تعطیلات کارگران در قانون کار

تعطیلات کارگران از بدیهی ترین حقوقی است که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است . البته گاهی بنا به دلایلی کارگران در روز های تعطیل به کار مشغول می شوند که در چنین روزهایی به کارگران مذبور اضافه کار تعلق می گیرد.

چه روزهایی جز تعطیلات کارگران در نظر گرفته شده است؟

 • روز جمعه
 • اعیاد و تعطیلات رسمی
 • روز کارگر

روز جمعه : هر کارگری که به کار اشتغال پیدا می کند، در روز، بیشترین زمان مفید خود را بدین امر اختصاص می دهد. هدف کارگران از اشتغال این است که با حقوق به دست آمده بتوانند امرار معاش کنند. اما هر فردی که به کار مشغول می شود پس از یک هفته کار متوالی به استراحت نیز نیاز دارد. تا بتواند هفته آتی کار خود را با نشاط آغاز نماید.

از این رو قانون گذار طبق اصل ۱۷ قانون اساسی روز جمعه را روز تعطیل اعلام کرده است. که این قانون شامل کارگران می شود تا کارگران بتوانند در این روز استراحت نمایند. البته قانونگذار این امر را هم مورد توجه قرار داده است که ممکن است دغدغه کارگران این باشد که در روز تعطیل منافع مالی آن ها با کار نکردن  به خطر بیفتد. از این رو قانون گذار در ماده ۶۲ قانون کار چنین مقرر داشته است:

“روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.”

در ماده فوق قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که مزد کارگران در روز جمعه ، بدون اینکه آن ها کار کنند برای آن ها محاسبه می شوند.

در چه صورتی کارگران در روز جمعه ملزم به اشتغال به کار خواهد شد؟

اگر چه روز جمعه را قانون گذار به عنوان روز تعطیل رسمی قانون کار اعلام کرده است اما به هر حال در برخی از امور مربوط به خدمات عمومی همچون آب ، برق ، اتوبوس رانی و برخی از کارهایی که نوع یا ضرورت آن ها اقتضا می کند و … هستند که نیاز است که کارگران شاغل در این بخش ها روز تعطیل را هم در محل کار حضور داشته باشند. در این صورت قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۶۲ مقرر نموده است که روز دیگری را به جای روز جمعه به عنوان روز تعطیل برای این افراد در نظر گرفته شود.و چنانچه این افراد با میل و رضایت خود در چنین روزهای تعطیلی به کار مشغول شوند می توانند با عنوان اضافه کاری ،حقوق خود را دریافت نمایند و منع قانونی در این صورت وجود ندارد.

در برخی از مشاغل دو روز تعطیل وجود دارد .و ۴۴ ساعت زمان کاری را در ۵ روز کاری ، کارگران انجام می دهند. این امر که کارگران از دو روز تعطیل برخوردارند دلیلی بر کسر حقوق آن ها نیست .چرا که زمان مشخص شده در قانون اداره کار را انجام داده اند. روز مازاد تعطیلی چنین کارگرانی مانند روز کاری آنان برای آن ها حقوق محاسبه می شود.

تعطیلات کارگران در قانون کار
تعطیلات کارگران در قانون کار

 

اعیاد و تعطیلات رسمی  : اعیاد و ایام تعطیلی که در تقویم به عنوان تعطیلات در نظر گرفته شده است، برای کارگران هم روز تعطیل حساب می شود.و کارفرما نمی تواند در چنین روزهایی کارگر را مجبور به کار کردن نماید. البته اگر از قبل توافق شده باشد، مانعی وجود ندارد و برای چنین روزهایی حقوق به کارگر تعلق می گیرد.

همچنین برخی از مشاغل هم هستند که به صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند. در چنین روزهایی گاها اتفاق می افتد که کارگری در یک روز تعطیل به کار مشغول باشد. در اصطلاح عامه به این روند ساعت کار ، (شیفت کاری) گفته می شود. در چنین مواقعی چون کارگر از قبل با علم به این موضوع کار را انتخاب نموده است، مانع قانونی وجود ندارد . اما جدای از این امر، اگر کارفرمایی، کارگری را در ایام تعطیلات به کار بگمارد متخلف قلمداد می شود.

 گاهی ممکن است یکی از اعیاد که تعطیل است با روز جمعه مقارن شود. در چنین مواقعی کارگر نمی تواند با این استدلال که دو روز تعطیلی در یک روز تقارن یافته است از کارفرما روز تعطیل دیگری را طلب کند. البته اگر چنین امری را از قبل با هم توافق نموده باشند، مانعی ندارد.

روز کارگر :اهمیت کار کارگر و زحمتی که برای امرار معاش خود و خانواده متحمل می شود آنچنان بالاست که حتی در ادیان مختلف هم از آن تقدیر شده است. در دین اسلام نیز از آن با عنوان جهاد در راه خدا نام برده شده است. قانونگذار هم یک روز را مخصوص این قشر قرار داده است که با نام  روز کارگر در تقویم عنوان شده است. این روز هم جزء روزهای تعطیل رسمی کارگر قلمداد شده است.

از این رو قانونگذار در ماده ۶۳ قانون کار چنین مقرر داشته است که :

“علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.”

آنچه از ماده برمی آید این است که این روز به همه کارگران تعلق می گیرد. یعنی همه کارگران از این تعطیل رسمی برخوردارند. اما اگر بنا به جهت شیفت کاری کارگران دراین روز و اینکه کارگران نتوانند از این روز تعطیل بهره مند شوند از همان لحظه شروع به کار برای این افراد اضافه کاری محاسبه می شود.

واضح و مبرهن است که قانون گذار در جهت رفاه حال کارگران چنین تدابیری را لحاظ کرده است و اگر کارفرمایی بخواهد بدون رضایت کارگر و بدون احتساب اضافه کاری از کارگران در چنین ایامی استفاده کند مسلما چنین امری را قانون منع کرده است و کارفرما موظف است که هزینه های مربوطه را به کارگر بپردازد .

ضمانت اجرای کارفرما در صورت به کارگیری کارگر در ایام تعطیل

قانون گذار روزهای جمعه و تعطیلات رسمی را جزء روزهای کاری نیاورده است اما در چنین روزهایی به کارگر حقوق تعلق می گیرد.البته بدون اینکه مجبور باشد که در این روزها به کار اشتغال داشته باشد. چنانچه کارگری با رضایت خود به کار در این ایام اقدام کند منع قانونی وجود ندارد. در این شرایط کارفرما موظف است در صورت رضایت کارگر به کار در چنین ایامی به او  اضافه کاری پرداخت نماید.

اما….

چنانچه کارفرمایی در روزهای جمعه یا تعطیل رسمی بدون رضایت کارگر و بدون اینکه از قبل در این باره توافقی در قرارداد منعقد شده بین او و کارگر باشد، وی را به کار بگمارد ، اتهام کار اجباری بر او وارد می شود.

قانونگذار در   ماده ۱۷۲ قانون کار ضمانت اجرا برای کارفرما در صورت به کار گماردن کارگر ، قرار داده است.

“… متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد …”

همان طور که از ماده بر می آید قانون گذار به جهت حمایت از کارگر با کارفرمای متخلف در این باره به شدت برخورد می نماید. حتی برای کارفرما حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته است و به سادگی از کنار این مسئله نگذشته است.اما متاسفانه بسیاری از کارگران از حق قانونی خود در استفاده از ایام تعطیلی با دریافت حقوق آگاه نیستند. کارگران به دلیل عدم آگاهی، از حق و حقوق قانونی خود در این دوران محروم می شوند. بعضا کارگران به علت ترس از دست دادن کار ، به کار اجباری در این دوران تن می دهند. در صورتیکه اگر ثابت شود که کارفرما چنین عملی را مرتکب شده است مجازات مزبور برای او لحاظ می گردد.

 اگر بنا باشد کارگری در ایام تعطیل به کار مشغول باشد باید اضافه کاری برای او لحاظ شود. این امر یک حکم قانونی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.

در چه صورتی کارفرما مجاز است در ایام تعطیل از نیروی کار کارگران استفاده نماید؟

گاها کارفرمایان در بدو انعقاد قرارداد روزهای تعطیل را بنا به شرایطی جزء روزهای کاری محاسبه مینمایند.در این شرایط، کارفرما روزهای دیگری را جایگزین روزهای تعطیل میکند که در چنین مواقعی اگر شرایط و ضوابط و نفع کارگر به طور صحیح اعمال شده باشد منعی بر عمل کارفرما نیست. چرا که کارگر هم با علم به قرارداد آن را منعقد مینماید اما در صورتی که چنین مواردی در قرارداد نباشد و با اجبار کارفرما و عدم رضایت کارگر چنین اعمالی انجام شود مجازات مزبور بر کارفرما بار می شود.

گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص و متبحر در دعاوی کارگر و کارفرما با تمام علم و تخصص و تجربه خود پاسخ گوی شما عزیزان و مدافع حقتان خواهد بود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 4 امتیاز: 3.8)

35 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام. برای نیروی پاره وقتی که در هفته 3 روز کار میکنه در محل کار و چند ساعتی رو در منزل وقت میذاره و جمعه ها هم سرکار میره اضافه کار و جمعه کاری تعلق میگیره؟ یا چون از 44 ساعت بیشتر نمیشه همون ساعت عادی حساب میشه؟

  پاسخ
 • سلام من جایی ک کار میکنم جمعه ها نمیزارن اف بریم بجاش ی روز در هفته ولی وقتی تو اون هفته تعطیل رسمی هست اون روز رو جای تعطیل شیفته حساب میکنن ایا همچین چیزی ممکنه ک تعطیل رسمی تبدیل ب تعطیل شیفت بشه؟

  پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر بنده در شرکتی خدماتی کار میکنم و روزهای تعطیل باید چون حق شیفت به بنده میدن باید سر کار باشم شیفت زوج و شیفت فرد . پنج شنبه و جمعه ها هم نوبتی بین شیفت ها تقسیم میشه
  حالا بنده به خاطر شلوغی مجموعه کل تعطیلات عید رو سر کار رفتم و ماه رمضون به بنده گفتن که شما یک روز در میان روی 5 ساعت بیایید چون اون مجموعه نیاز به بنده نداشته ولی طبق شیفت بید از صبح و روزی 12 ساعت کار میکردم و الان فقط ساعت کار من رو پر کردن و هیچ اضافه کاری به بنده ندادن و حتی روی سیزدهم که شیفت بنده بوده و مجموعه رو تعطیل کردن ساعت کاریش روی تایم شیت حساب نکردن ممنون میشم راهنمایی کنید که این کارشون درسته و اینکه حق با شرکت هست یا نه ممنون از شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:38 ب.ظ

   سلام حتما در اداره کار بابت مابالتفاوت مزد و حقوق قانونی،ذخیره مرخصی،بیمه،اضافه کاری، تعطیل کاری،جمعه کاری،سنوات ،پاداش و عیدی شکایت کنید به نتیجه میرسید

   پاسخ
 • من سر اشپز فست فود هستم. میخوام بدونم چند روز در فروردین به عنوان تعطیلات عید شامل کار ما میسه که با حقوق بخوایم مرخصی داشته باشیم؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 2:55 ب.ظ

   سلام کلیه تعطیلات رسمی نیز برای شغل شما نیز تعطیل محسوب می‌شود

   پاسخ
 • سلام جمعه ها جز مرخصی استحقاقی حساب میشه یا مرخصی جدا از اون هست و چند روز درماه هست ممنون

  پاسخ
 • محمد صداقت
  می 8, 2022 11:11 ق.ظ

  سلام.
  من درشرکت کنسانتره ابمیوه کار میکنم و سردخانه دار هستم.تعطیلات عید رو در رفت وامد بودم به علت خاموش نکردن کمپرسور در واقع باید کار میکرد و هرروز باید میومدم ومسیر رو برفک زدایی میکردم.باحال اینکه کل شرکت تا پانزدهم تعطیل بود ولی من تعطیلی نداشتم.اون روزایی که اومدم ساعتی چقدر حساب میشه!!!؟؟؟چون من امروز که فیش حقوق رو گرفتم ۱۲روز کارکردم بود و۸۸ساعت اضافه کاری که ۶۰ ساعتش رو همون روزهای عید اومدم تاپانزدهم.میشه بگید بااین حساب من باید چقدر حقوق دریافت میکردم.خالص پرداختی هم۴۴،۳۶۵،۹۱۴ریال بود.ایا درسته این خالص پرداختی؟

  پاسخ
 • سعید صبوری
  می 21, 2022 6:59 ق.ظ

  سلام سایت بسیار مفیدی است

  پاسخ
 • سعید صبوری
  می 21, 2022 7:01 ق.ظ

  سلام، روزهایی که بهر دلیل از قبیل آلودگی هوا و شرایط خاص توسط دولت و یا استانداری تعطیل اعلام می شود، ایا کارگران هم تعطیل هستند و یا موظف هستند بروند سرکار؟ اگر رفتند سرکار ایا حقوق اضافه ای باید بگیرند؟ ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 3, 2022 11:23 ب.ظ

   سلام بله کارگران هم تعطیل هستند و درصورت کار مشمول تعطیل کاری میشوند

   پاسخ
   • سلام وقت بخير
    ايا تعطيلات رسمي براي كسيكه ٤٤ ساعت درهفته كار ميكنه بايد ازحقوقش كم بشه؟
    يا تعطيلات رسمي هم بايد حقوق ان روز حساب بشه درماه؟حتي اگه شيفت نريم

    پاسخ
   • سلام من بصورت قرار داد مدت موقت دریک شرکت دولتی به صورت شیفت مشغول کار هستم در اوقات در زمان استراحت از طرف شرکت به ماموریت اعزام میشوم که همزمان روز تعطیل رسمی است آیا تعطیل کاری تعلق میگیرد یا فقط ماموریت و اصولاً محاسبه این روز به چه صورت است ممنون

    پاسخ
 • جمال قلی زاده
  می 29, 2022 1:47 ق.ظ

  باسلام خدمت بزرگواران تویه شرکت کار میکردم ۱۰ روزقبل عیدتعطیل کردن تا۱۳بدرالان نه حقوق میدن نه بیمه میریزن میگن نمیرسه لطفا منوراهنمایی کنیدایامیرسه یانه باتشکر

  پاسخ
 • روح اللهی
  ژوئن 1, 2022 3:06 ب.ظ

  یکی از دوستانم 10اردیبهشت درشرکت شروع بکارنموده و 11اردیبهشت نیز 8ساعت کارنموده ولی کارفرما گفته چون همانند جمعه قبلا 6روز کارکرد نداشته اید بنابراین اضافه کاری جهت 11اردیبهشت به شما تعلق نمی گیرد آیا درست است

  پاسخ
 • آقا تکلیف جمعه کاری در ادارات دولتی که تابع قانون استخدامی است و مشمول حمایت قانون کار نیست چه می شود؟

  پاسخ
 • سلام من در یک شرکت دولتی به صورت قرار داد موقت وبه صورت نوبت کاری کار میکنم در زمان استراحت ما را به ماموریت ۲۴ ساعته میفرستند اگر در زمان ماموریت مصادف با تعطیل رسمی باشد آیا تعطیل کاری هم تعلق میگیرد یا فقط ماموریت خالی ممنون

  پاسخ
 • سلام من در یک شرکت دولتی به صورت قرار داد موقت وبه صورت نوبت کاری کار میکنم در زمان استراحت ما را به ماموریت ۲۴ ساعته میفرستند اگر در زمان ماموریت مصادف با تعطیل رسمی باشد آیا تعطیل کاری هم تعلق میگیرد یا فقط ماموریت خالی

  پاسخ
 • سلام شرکت ما درهفته یک روز برق ندارد وکار تعطیل می شود آیا حقوق این روز های که برق نیست را باید بدن یا میتوانند کم کند؟ و یک سوال دیگه داشتم من از ۱۰ اردیبهشت وارد شرکت شدم و پس از چند روز کار ۳روز تعطیل رسمی داشتیم وبعد کارفرما برا اینکه مزد روز های تعطیل را بهم نده اردیبهشت ماه را با من روز مزد حساب کرد و تعطیل های رسمی وجعمه ها را نداد میشه راه نمای کنید ممنون میشم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 1, 2022 10:44 ق.ظ

   سلام بله باید پرداخت شود.
   در فرض سوال دوم اقدام کارفرما غیر قانونی هست

   پاسخ
 • سلام خدمت دوست عزیز
  بنده شیفت کاریم ۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت هستش، ممنون میشم به سوالاتم پاسخ بدین
  ۱: تو این شیفت جمعه کاری محسوب میشود یا نه؟ حق شیفت پرداخت میشود
  ۲: تعطیلات رسمی برای ما چیزی باید محاسبه شود یا نه؟
  ۳: اگر یک شیفت ۱۲ ساعته مرخصی بگیریم چگونه حساب میشه؟ تو شرکت ما ۸ ساعتش رو مرخصی میزنن، ۳ و نیم ساعت از اضافه کاری کم میشه، و دوباره از ساعت کاری هم کم میکنن، ممنون میشم

  پاسخ
 • احمدبدری زا ه
  جولای 17, 2022 7:42 ب.ظ

  سلام خسته نباشین.
  فردا عید غدیر هستش و شرکت ما روز کاری زده ولی من کار داشته و فردا رو مرخصی دادن یعنی برگه مرخصی امضا کردم.آیا شرکت میتواند روز تعطیل رو از مرخصی کارگر کم کند؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست