها را پرداخت کنم .با تشکر جمالی

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مرداد 18, 1401 11:36 ق.ظ

   سلام در اداره کار شکایت نمایید حتما به نتیجه میرسید و شکایت در اداره کار هزینه ای ندارد.

   پاسخ
 • با سلام و عرض ادب .همسرم به مدت ۸ سال در یک مطب روزانه ۸ساعت کار تزریقات انجام میداد و کارفرما تمام این مدت ۴۰ درصد حداقل حقوق وزارت کار را پرداخت مورد بدونه هیچ مزایایی خودور ۲ماه پیش به بهانه اینکه میخواهد آنها را بیمه کند به دفتر خانه برده و از آنها امضا گرفته ایا راهی برای احقاق حق وجود دارد واگر امکانپذیر است هزینش چقدر میشود با تشکر اکبری.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 22, 1401 2:12 ب.ظ

   سلام بابت تمامی حقوق قانونی در اداره کار شکایت نمایید حتما به نتیجه خواهید رسید.و اینکه اخذ رسید اعم از عادی یا رسمی بدون مدرکی که نشان دهنده واریز حقوق قانونی کارگر باشد در اداره کار فاقد اعتبار می باشد.

   پاسخ
 • ببخشید امکانش هست برا گرفتن فرم تسویه از کارگر راهنمایی کنین؟حقوق توافقی میدم بهشون ولی میخوام دستم مدرکی باشه که بعدا شکایت نکنه/ اگه با حقوق اداره کار،کارگر بنویسه وامضا کنه که نقدا دریافت کرده چی؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   شهریور 27, 1401 3:33 ب.ظ

   هر نوشته ای که کمتر از حقوق تعیین اداره کار باشد اثر حقوقی ندارد./ مشکلی نیست.

   پاسخ
 • ندا سلطانی
  مهر 14, 1401 12:08 ب.ظ

  سلام من بمدت 20 سال سابقه کار با کامپیوتر دارم مچ دستانم درد میکنن و از ناحیه اعصاب تونل کارپال در مچ به مشکل خوردم که باعث بی حسی در انگشتان میشود این شامل بیمه از کار افتادگی میشود یا نه مرسی

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دی 25, 1401 5:27 ب.ظ

   سلام خیر

   پاسخ
  • سلام تو شرکتی کارمی کنم بمدت 22سال جدیدا تو فیش حقوقی امدن حقوق پایه را برمبنی حداقل دستمزد امسال نوشتن وپایه سنوات را هم جدا نوشتن بعدش میگن مشکلی نداره پایه حقوق را با پایه سنوات جمع منید میشه پایه حقوق امسال در صورتی که پارسال پایه حقوق من حداقل 700تومان بیشتر از الان بوده ایااین کار قانونی هست وبرای سالهای بعد مه افزایش حقوق در نظر میگیرن مشکل ساز نیست ممنونم راهنمایی کنید

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    خرداد 10, 1402 12:23 ب.ظ

    با سلام. پایه سنوات که با توجه به سابقه شخص مشخص می شود داخل در پایه حقوق فرد بوده و اقدام صورت گرفته از سوی کارفرما غیرقانونی است.

    پاسخ
 • سلام وقت بخیر بنده ۱۴سال در شرکتی مشغول بوده ولی مرخصی بنده را پرداخت نکردند آیا برایم تعلق میگیره یا ازش باید گذشت.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 23, 1401 11:33 ق.ظ

   بله به ازای هر سال حداکثر 9 روز مرخصی در صورت عدم استفاده قابل مطالبه است.

   پاسخ
 • ببخشید من خانوم هستم هفت سال یه کارگاهی کار کردم بیمه نشد ولی حقم بهم داده ولی یه دوهفته انگشت دستم توی کارگاه قطع شده منو از کار بیرون کردن الان من چیکار میتونم بکنم؟ الان حقمم بهم نمیده نه عیدی نه سنوات نه دیه انگشتم منم از کار اخارج کرده بی دلیل.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مهر 25, 1401 4:18 ب.ظ

   سلام پس از طرح شکایت در اداره کار ابتدائا از طریق شهود و پرداختی ها و سایر ادله اثبات کننده رابطه کار وجود رابطه کاری را ثابت نمایید تا مطالبات پرداخت نشده مدت کار را دریافت نمایید.در صورت اثبات تقصیر یا قصور کارفرما در قطع انگشت اخذ دیه و هزینه های درمانی حسب مورد از کارفرما یا شرکت بیمه ممکن می باشد.

   پاسخ
 • سلام. وقت بخیر. سوالی داشتم. آیا وصول حق بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی از عوارض پس از کمیسیون شهرداری ها وجاهت قانونی دارد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آبان 28, 1401 4:51 ب.ظ

   با سلام. عوارض بعد از کمیسیون و عوارض تفکیک و تغییر کاربری متفاوت است. باید توجه داشت که از نظر دیوان عدالت اداری ماهیت عوارض بعد از کمیسیون نوعی عوارض صدور پروانه است. لذا پاسخ به سوال مثبت است، یعنی حق بیمه کارگران ساختمانی به عوارض بعد از کمیسیون نیز تعلق می گیرد.

   پاسخ
 • علی حضرتی
  دی 12, 1401 11:28 ب.ظ

  👍

  پاسخ
  • علی حضرتی
   دی 12, 1401 11:31 ب.ظ

   سلام چهارماه هست بدون تعطیلی دربازارروزمیوه وتره بار کار میکنم وحداقل20سالسابقه کاردارم میخواستم ازحداقل حقوقم مطلع شوم ضمنا بیمه هم نشدم

   پاسخ
 • علی حضرتی
  دی 12, 1401 11:35 ب.ظ

  سلام میخواستم حداقل حقوقی که کارگری با20سال سبقه کاری بدون تعطیلی باروزی 9.5کاری وجمعه ها6 ساعت که بیمه هم نشده چقدرباید باشدبرای 4 ماه کاری

  پاسخ
 • باسلام، بنده ٣ ماه پنج روز ب عنوان عكاس ، مدير تبليغات و ادمين پيج يك كافه رستوران فعاليت كردم در هفته يكي دوبار براي توليد محتوا ميرفتم بقيه روز در خونه دور كاري..بعد گذشت اين مدت حقوق رو پرداخت نكردن هر مبلغ ٩/٥٠٠ جمعا طلبكار شدم ، اداره كار هم شكايت كردم گفتن چون قرارداد و پرداختي ندارم نميشه پيگيري كرد ، فقط پيام هاشون هست استشهاد و دفتر حضور غياب كه مهرو امضا نداره ، ميتونم از طريق شوراي حل اختلاف پيگير باشم ؟شاهد دارم .. و چه چيزاي غير حقوق ب من تعلق ميگيره ؟

  پاسخ
 • سلام من دوسال تویه شرکت معدن کارمیکنم حقوقم طبق قانون کارنمیدن بعداز۷ماه هم بیمه شدم پام هم صدمه دیده الان بعدازدوسال میگن نیرونمیخام دوماه بیکاربنظتون میتونم شکایت کنم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دی 25, 1401 5:26 ب.ظ

   بله بابت تمام حقوق مزایا و خسارت بدنی وارد شده به اداره کار مراجعه کنید

   پاسخ
 • حسین فراهانی
  دی 25, 1401 5:27 ب.ظ

  سلام
  باتشکر از راهنمایی های خوب شما
  بنده برای شرکتی مشغول به نگهبانی بوده ام از سال 86تا 1401/04/30 که قرارداد همه سالها مثل هم هستن و به صورت شیفت 24نگهبانی و 24ساعت استراحت بوده و هرماه فقط 120 ساعت اضافه کاری محاسبه شده که چهار ماهه اخر 120ساعت اضافه کار رو هم ندادن حالا شکایت کردم به اداره کار برای اضافه کاری 120 و مازاد بر 120 ساعت و جمعه کاری وشب کاری و تعطیل کاری پنج سال گذشته ایا اضافه کاری مازاد بر 120 ساعت رو قبول میکنند و اینکه دستمزد های معوق 5سال طبق اخرین قرارداد محاسبه میشود یا هر سال با قرارداد همون سال
  عذرخواهی میکنم طولانی شد

  پاسخ
 • سلام بنده چن سال در یک شرکت تراشکار کار کردم
  الان ۱۰ ماه موندم بنا بخاطر انجام کار سنگین ۱۰ ماهم که پر شد اومدم بیرون توافقی چون عمل واریکوسل انجام دادم و دیگ کار کردن برام سخت بود
  ایا میتونم غرامت صدمه ای ک دیدم رو بگیرم؟
  چقدره غرامت اسیب دیدگیم؟
  و اینکه حقوقم حقوقم۷ میلیون بود
  الان برحسب ۱۰ماه کارکردم عیدی من دوتا ۷تومن حساب میشه یا دوتا ۴/۱۷۹/۰۰۰ طبق وزارت کار؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 11, 1402 11:45 ق.ظ

   با سلام در صورتی که مشکلجسمانی شما ناشی از کار و شرایط کاری باشد می توانید مطالبه خسارت نمایید که طبق نظر پزشک تعیین می شود.مبلغ عیدی نیز حداقل دو برابر حقوق دریافتی یعنی هفت تومن خواهد بود.

   پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  من الا در شرکتی مشغول به کار هستم . مشکلی که هست تایم کاری (زمان کاری)
  میخوام بدون طبق قانون کار اگر تایم کاری ۸ ساعته باشه تایم استراحت با این ۸ ساعت هست یا جدا هست؟
  مثلا:شروع به کار۰۷:۰۰پایان کار ۱۵:۰۰ یا ۱۶:۰۰
  چون شرکت میگه شما باید ۸ ساعت تمام کار کنید و تایم استراحت هم باید تایم کاری نیست
  ########
  سوال بعدی که دارم در مورد تعطیل کاری یا (جمعه کاری) این چطور حساب میشه ؟اون تایمی ک وارد شرکت میشی اضافه کاره یا تایم استراحت هم ازش کم میشه ؟
  با تشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:35 ب.ظ

   با سلام ساعت کاری روزانه هشت ساعت بوده و تایم استراحت جدا از این هشت ساعت است در خصوص سوال دوم نیز کل هر ساعت فعالیت با ضریب یک ونیم محاسبه میشود

   پاسخ
 • روح الله ستوده
  اسفند 6, 1401 6:09 ب.ظ

  سلام من در یک عمده فروشی مواد غذایی کار می‌کردم به مدت 4 سال هیچگونه قرارداد بیمه هم ندارم الان کارفرما منو انداخته بیرون میگه میخوام مغازه رو اجاره بدم من باید چیکارکنم توروخدا راهنماییم کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اسفند 21, 1401 3:21 ب.ظ

   با سلام دراداره کار شکایت مطرح نموده و با اثبات رابطه کارگر کارفرمایی حق بیمه و مزایای خود را دریافت کنید

   پاسخ
 • سلام . من در امور مالی یک شرکت کار میکردم .به دلیل کمبود نیرو از من خواسته شد جمعداری اموال شرکت را بعهده بگیرم بدون آنکه در قراردادم ذکر شود و یا حکمی برای من زده شود. حالا که من از شهریور ماه امسال بازنشسته شدم . با عنوان این که باید اموال را تحویل بدهی سنواتم را پرداخت نمکنند . لطفا راهنمایی بفرمایید چه کار کنم؟

  پاسخ
 • عباس نیکویی
  فروردین 31, 1402 3:32 ب.ظ

  سلام.من در یک نانوایی به مدت ۶ماه کار کردم و متوجه شدم که ۴ماه رو برام رد کرده.حقوق مشخصی هم نمیداد.حتی عیدی هم بهم نداد.بعد از این وقتی فهمید شکایت کردم.بهم گفت سفته۵۰میلیونی بزار قبول نکردم.چندروز بعد گفت معتادی.تو این ماه هم باید بریم اداره کار .آیا میتونم حق وحقوقم دریافت کنم .در ضمن هر ماه از حقوق من کسر میکرد برای بیمه.باتشکر.

  پاسخ
 • میثم رمضانیان
  اردیبهشت 9, 1402 6:34 ب.ظ

  سلام
  وقت بخیر
  میخواستم بدونم حقوق ما به عنوان سراستاد کار نیروی پیمانکاری اداره برق چجوری محاسبه میشه
  من ۲۰سال سابقه دارم با پیمانکارهای مختلفی کارکردم الان میخوام به یه پیمانکارجدید قراردادببندم
  سابقه کارم هرسال چجوری حساب کنم آیا سابقه کاربراساس بیمه هست مثلا من ۲۰سال کارکردم ولی ۱۴سال بیمه دارم اینو چجوری حساب کنم ممنون میشم راهنمایی بفرمایین وپول حق بیمه رومن باید بدم یا کارفرما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   اردیبهشت 11, 1402 11:46 ق.ظ

   با سلام برای محاسبه میزان حقوق به کارشناس اداره کار مراجعه نمایید .حق بیمه بایستی توسط کارفرما صورت گیرد

   پاسخ
 • من ۲۰ سال سابقه بیمه دارم از شرکت والان اومدم بیرون بعد در پرده سرای مشغول کار شدم که جواز کسب داره میتونه مرا بیمه کنه؟

  پاسخ
 • اگر کارفرما شرکتی دولتی باشد و حقوق معوقه داشته باشیم باید به دیوان عدالت اداری شکایت کرد یا اداره کار؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 10, 1402 9:56 ق.ظ

   ابتدا از طریق اداره کار پیگیری نمایید سپس در صورت عدم احقاق حق از اداره کار در دیوان عدالت اداری پیگیری نمایید.

   پاسخ
 • ۴ سال هست که در یک شرکت خصوصی کار می‌کنم. البته لازم به ذکره که در هر سال ۲ یا ۳ ماه رو به دلیل نیاز نداشتن نیرو نمی‌رم. و در طول این ۴ سال نه به من سنوات، حق مسکن، عیدی و. . تعلق نگرفته. فقط ۲۳ روز در ماه بیمه رد شده و حقوق روزانه که می‌دادن. الان که من بیکار شدم می‌تونم از شرکت شکایت کنم؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   تیر 10, 1402 9:54 ق.ظ

   شما می‌توانید دادخواست خود را به اداره کار تقدیم نمایید تا در هیأت‌های مستقر در آنجا بررسی گردد.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط