تضمین ضمانت نامه بانکی

تضمین ضمانت نامه بانکی تضمین ضمانت نامه بانکی (ضمانت نامه متقابل) همانگونه که هر تعهدی می تواند از طریق یک تضمین عینی و یا شخصی تضمین گردد، هیچ چیز ما...

بیشتر بخوانید

ضمانت نامه و  ضمانت نامه مشروط

ضمانت نامه مطلق و ضمانت نامه مشروط چون اصل کلی آزادی قراردادهاست، بنابراین تعیین شکل و شروط ضمانت نامه در اختیار طرفین آن است. چارچوبی که در همه ضمانت...

بیشتر بخوانید

قرارداد جوینت ونچر (مشارکت تجاری)

مشارکت تجاری قرارداد جوینت ونچر ( مشارکت تجاری ) قرارداد تجاری مشترک است که دو یا چند شرکت کننده در آن برای یک مقصود مشخص تجاری، مالی یا فنی تلاش می ک...

بیشتر بخوانید

تفاوت میان تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد از دیدگاه حقوقی

تفاهم نامه، توافق نامه و قرارداد برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به نکته ای اشاره نمود و آن اینکه عنوان اسناد تهیه شده ملاک تصمیم گیری برای تمیز دادن...

بیشتر بخوانید

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل قرارداد مشارکت در ساخت یكی از ویژگی های دنیای كنونی، ظهور قراردادهای جدید است كه برای نیازهایی كه در  دوره های گذشته وجود نداشته یا مورد توجه نبو...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در تنظیم قرارداد خرید و فروش

تنظیم قرارداد خرید و فروش اهمیت قرارداد در حقوق ایران و حقوق بین الملل کاملا محرز و ثابت است. در روابط پیچیده اقتصادی جهانی، تنظیم قرارداد متضمن امور ...

بیشتر بخوانید

نحوه تنظیم قرارداد جوینت ونچر

قرارداد جوینت ونچر اگرچه هیچگونه الگوی مورد پذیرش جهانی برای یک موافقت نامه یا قرارداد جوینت ونچر (JV) وجود ندارد، لیکن بر مبنای تجربیات علمی و عملی و...

بیشتر بخوانید

نکات مهم در تنظیم قرارداد تجاری

تنظیم قرارداد تجاری اهمیت قرارداد در حقوق ایران و حقوق بین الملل کاملا محرز و ثابت است. در روابط پیچیده اقتصادی و تجاری و امور تجارت و بازرگانی جهانی ...

بیشتر بخوانید

نکات مهم تنظیم قرارداد بین المللی

تنظیم قرارداد بین المللی قرارداد بین المللی، «عبارت از عقدی است که جهت خرید و یا هر نوع تعهد دیگری در مورد انتقال کالا و یا خدمات و غیره بین دو یا چند...

بیشتر بخوانید

قرارداد کارگزاری

قرارداد کارگزاری کارگزار در حکم وکیل سرمایه گذار است که از سوی او اقدام به سرمایه گذاری در بورس می نماید. کارگزاران اشخاص حقوقی هستند که به خرید و فرو...

بیشتر بخوانید 2