تعطیلات کارگران در قانون کار

تعطیلات کارگران از بدیهی ترین حقوقی است که در قانون کار برای کارگران در نظر گرفته شده است . البته گاهی بنا به دلایلی کارگران در روز های تعطیل به کار مشغول می شوند که در چنین روزهایی به کارگران مذبور اضافه کار تعلق می گیرد.

چه روزهایی جز تعطیلات کارگران در نظر گرفته شده است؟

 • روز جمعه
 • اعیاد و تعطیلات رسمی
 • روز کارگر

روز جمعه : هر کارگری که به کار اشتغال پیدا می کند، در روز، بیشترین زمان مفید خود را بدین امر اختصاص می دهد. هدف کارگران از اشتغال این است که با حقوق به دست آمده بتوانند امرار معاش کنند. اما هر فردی که به کار مشغول می شود پس از یک هفته کار متوالی به استراحت نیز نیاز دارد. تا بتواند هفته آتی کار خود را با نشاط آغاز نماید.

از این رو قانون گذار طبق اصل ۱۷ قانون اساسی روز جمعه را روز تعطیل اعلام کرده است. که این قانون شامل کارگران می شود تا کارگران بتوانند در این روز استراحت نمایند. البته قانونگذار این امر را هم مورد توجه قرار داده است که ممکن است دغدغه کارگران این باشد که در روز تعطیل منافع مالی آن ها با کار نکردن  به خطر بیفتد. از این رو قانون گذار در ماده ۶۲ قانون کار چنین مقرر داشته است:

“روز جمعه ، روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد می باشد.”

در ماده فوق قانونگذار صراحتا اعلام کرده است که مزد کارگران در روز جمعه ، بدون اینکه آن ها کار کنند برای آن ها محاسبه می شوند.

در چه صورتی کارگران در روز جمعه ملزم به اشتغال به کار خواهد شد؟

اگر چه روز جمعه را قانون گذار به عنوان روز تعطیل رسمی قانون کار اعلام کرده است اما به هر حال در برخی از امور مربوط به خدمات عمومی همچون آب ، برق ، اتوبوس رانی و برخی از کارهایی که نوع یا ضرورت آن ها اقتضا می کند و … هستند که نیاز است که کارگران شاغل در این بخش ها روز تعطیل را هم در محل کار حضور داشته باشند. در این صورت قانون گذار در تبصره ۱ ماده ۶۲ مقرر نموده است که روز دیگری را به جای روز جمعه به عنوان روز تعطیل برای این افراد در نظر گرفته شود.و چنانچه این افراد با میل و رضایت خود در چنین روزهای تعطیلی به کار مشغول شوند می توانند با عنوان اضافه کاری ،حقوق خود را دریافت نمایند و منع قانونی در این صورت وجود ندارد.

در برخی از مشاغل دو روز تعطیل وجود دارد .و ۴۴ ساعت زمان کاری را در ۵ روز کاری ، کارگران انجام می دهند. این امر که کارگران از دو روز تعطیل برخوردارند دلیلی بر کسر حقوق آن ها نیست .چرا که زمان مشخص شده در قانون اداره کار را انجام داده اند. روز مازاد تعطیلی چنین کارگرانی مانند روز کاری آنان برای آن ها حقوق محاسبه می شود.

تعطیلات کارگران در قانون کار
تعطیلات کارگران در قانون کار

 

اعیاد و تعطیلات رسمی  : اعیاد و ایام تعطیلی که در تقویم به عنوان تعطیلات در نظر گرفته شده است، برای کارگران هم روز تعطیل حساب می شود.و کارفرما نمی تواند در چنین روزهایی کارگر را مجبور به کار کردن نماید. البته اگر از قبل توافق شده باشد، مانعی وجود ندارد و برای چنین روزهایی حقوق به کارگر تعلق می گیرد.

همچنین برخی از مشاغل هم هستند که به صورت شبانه روزی فعالیت می نمایند. در چنین روزهایی گاها اتفاق می افتد که کارگری در یک روز تعطیل به کار مشغول باشد. در اصطلاح عامه به این روند ساعت کار ، (شیفت کاری) گفته می شود. در چنین مواقعی چون کارگر از قبل با علم به این موضوع کار را انتخاب نموده است، مانع قانونی وجود ندارد . اما جدای از این امر، اگر کارفرمایی، کارگری را در ایام تعطیلات به کار بگمارد متخلف قلمداد می شود.

 گاهی ممکن است یکی از اعیاد که تعطیل است با روز جمعه مقارن شود. در چنین مواقعی کارگر نمی تواند با این استدلال که دو روز تعطیلی در یک روز تقارن یافته است از کارفرما روز تعطیل دیگری را طلب کند. البته اگر چنین امری را از قبل با هم توافق نموده باشند، مانعی ندارد.

روز کارگر :اهمیت کار کارگر و زحمتی که برای امرار معاش خود و خانواده متحمل می شود آنچنان بالاست که حتی در ادیان مختلف هم از آن تقدیر شده است. در دین اسلام نیز از آن با عنوان جهاد در راه خدا نام برده شده است. قانونگذار هم یک روز را مخصوص این قشر قرار داده است که با نام  روز کارگر در تقویم عنوان شده است. این روز هم جزء روزهای تعطیل رسمی کارگر قلمداد شده است.

از این رو قانونگذار در ماده ۶۳ قانون کار چنین مقرر داشته است که :

“علاوه بر تعطیلات رسمی کشور، روز کارگر (۱۱ اردیبهشت ) نیز جزء تعطیلات رسمی کارگران به حساب می آید.”

آنچه از ماده برمی آید این است که این روز به همه کارگران تعلق می گیرد. یعنی همه کارگران از این تعطیل رسمی برخوردارند. اما اگر بنا به جهت شیفت کاری کارگران دراین روز و اینکه کارگران نتوانند از این روز تعطیل بهره مند شوند از همان لحظه شروع به کار برای این افراد اضافه کاری محاسبه می شود.

واضح و مبرهن است که قانون گذار در جهت رفاه حال کارگران چنین تدابیری را لحاظ کرده است و اگر کارفرمایی بخواهد بدون رضایت کارگر و بدون احتساب اضافه کاری از کارگران در چنین ایامی استفاده کند مسلما چنین امری را قانون منع کرده است و کارفرما موظف است که هزینه های مربوطه را به کارگر بپردازد .

ضمانت اجرای کارفرما در صورت به کارگیری کارگر در ایام تعطیل

قانون گذار روزهای جمعه و تعطیلات رسمی را جزء روزهای کاری نیاورده است اما در چنین روزهایی به کارگر حقوق تعلق می گیرد.البته بدون اینکه مجبور باشد که در این روزها به کار اشتغال داشته باشد. چنانچه کارگری با رضایت خود به کار در این ایام اقدام کند منع قانونی وجود ندارد. در این شرایط کارفرما موظف است در صورت رضایت کارگر به کار در چنین ایامی به او  اضافه کاری پرداخت نماید.

اما….

چنانچه کارفرمایی در روزهای جمعه یا تعطیل رسمی بدون رضایت کارگر و بدون اینکه از قبل در این باره توافقی در قرارداد منعقد شده بین او و کارگر باشد، وی را به کار بگمارد ، اتهام کار اجباری بر او وارد می شود.

قانونگذار در   ماده ۱۷۲ قانون کار ضمانت اجرا برای کارفرما در صورت به کار گماردن کارگر ، قرار داده است.

“… متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام یافته و جبران خسارت ، با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل ۵۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه محکوم خواهد شد …”

همان طور که از ماده بر می آید قانون گذار به جهت حمایت از کارگر با کارفرمای متخلف در این باره به شدت برخورد می نماید. حتی برای کارفرما حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته است و به سادگی از کنار این مسئله نگذشته است.اما متاسفانه بسیاری از کارگران از حق قانونی خود در استفاده از ایام تعطیلی با دریافت حقوق آگاه نیستند. کارگران به دلیل عدم آگاهی، از حق و حقوق قانونی خود در این دوران محروم می شوند. بعضا کارگران به علت ترس از دست دادن کار ، به کار اجباری در این دوران تن می دهند. در صورتیکه اگر ثابت شود که کارفرما چنین عملی را مرتکب شده است مجازات مزبور برای او لحاظ می گردد.

 اگر بنا باشد کارگری در ایام تعطیل به کار مشغول باشد باید اضافه کاری برای او لحاظ شود. این امر یک حکم قانونی است که بر گردن کارفرما قرار دارد.

در چه صورتی کارفرما مجاز است در ایام تعطیل از نیروی کار کارگران استفاده نماید؟

گاها کارفرمایان در بدو انعقاد قرارداد روزهای تعطیل را بنا به شرایطی جزء روزهای کاری محاسبه مینمایند.در این شرایط، کارفرما روزهای دیگری را جایگزین روزهای تعطیل میکند که در چنین مواقعی اگر شرایط و ضوابط و نفع کارگر به طور صحیح اعمال شده باشد منعی بر عمل کارفرما نیست. چرا که کارگر هم با علم به قرارداد آن را منعقد مینماید اما در صورتی که چنین مواردی در قرارداد نباشد و با اجبار کارفرما و عدم رضایت کارگر چنین اعمالی انجام شود مجازات مزبور بر کارفرما بار می شود.

گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با دارا بودن کادر متخصص و متبحر در دعاوی کارگر و کارفرما با تمام علم و تخصص و تجربه خود پاسخ گوی شما عزیزان و مدافع حقتان خواهد بود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 14 امتیاز: 4.3)

147 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام. برای نیروی پاره وقتی که در هفته 3 روز کار میکنه در محل کار و چند ساعتی رو در منزل وقت میذاره و جمعه ها هم سرکار میره اضافه کار و جمعه کاری تعلق میگیره؟ یا چون از 44 ساعت بیشتر نمیشه همون ساعت عادی حساب میشه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 3, 2022 10:50 ق.ظ

   سلام بله حتما

   پاسخ
  • سلام اگه تعطیل کاری و جمعه کاری رو با شکایت کردن بخایم بگیریم به نرخ روز حساب میشه؟ یا ب قیمت قبل؟

   پاسخ
  • سلام
   من جایی کار میکنم که4صبح4عصر4شب4استراحت
   ایام تعطیل سرکار نباشم تعطیل کاری تعلق می‌گیرد روزهای تعطیل سرکار هستم چه

   پاسخ
  • باسلام اگر فردی در شیفت کاری که درروز تعطیل رسمی قرار دارد مرخصی بگیرد به نفر جایگزین تعطیل کار تعلق میگیرد.

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    دسامبر 5, 2022 5:05 ب.ظ

    با سلام
    بله

    پاسخ
   • میلاد قربانی
    سپتامبر 13, 2023 7:38 ق.ظ

    سلام
    من داخل یک کارگاه بسته بندی کار میکنم که از ساعت ۸ تا ۱۷:۴۵ سرکارم،پنجشنبه ها تعطیله،
    میخام بدونم ایا با توجه به اینکه شرکت خصوصی هست و بعضی اوقات روزای تعطیل رسمی کارو میبرن سرکار تعطیل کاری تعلق میگیره،یا مزد کار در روز تعطیل همون اضافه کاری عادی حساب میشه؟
    کارفرما هم خی میگه چون شرکت خصوصیه تعطیل کاری نداره

    پاسخ
 • سلام من جایی ک کار میکنم جمعه ها نمیزارن اف بریم بجاش ی روز در هفته ولی وقتی تو اون هفته تعطیل رسمی هست اون روز رو جای تعطیل شیفته حساب میکنن ایا همچین چیزی ممکنه ک تعطیل رسمی تبدیل ب تعطیل شیفت بشه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 16, 2022 10:57 ق.ظ

   سلام خیر
   باید حقوق و مزد جمعه کاری به شما بدهند

   پاسخ
   • سلام وقت بخیر ، من در شرکت زیر مجموعه راه اهن کار میکنم ، آیا تعطیل کاری برای کارگران نوبت کاری (شیفتی 12-24) تعلق میگیره ، یعنی اگر در روز تعطیل شیفت باشیم اضافه کاری تعلق میگیره یا نه ؟
    شرکت میگه تعطیل کاری برای کارگران نوبت کاری حساب نمیشه
    اگر میشه ما چطور از شرکت طلب کنیم

    پاسخ
  • مهدی خناری نژاد
   نوامبر 9, 2022 5:58 ب.ظ

   سلام.شغل ما سخت و زیان آوره. تعیدو ثبت در اداره کار
   از سال ۹۴ شورای کار شرکتبدون هماهنگی و رضایت مجموعه کارگری با مدریت توافق کرده وساعت کار از۷ تا۲.۵ به ۷تا۱۶ به اضافه ۲پنجشنبه تعطیلی در ماه تغییر داده
   مجموعه کارگری به دلیل نارضایتی دراین چند سال الان تصمیم به تغییر و برگشت به روال قبل را خواهان هستند.مذاکره با کارفرما نتیجه ای حاصل نداد.آیا از طریق پیگیری قانونی موفق به تغییر ساعت کار خواهیم شد؟ممنون و سپاسگزارم

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    نوامبر 23, 2022 4:18 ب.ظ

    سلام
    بله ساعت کار باید مطابق با قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان آور باشد

    پاسخ
    • سلام خسته نباشید
     من مطب دندانپزشکی کار میکنم از ساعت ۱۰ صبح تا ۷ غروب امسال حقوقمون گفته ۱۱ تومن هیچ قراردادیم نوشته نشده ولی ایام تعطیلات رسمی و همیشه تعطیلیم
     امسال برای حقوق فروردین ۱۳ روز عید و‌کلا حساب نکردن باهامون و فقط ۱۸ روز بعد عید و حساب کرده درصورتی که از این ۱۳ روز ۶ روزش روز کاری حساب میشد که گفته بود نیازی به اومدن نیست و الباقیش تعطیلات رسمی بود گفتم حداقل ۶ روز و‌کسر کنید نه ۱۳ روز و میگن قانونا ۱۳ روز فروردین و حساب نمیشه چون درامدی نداشته مطب
     سوالم اینه واقعا همچین قانونی هست که ۱۳ روز عید از حقوق ماهانه کسر بشه حتی ایام تعطیلش ممنون میشم راهنماییم کنید؟‌

     پاسخ
 • سلام وقتتون بخیر بنده در شرکتی خدماتی کار میکنم و روزهای تعطیل باید چون حق شیفت به بنده میدن باید سر کار باشم شیفت زوج و شیفت فرد . پنج شنبه و جمعه ها هم نوبتی بین شیفت ها تقسیم میشه
  حالا بنده به خاطر شلوغی مجموعه کل تعطیلات عید رو سر کار رفتم و ماه رمضون به بنده گفتن که شما یک روز در میان روی 5 ساعت بیایید چون اون مجموعه نیاز به بنده نداشته ولی طبق شیفت بید از صبح و روزی 12 ساعت کار میکردم و الان فقط ساعت کار من رو پر کردن و هیچ اضافه کاری به بنده ندادن و حتی روی سیزدهم که شیفت بنده بوده و مجموعه رو تعطیل کردن ساعت کاریش روی تایم شیت حساب نکردن ممنون میشم راهنمایی کنید که این کارشون درسته و اینکه حق با شرکت هست یا نه ممنون از شما

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 4:38 ب.ظ

   سلام حتما در اداره کار بابت مابالتفاوت مزد و حقوق قانونی،ذخیره مرخصی،بیمه،اضافه کاری، تعطیل کاری،جمعه کاری،سنوات ،پاداش و عیدی شکایت کنید به نتیجه میرسید

   پاسخ
 • من سر اشپز فست فود هستم. میخوام بدونم چند روز در فروردین به عنوان تعطیلات عید شامل کار ما میسه که با حقوق بخوایم مرخصی داشته باشیم؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 7, 2022 2:55 ب.ظ

   سلام کلیه تعطیلات رسمی نیز برای شغل شما نیز تعطیل محسوب می‌شود

   پاسخ
   • سلام من شرکتی کارمیکنم هفته اخرماه تیر راتعطیل بدون حقوق کردایاجمعه ودوشنبه که عیدغدیرخم بوده بدون حقوق میشه یابایدحقوق اون دوروزرابده

    پاسخ
   • سید حسین قدمگاهی
    سپتامبر 13, 2023 12:18 ب.ظ

    سلام وخسته نباشید من آتش نشان بودم وقراردادی کارگری و بصورت 48-24 شیفتی خدمت میکردم چند ماهی است که بازنشسته شدم در این چند سال حق تعطیلی کاری به ما نمیدادن میخواهم بدانم ایا تعطیلی کاری و نوبت کاری به ما تعلق میگیرد یا نه ممنون

    پاسخ
 • سلام جمعه ها جز مرخصی استحقاقی حساب میشه یا مرخصی جدا از اون هست و چند روز درماه هست ممنون

  پاسخ
 • محمد صداقت
  می 8, 2022 11:11 ق.ظ

  سلام.
  من درشرکت کنسانتره ابمیوه کار میکنم و سردخانه دار هستم.تعطیلات عید رو در رفت وامد بودم به علت خاموش نکردن کمپرسور در واقع باید کار میکرد و هرروز باید میومدم ومسیر رو برفک زدایی میکردم.باحال اینکه کل شرکت تا پانزدهم تعطیل بود ولی من تعطیلی نداشتم.اون روزایی که اومدم ساعتی چقدر حساب میشه!!!؟؟؟چون من امروز که فیش حقوق رو گرفتم ۱۲روز کارکردم بود و۸۸ساعت اضافه کاری که ۶۰ ساعتش رو همون روزهای عید اومدم تاپانزدهم.میشه بگید بااین حساب من باید چقدر حقوق دریافت میکردم.خالص پرداختی هم۴۴،۳۶۵،۹۱۴ریال بود.ایا درسته این خالص پرداختی؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 14, 2022 9:37 ق.ظ

   سلام جهت محاسبه تماس حاصل فرمایید

   پاسخ
  • سلام خسته نباشید سوال ام این بود که اگه کارگری پنج شنبه مرخصی بگیره و شنبه هم مرخصی بگیره چون جمعه بینشون هست جمعه هم جز مرخصی حساب میشه ؟
   واینکه ایا این درسته که سر ماه بیان ساعت کاری هارو کلا چه تعطیلی چه روز های غیر تعطیل رو با هم حساب کنن بعد بیان بگن که مثلا ۲۳۰ساعت کارکردی ۱۹۲ساعت ساعت کاریت هست الباقی اضافه کاری ؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    دسامبر 5, 2022 5:08 ب.ظ

    با سلام
    خیر جز مرخصی محسوب نمی شود

    پاسخ
    • سلام خسته نباشید ۵ سال هست درازمایشگاه تشخیص طبی مشغول هستم. دوساله ایام عید تا ۱۵ فروردین خودشون یک سری کارمندارو تعطیل میکنن تا بهمون نصفه حقوق بدن. مگه نباید فقط روزای کاری رو ازمون کم کنن؟

     پاسخ
 • سعید صبوری
  می 21, 2022 6:59 ق.ظ

  سلام سایت بسیار مفیدی است

  پاسخ
 • سعید صبوری
  می 21, 2022 7:01 ق.ظ

  سلام، روزهایی که بهر دلیل از قبیل آلودگی هوا و شرایط خاص توسط دولت و یا استانداری تعطیل اعلام می شود، ایا کارگران هم تعطیل هستند و یا موظف هستند بروند سرکار؟ اگر رفتند سرکار ایا حقوق اضافه ای باید بگیرند؟ ممنون

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 3, 2022 11:23 ب.ظ

   سلام بله کارگران هم تعطیل هستند و درصورت کار مشمول تعطیل کاری میشوند

   پاسخ
   • سلام وقت بخير
    ايا تعطيلات رسمي براي كسيكه ٤٤ ساعت درهفته كار ميكنه بايد ازحقوقش كم بشه؟
    يا تعطيلات رسمي هم بايد حقوق ان روز حساب بشه درماه؟حتي اگه شيفت نريم

    پاسخ
    • دادپویان حامی
     ژوئن 17, 2022 10:41 ب.ظ

     سلام حقوق تعطیلات رسمی باید به کارگر پرداخت شود.

     پاسخ
     • سلام ببخشید دوتا سوال دارم
      ۱: اگر یک روز قبل یا بعد از یک تعطیلی رسمی را مرخصی بگیریم روز تعطیل هم جز مرخصی محاسبه میشود؟
      ۲:تعطیلاتی که برای آلودگی هوا برودت هوا وغیره درتلوزین اعلام میکند که تعطیل است حتی بانک ها آیا شرکت خصوصی که بگوید باید بیایید سرکار باید اضافه کاری حساب کند؟؟

     • دادپویان حامی
      ژانویه 18, 2023 3:40 ب.ظ

      سلام خیر
      خیر باید بر اساس قانون اضافه کاری پرداخت گردد و جریمه هم می شوند.

   • سلام من بصورت قرار داد مدت موقت دریک شرکت دولتی به صورت شیفت مشغول کار هستم در اوقات در زمان استراحت از طرف شرکت به ماموریت اعزام میشوم که همزمان روز تعطیل رسمی است آیا تعطیل کاری تعلق میگیرد یا فقط ماموریت و اصولاً محاسبه این روز به چه صورت است ممنون

    پاسخ
  • سلام
   گارگری که در هفته ۳ روز غیبت میکنه حقوق جمعه رو داره یا خیر ؟

   پاسخ
 • جمال قلی زاده
  می 29, 2022 1:47 ق.ظ

  باسلام خدمت بزرگواران تویه شرکت کار میکردم ۱۰ روزقبل عیدتعطیل کردن تا۱۳بدرالان نه حقوق میدن نه بیمه میریزن میگن نمیرسه لطفا منوراهنمایی کنیدایامیرسه یانه باتشکر

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 11:03 ب.ظ

   سلام بله در اداره کار شکایت نمایید

   پاسخ
  • با سلام .. من کار گر هتلم کار ما هم شیفتی هست روزی ۸ ساعت روز تعطیل رسمی به من تعلق میگیرد؟ . و من که روز های تعطیل مرخصی گرفته بودم به من باید پول اون روز رو بدن یا مرخصی حساب نکنند بی زحمت توضیح بدین

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    دسامبر 5, 2022 5:07 ب.ظ

    با سلام
    بله می بایست مزد روزهای تعطیل در صورتی که در محل کار حاضر شده اید به شما پرداخت شود

    پاسخ
  • سلام این روزهایی ک گاز قطع شده شرکتمون تعطیل کرده کارگرها رو تکلیف حقوقمون چی میشه ؟

   پاسخ
 • روح اللهی
  ژوئن 1, 2022 3:06 ب.ظ

  یکی از دوستانم 10اردیبهشت درشرکت شروع بکارنموده و 11اردیبهشت نیز 8ساعت کارنموده ولی کارفرما گفته چون همانند جمعه قبلا 6روز کارکرد نداشته اید بنابراین اضافه کاری جهت 11اردیبهشت به شما تعلق نمی گیرد آیا درست است

  پاسخ
 • آقا تکلیف جمعه کاری در ادارات دولتی که تابع قانون استخدامی است و مشمول حمایت قانون کار نیست چه می شود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژوئن 17, 2022 10:46 ب.ظ

   سلام جمعه کاری نیز طبق قانون استخدامی محاسبه می شود

   پاسخ
  • حسین فاضلی
   جولای 12, 2022 10:27 ب.ظ

   شرکت مانه تنهاروزهای تعطیل رواجباری میاره سرکاربلکه بقیه روزهاهم اضافه کاریهاشون اجباریست کمکم میکنین دوم اینکه ۱۵ساله که تواین شرکتم ۱۳روزتعطیلات عیدرونه حقوق میده نه بیمه روپرداخت میکنه حتی حاظریم ازپول مرخصییهاییکه درطول سال طلبکارهستیم روبابت هزینه ۱۳روزبیمه برداره ولی این کاررونمیکنه

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    دسامبر 5, 2022 5:17 ب.ظ

    سلام
    ساعات کاری اضافه بر ساعات تعیین شده توسط قانون، خلاف مقررات بوده و می توانید به اداره کار مراجعه نمایید . برای بیمه عید نیز به اداره کار مراجعه نمایید .

    پاسخ
  • سلام
   تعطیل رسمی که مصادف با جمعه باشه و کارگر مشغول کار باشه آیا یک روز مرخصی به کارگر تعلق میگیره؟

   پاسخ
 • سلام من در یک شرکت دولتی به صورت قرار داد موقت وبه صورت نوبت کاری کار میکنم در زمان استراحت ما را به ماموریت ۲۴ ساعته میفرستند اگر در زمان ماموریت مصادف با تعطیل رسمی باشد آیا تعطیل کاری هم تعلق میگیرد یا فقط ماموریت خالی ممنون

  پاسخ
 • سلام من در یک شرکت دولتی به صورت قرار داد موقت وبه صورت نوبت کاری کار میکنم در زمان استراحت ما را به ماموریت ۲۴ ساعته میفرستند اگر در زمان ماموریت مصادف با تعطیل رسمی باشد آیا تعطیل کاری هم تعلق میگیرد یا فقط ماموریت خالی

  پاسخ
 • سلام شرکت ما درهفته یک روز برق ندارد وکار تعطیل می شود آیا حقوق این روز های که برق نیست را باید بدن یا میتوانند کم کند؟ و یک سوال دیگه داشتم من از ۱۰ اردیبهشت وارد شرکت شدم و پس از چند روز کار ۳روز تعطیل رسمی داشتیم وبعد کارفرما برا اینکه مزد روز های تعطیل را بهم نده اردیبهشت ماه را با من روز مزد حساب کرد و تعطیل های رسمی وجعمه ها را نداد میشه راه نمای کنید ممنون میشم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   جولای 1, 2022 10:44 ق.ظ

   سلام بله باید پرداخت شود.
   در فرض سوال دوم اقدام کارفرما غیر قانونی هست

   پاسخ
  • سلام وقت بخیر من در شرکت دولتی مشغول ب کار هستم و بصورت شیفتی ۸ساعت در روز کار میکنم و ی وعده غذا هم داریم
   اما بجای ۴۴ساعت ۴۸ساعت کار میکنم و ۴ساعت اضافه کاری محاسبه نمی شود و میگن تایم غذا خوردن کم میشه آیا چنینچیزی درسته ؟؟

   پاسخ
 • سلام خدمت دوست عزیز
  بنده شیفت کاریم ۱۲ ساعت کار ۲۴ ساعت استراحت هستش، ممنون میشم به سوالاتم پاسخ بدین
  ۱: تو این شیفت جمعه کاری محسوب میشود یا نه؟ حق شیفت پرداخت میشود
  ۲: تعطیلات رسمی برای ما چیزی باید محاسبه شود یا نه؟
  ۳: اگر یک شیفت ۱۲ ساعته مرخصی بگیریم چگونه حساب میشه؟ تو شرکت ما ۸ ساعتش رو مرخصی میزنن، ۳ و نیم ساعت از اضافه کاری کم میشه، و دوباره از ساعت کاری هم کم میکنن، ممنون میشم

  پاسخ
 • احمدبدری زا ه
  جولای 17, 2022 7:42 ب.ظ

  سلام خسته نباشین.
  فردا عید غدیر هستش و شرکت ما روز کاری زده ولی من کار داشته و فردا رو مرخصی دادن یعنی برگه مرخصی امضا کردم.آیا شرکت میتواند روز تعطیل رو از مرخصی کارگر کم کند؟

  پاسخ
 • سلام و عرض وقت بخیر. بنده در یک بنکداری موواد غذایی و شوینده و بهداشتی فعالیت دارم که ثبت شرکت هم شده است، از آنجایی که شغل ما به طور مستقیم با سوپرمارکت داران در ارتباط است، از بعد از عید به منظور فروش بیشتر تصمیم گرفته شده که تایم ناهار کارکنان حذف شود و در این فاصله (یک و نیم تا سه) هم پاسخگوی مراجعه کنندگان باشیم و عصر ها هم تا ساعت 7 اضافه کاری بمانیم. (لازم به ذکر است که ساعت کار قبلی از 7و نیم صبح الی 1 و نیم و مجدد از 3 تا 5 و نیم بوده است)
  طی یکی دو هفته ی اخیر، اعلام شده که جمعه ها نیز از صبح تا ظهر باید در خدمت شرکت باشیم. اگرچه در طی سال در تعطیلی های وسط هفته گاها چنین مسله ای پیش می آمد ولی قابل پذیرفتن بود. چرا که اولا به صورت اجبار نبوده و ثانیا دائمی نبوده و در صورت نیاز شرکت مشغول کار می شدیم.
  اما اکنون وضعیت به حالت اجبار در آمده و برای منی که خانم هستم واقعا شرایط دشوار است که در طی هفته از ساعت 7 و نیم الی 7 شب مشغول کار باشم و جمعه ها نیز اضافه کار بایستیم!!!
  سوالی که از شما دارم این است، آیا من قادر از سرپیچی این فرمان هستم و میتوانم شرایط موجود را نپذیرم و یا خیر؟ در مورد شکایت هم لطفا راهنمایی بفرمائید.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دسامبر 5, 2022 5:15 ب.ظ

   با سلام
   تحمیل شرایط مذکور به کارگر بر خلاف رضایت وی قانونی نبوده و عدم اجرای آن مسئولیتی متوجه کارگر نمیکند .

   پاسخ
 • باسلام.شرکت ما تعطیل رسمی ها و جمعه ها تعطیله .حتی روزهای تعطیل رسمی دوبل محاسبه میشه اما کارگرا باز میگن ماهی 2.5روز مرخصی دارن علاوه بر تعطیلیایی که خدمتتون عرض کردم .ایا درسته یا خیر؟چون اینجوری ماهی 7 روز مرخصی میرن و سواستفاده میکنن

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دسامبر 5, 2022 5:12 ب.ظ

   با سلام
   علاوه بر جمعه و تعطیل رسمی 2/5 روز نیز مرخصی با حقوق در قانون برای کارگر پیش بینی شده است .

   پاسخ
 • با سلام و احترام بنده نوع کارم طوری است که 12 ساعت سرکار هستم و 36 ساعت استراحت.(یعنی یک روز در میان سرکار هستم).بالطبع دو تا جمعه در هر ماه جز موظفی حضور بنده می باشد.1-آیا ساعات حضور در جمعه جز موظفی حضور من محاسبه می شود؟( طبق قانون)-چون شرکت ساعاتی که جز جمعه باشد را بعنوان ساعت حضور محاسبه نمی کند و فقط جمعه کاری به ما می دهد؟ 2-با توجه به اینکه ما باید دو تا جمعه در ماه در شیفت حضور داشته باشیم آیا تبصره ۱ ماده ۶۲ شامل ما می شود یا خیر؟

  پاسخ
 • سلام وقت بخیر
  تعطیل رسمی یا جمعه ای که بین دو روز مرخصی(با حقوق) قرار بگیره، جزو مرخصی های اون ماه محسوب میشه؟

  پاسخ
 • سلام من در شرکتی کار میکنم که میگوید اگه روز جمعه و تعطیل رسمی ما بین دو مرخصی واقع شود جمعه و تعطیل رسمی هم جز مرخصی حساب میشود آیا باید حساب شود؟؟؟
  به ما میگویند روز تعطیل رسمی فقط 5 روز عید نوروز و عید فطر میباشد و بقیه تعطیلی ها کارفرما میتونه مارو اجبار کند که برویم سرکار بدون مزد ایا همچین چیزی امکان دارد؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دسامبر 5, 2022 5:03 ب.ظ

   سلام
   روزهای تعطیل رسمی جز مرخصی محسوب نمی گردد و در صورت کار مزایای آن مطابق قانون باید پرداخت گردد

   پاسخ
 • باسلام من یه کارگر معدن هستم که در هفته ۶۶ساعت کار میکنم حتی روز های تعطیل هم اجباری کارکردم درغیر این صورت غیبت می‌خوردم میخواستم شکایت کنم لطفاً مرا راهنمایی کنید

  پاسخ
 • فرهاد آشتیانی
  سپتامبر 23, 2022 11:27 ق.ظ

  سلام وقت بخیر
  من در یک مجموعه پزشکی مشغول به فعالیت هستیم و داخل قرارداد هم موقت ذکر شده به مدت یکسال، تا الان فقط به اندازه ساعت هایی که کار کردیم حقوق دریافت کردیم و کارفرما هم میگه قرارداد شما شامل پرداخت حقوق تعطیلی نیست، بیمه هم فقط به همون اندازه ساعتی‌که اومدیم رد میشه
  میخواستم ببینم آیا حقوق و بیمه به ما هم برای روزهای تعطیل تعلق میگیره؟
  با تشکر

  پاسخ
 • سلام
  من در فروشگاهی کار میکنم که بنا به شرایط کاری میبایست روزهای جمعه در محل کار حاضر بود
  به جای روز جمعه یک روز دیگه در وسط هفته روز آف هست و این روز آف ثابت میباشد
  اگر تعطیل رسمی در روز جمعه مثل اعیاد و وفات در روز جمعه بیافته تعطیل کاری به ما تعلق میگیره یا نه؟
  با تشکر از راهنمایی تون

  پاسخ
 • س عبدالعلی
  نوامبر 8, 2022 9:59 ق.ظ

  سلام و وقت بخیر
  اگر کارگری روز کارگر مرخصی گرفته باشه و این مرخصی از مرخصی استحقاقی ش به اشتباه کسر شده باشه و امکان بازگشتش نباشه پس باید ساعت کاری این روز رو براش اضافه کاری روز کارگر در نظر بگیریم درسته؟
  چون میدونم روز کارگر که تعطیل هست برا کارگر ها نیاز به مرخصی نداره ولی منابع انسانی به اشتباه ازشون کسر کرده

  پاسخ
 • با سلام ، در شرکتی خصوصی کار می کنم که روزهای پنج شنبه تعطیله ولی به ما 30 روز حقوق کامل میده ولی این پنج شنبه ها رو برای ما مرخصی رد می کنند و درجواب ما برای داشتن مرخصی میگن شما مرخصی تون همون 5 شنبه هاست و دیگه نمیتونید مرخصی برید.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   دسامبر 5, 2022 5:00 ب.ظ

   در صورت مخالفت کارگر نمی توانند چنین کاری را انجام دهند . می توانید در اداره کار مطرح نمایید

   پاسخ
  • سلام خدا قوت شرکتی که کار می‌کنیم بخاطر کمبود نیرو شیفت بندی های تعریف شده قابل اجرا نیست و الان به ما گفتن باید روزانه 8 ساعت یک هفته صبح و یک هفته عصر سرکار باشیم حتی روزهای جمعه و تعطیلی های رسمی یعنی طبق گفته خودشون طول ماه هیچ روزی off نداریم آیا چنین شیفتی قانونی می باشد در ضمن ما نیرو شیفتی هستیم و 10 درصد حق شیفت میگیریم

   پاسخ
 • با سلام. من حسابدار یک شرکت هستم و به گفته کارفرما اگر کسی چهارشنبه و پنجشنبه غیبت کنه جمعه هم برای اون غیبت حساب میشه و این جزو قانونه. آیا این درسته و طبق قانون هست؟

  پاسخ
 • من در یک کی از پتروشیمیهای خوزستانبه صورت شیفت کاری که قبلا چهار روز صبح چهار روز عصر و چهار روز شب چ چهار روز استراحت کار میکردیم ولی مدت یک ساله دو روز صبح و دو روز شب و چهار روز استراحت هستیم
  از سال۸۷مشغول کار میباشم در شرکت پیمانکار فقط مبلغی جزعی بابت جمعه کاری پرداخت میکند
  آیا اگر بخواهم شکایت کنم از نظر قانونی تعطیل کاری روزهای تعطیل رسمی به من تعلق میگیرد؟

  پاسخ
 • سلام. وقت بخیر.
  در یک آزمایشگاه خصوصی مشغول به کار شدم. قرار بین من و کارفرما این بوده که روزهای فرد رو سر کار باشم. یعنی سه روز. ولی اگر یکی از روز های فرد هفته تعطیل رسمی باشه کارفرما گفته اگر اون روز نیومدی باید یک روز دیگه توی هفته جای اون روز بیای. این درسته؟ دست من که نبوده که روزهای سال اینطوری شدن. میتونم از کارفرما شکایت کنم؟
  ممنون از پاسختون

  پاسخ
 • چنانچه روزی تعطیلی برای بخش خضوضی و دولتی از طرف استانداری اعلام شود ولی کارفرما روز کاری اعلام کند تخلف است ؟ ایا اضافه کاری تعلق نمی گیرد؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   ژانویه 18, 2023 3:18 ب.ظ

   بله در صورتی که دستور مذکور طبق موازین قانونی صادر شده باشد تخلف است و جریمه می شود

   پاسخ
 • سلام-وقت بخیر- زمانیکه اعلام میشود که شهرک صنعتی دراین روز برق ندارد و بعلت نبود برق ، شرکت تعطیل میشود آیا کارفرما آن روز را باید از مرخصی ما کم کند یا اینکه موظف است حقوق آن روز پرسنل را بدهد؟

  پاسخ
 • سلام در خراسان رضوی بدلیل سرمای زیاد شرکت 9 روز کارگران را تعطیل کرد .
  می خواستم پیشاپیش تشکر کنم ازتون بابت راهنمایی تون
  سوالم اینه که این 9 روز از مرخصی استحقاقی کارگران کسر می شود؟

  پاسخ
 • با سلام متاسفانه هر روز بدتر از دیروز میشه و زندگی قشر کارگر به فنا میره

  آیا شرکت میتونه بخاطر قطعی برق که دو روز در هفته هست اون دو روز رو تعطیل اعلام کنه و از مرخصی کارگراش کم کنه و چون تعداد مرخصی استفاده شده بیشتر از یک ماه میشود از سنوات کم کنه ؟

  پاسخ
 • با سلام و عرض ادب
  دستمزد کارگران شیفت و نوبت کار در ادارتی که بنابر ضرورت مثل آلودگی هوا و سرما و…. از طرف استانداری تعطیل اعلام میشوند ولی کارگران شیفت باید به دلیل شیفی بودن در محل کار حاظر باشند,آیا دستمزد آن روز شامل تعطیل کاری یا اضافه کاری میشود یا خیر؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 11, 2023 11:06 ق.ظ

   با سلام در صورتی که تعطیلی مزبور شامل بخش خصوصی نیز باشد مشمول تعطیل کاری می باشد.

   پاسخ
 • با سلام و خسته نباشید
  من در شرکتی کار میکنم ک از ساعت هشت صبح تا چهار بعدازظهر هرروز بغیر از جمعه ها سر کار هستم و کار ما کارگاهی هست میخوام بدونم الان ک ماهه بهمن سه تا شنبه تعطیله ما بریم سرکار اضافه کاره!؟یا اینکه اگ نریم میتونن کسری حقوق بزنن!؟
  و در ضمن ما هفته ای ۴۸ ساعت سر کاریم اضافه کار نباید بدن!؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 11, 2023 11:06 ق.ظ

   با سلام تعطیلی های رسمی مشمول همه بوده و در صورت حضور در محل کار کارگر مشمول تعطیل کاری می باشد.

   پاسخ
 • سواد نیک پور
  فوریه 23, 2023 10:47 ق.ظ

  سلام بنده کلا شیفت شب کار میکنم. چندروز درمان باید کار کنم و چند روز آف باشم و استراحت کنم. ممنون میشم از پاسختون.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 12, 2023 3:37 ب.ظ

   با سلام محدودیتی وجود ندارد فقط اگر هر شب سرکار حاضر میشوید ممکن است مشمول مشاغل سخت و زیان آور شوید

   پاسخ
 • رضاحاتمی
  مارس 2, 2023 3:47 ب.ظ

  سلام،ممنون میشم بهسوالم جواب بدین،این حرف درست که درطول سال اگر کارفرمابگه
  جمعه بیاییدماهم موظفیم که بریم؟یانه،هیچ اجباری نیست واگرهم کارگربره بایدبه صورت توافقی باشه؟وروزهای جمعه چه بری چه نری بایدحقوق بگیری؟بعداینکه درطول سال کارگرفقط میتونه4تاجمعه نره سرکار؟؟؟بافرض اینکه شرکت خصوصی ودولتی نیست لطفاسوالاتم جواب بدین خیلی ممنونم

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 11, 2023 11:13 ق.ظ

   با سلام کارگر تکلیفی به حضور در محل کار در روزهای جمعه نداشته و در صورت کارکردن حقوق تعطیل کاری دریافت می کند.در واقع در صورت عدم حضور در ایام تعطیل حقوق عادی و در صورت حضور تعطیل کاری دریافت می کند

   پاسخ
 • فاطمه نجاری معارف
  مارس 5, 2023 6:47 ب.ظ

  سلام در قرارداد پاره وقت برای روزهای جمعه و تعطیلات رسمی باید حقوق پرداخت شه؟
  یا فقط نسبت به ساعاتی که حضور داریم باید حقوق پرداخت شه؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   مارس 11, 2023 11:13 ق.ظ

   با سلام مشمول حقوق نمی باشد.

   پاسخ
  • سلام و خسته نباشید
   من در یک شرکت پتروشیمی کار میکنم و بومی هستم ،ساعت کار ۶صب تا ۶عصر
   کار فرما به ما درماه ۲.۵روز مرخصی میدهد و به اجبار میگوید روز جمعه و روز تعطیل رسمی بیایید به این بهانه که حقوق فیکس میگیرید.
   آیا میتوانیم روز جمعه نیاییم یا به جای ۴ جمعه در ماه 4 روز دیگر مرخصی بگیریم؟

   پاسخ
   • دادپویان حامی
    می 1, 2023 1:22 ب.ظ

    با سلام کارفرما نمی تواند کارگر را اجبار به حضور در روز تعطیل نماید

    پاسخ
 • یوسف ملاثانی
  مارس 14, 2023 7:55 ب.ظ

  با سلام
  بنده در یک شرکت خصوصی کار میکنم.کارفرما اعلام کرده که روز 3 فروردین 1403 با وجود اینکه تعطیل رسمی کشور هست میبایست در محل کار حاضر بشین.هیچگونه نماینده ای در زمان تصمیم گیری در این خصوص از سمت پرسنل حضور نداشته و از قبل قرار بوده در روز 5 فروردین حاضر بشیم.تهدید کردن در صورت عدم حضور بیمه ی شما رو یا یک ماه رد نمیکنیم یا از پنجم رد میکنیم یا حتی این شایعه مطرح شده که قرار داد رو در سال جدید با پرسنل قدیمی مثل کارگر صفر در سال1403 میبندیم .روز اول استخدام هم یک خروار فرم جلوت میذارن و میگن امضا کن.ما هم اگر کار میخوایم باید امضا کنیم.بخاطر همین از مفاد قرار دادی که امضا کردیم خبر ندارم.
  خواستم بدونم آیا کارفرما میتونه چنین اقدامی کنه؟

  پاسخ
 • ببخشید صاحب کار ما روز های تعطیل رسمی سالانه رو نه تعطیل میکنه نه دو روز حساب میکنه و اون روز تعطیل رو هم از حقوق ما کم میکنه
  چیکار باید کرد

  پاسخ
 • ایمان نقیبی
  مارس 17, 2023 12:01 ب.ظ

  سلام تعطیلی کارگاه بدلیل خرابی دستگاه جزء مرخصی محسوب میشه یا خیر؟ اگه در قانون اومده لطفا متنش رو بفرستید

  پاسخ
 • سلام شیفت کاری ما دوتاصبح دوتا عصر دوتا شبه با دوتا بیکاری ۸ساعتیه اگه کسی بخاد بره مرخصی مجبورمون میکنن اون دو روز بیکاریمون بیایم سرکار ایا قانونیه یا میتونیم بریم اداره کار بابت شمایت از کارفرما ؟

  پاسخ
 • تعطیلات نوروز چند روز هست و چگونه حساب میشه کارفرما میتونه نصف حقوق بده و اینکه خیلی از کارفرمایان میگن که حقوق فروردین ب حقوق سال قبل محاسبه میشه این صحت داره؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 1, 2023 1:26 ب.ظ

   با سلام خیر حقوق فروردین طبق حقوق جدید باید پرداخت شود و تعطیلات رسمی تاثیری در میزان حقوق نداشته و کارفرما نمی تواند به علت زیاد بودن تعطیلات حقوق کارگر را کم کند

   پاسخ
 • سلام.من در یک مطب بعنوان منشی مشغول بکار هستم.حقوق به صورت ساعتی محاسبه میشود.روزهای تعطیل رسمی حقوقی تعلق نمیگیرد.ایا روزهایی که خود دکتر بدلایل شخصی مطب را تعطیل میکند حقوقی باید پرداخت کند؟؟؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   آوریل 29, 2023 4:31 ب.ظ

   با سلام تعطیلات رسمی از حقوق کم نمیشه و حقوق فروردین نیز بر اساس مصوبه سال 1402 محاسبه میشه.

   پاسخ
 • سلام من در دفتر خانه کار میکنم که در فروردین فقط ۴ روز آور رو تعطیل هستیم و از پنجم فروردين دفتر باز میشه. سردفتر میگن چون ۴ روز تعطیل بوده بیمه بايد ۲۷ روز رد بشه. حتی می‌گن تمام تعطیلات رسمی بايد از تعدادروزهایی که بیمه رد میشه کم کنیم
  میخواستم ببینم ایشون حق دارن اون ۴ روز تعطیلی عید و بقیه تعطیلی های رسمی رو از بیمه من کسر کنن یا بايد هر ماه بیمه بصورت کامل رد بشه برام؟

  پاسخ
 • با سلام و احترام
  پیشاپیش سپاسگزار خواهم بود چنانچه در مورد سوال پایین راهنمایی بفرمایید
  اگر کارگری توافق نماید روز تعطیل کار کند و بعد در همان روز تعیین شده سرکار حاضر نگردد و کارفرما متحمل هزینه بابت عدم حضور کارگر گردد ( طبق توافق قبلی با کارگر برنامه ریزی شده است) چطور باید با کارگر برخورد گردد؟

  پاسخ
 • سلام. من بعنوان منشی در مطب دکتر کار میکنم روزی چهار ساعت.به من گفته شده بود که حقوق بصورت ساعتی پرداخت میشود.میخواستم بپرسم برای روزهای تعطیل رسمی و روزهایی که دکتر مطب را تعطیل میکند نباید حقوق پرداخت شود؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 1, 2023 1:23 ب.ظ

   با سلام در صورتی که توافق شما بر اساس ساعت کارکرد باشد خیر حقوقی به شما تعلق نمیگیرد

   پاسخ
 • سلام
  آیا کارفرما میتواند حقوق ۱۴ روز عید امسال رو ندهد چون خودش شرکت رو در ۱۴ روز تعطیل کرده و توافقی بابت ندادن حقوق نبوده
  و همین طور که میدونید طبق تقویم ۵ روز کاری ما داشتیم در این ۱۴ روز و مابقی تعطیل رسمی هست ؟

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 8, 2023 3:43 ب.ظ

   با سلام خیر نمی توانند بابت تعطیل بودن از پرداخت حقوق امتناع کنند

   پاسخ
 • مهدی محمودی
  می 4, 2023 9:09 ق.ظ

  1- در کارگاهی به علت شرایط کوهستانی موقعیت کارگاه به علت بارندگی برف علیرغم عدم اعلام تعطیلی توسط دولت مجبور به تعطیلی کارگاه میگردد.تکلیف دستمزد کارگر چه میشود
  2- در کارگاهی پرسنل اقماری فعالیت مینمایند و پرسنل کارگاه قالبا از شهر های دیگر جهت کار در کارگاه مشغول به کار هستند و مثلا 23 رو کار و هفت روز استراحت دارند و محل اقامت آنها کمپ و یا خوابگاه هایی است که کارفرما در نظر گرفته است به هر دلیلی کار فرما و یا پیمانکار یک روز از ایام رسمی فعالیت کارگاه را تعطیل مینماید با توجه به اینکه قرارداد اقماری است و کار گر خواه ناخواه در محل کارگاه حضور دارد و قرارداد وی اقماری و 23 روز کار و 7 روز استراحت تنظیم شده است. و عملا از خانواده دور است.
  تکلیف دستمز یک رو تعطیلی کارگاه چیست.

  پاسخ
  • دادپویان حامی
   می 8, 2023 3:43 ب.ظ

   سلام تعطیلی های مذکور ربطی به کارگر نداشته و حقوق کارگر باید پرداخت شود.دستمزد تعطیلی کارگاه به دستور کارفرما هم باید به کارگر پرداخت شود.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید