دعاوی خانواده

دعاوی خانواده

دعاوی خانواده در زمره دعاوی محسوب می شود که از طرف هر یک از زوجین مطرح می گردد که ناشی از اختلافات ایجاد شده بین آنها می باشد.امروزه شاهد ازدیاد پرونده های خانواده می باشیم که به دلایل مختلف می باشد.با توجه به اهمیت خانواده و دعاوی ناشی از آن و ضرورت داشتن تخصص و رعایت جنبه های اخلاقی و اجتماعی ، دادگاه های خانواده جهت رسیدگی به این دعاوی تاسیس گردیده اند که این نشان دهنده ضرورت تخصصی شدن امور قضایی در دنیای کنونی می باشد .

برخی از دعاوی خانوادگی عبارتند از:

مطالبه مهریه

یکی از حقوق مالی زن در عقد نکاح در نظام حقوقی اسلام مهر می باشد. مهر از اختصاصات حقوقی اسلام است که در صورت تعیین مهریه به محض انشاء عقد زن مالک آن می شود و می تواند هرگونه تصرف مالکانه در آن بنماید و مرد نیز ملزم به پرداخت آن به همسرش می شود. مهر از ارکان نکاح دائم محسوب نمی شود و عدم تعیین آن نیز خللی به صحت عقد وارد نمی کند و زن در این مورد درصورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد شد، ولی در صورت تعیین مهرالمسمی، مهریه بعنوان یک قرارداد مالی لازم الرعایه و رعایت شرایط آن لازم و ضروری است این حقوق مالی دارای ضمانت اجرایی می باشد و در صورت مطالبه زن و امتناع شوهر از پرداخت آن زن می تواند با مراجعه به دادگاه و طرق قانونی حق خود را دریافت نماید.

طلاق

طلاق ایقاعی است تشریفاتی که به موجب آن مرد ، به اذن یا حکم دادگاه ، زنی را که بطور دائم در قید زوجیت اوست رها می سازد . طلاق در لغت به معني مفارقت و جدایی و بریدن وگشودن گره و رها كردن و در اصطلاح به معنی جدا شدن زن و مرد ، رها شدن از قيد نكاح و رهائي از زناشوئي است و درعرف  نیز از معنای حقیقی خویش دور نمانده است . در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل كردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص.

مطالبه نفقه

نفقه در لغت يعني انفاق و کمک کردن و از باب نيکوکاري است وقانون مدنی نفقه را چنین تعریف نموده است : نفقه عبارت است از مسكن و البسه و غذا و اثاث البيت كه بطور متعارف با وضعيت زن متناسب باشد و خادم در صورت عادت زن به داشتن خادم يا احتياج او بواسطه مرض يا نقصان اعضاء.

استرداد جهیزیه

در خصوص جهيزيه قانون مدني ساكت است. زوجه تكليفي به تامين جهيزيه ندارد و حتي بر اساس ماده 1107 قانون مدني تامين اثاث منزل به عنوان بخشي از نفقه و متناسب با وضعيت زوجه از تكاليف مرد است. در رويه عملي در استرداد جهيزيه سياهه (ليست اموال) ملاك قرار مي‌گيرد و در صورت عدم وجود سياهه و بروز اختلاف وفق ماده 63 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1365 عمل مي‌گردد.

مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت

تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني مصوب سال 85 چنين مقرر مي‌دارد:
« چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به عهده‌ي وي نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و براي دادگاه نيز ثابت نشود دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد». همچنين بند 97 منشور زنان يكي از حقوق زنان را «حق دريافت دستمزد از همسر در برابر انجام امور خانه‌داري در صورت تقاضا» بيان كرده است».

فسخ نکاح

فسخ نكاح عبارت است از بر هم زدن عقد نکاح که تنها به اراده صاحب حق واقع مي شود و در زمره ايقاعات است نه قراردادها. فسخ كننده بايد اهليت داشته باشد و به همين دليل فسخ نكاح مجنون با ولي با قيم اوست. فسخ نكاح طبق ماده 1120 قانون مدني شامل انحلال يا بر هم خوردن نكاح به يكي از عوامل قانونی بدون دخالت زوج يا زوجه است و به دليل اهميتي كه در امر نكاح وجود دارد برخلاف بقيه عقود خيار فسخ وجود نداشته و تنها در مواردي كه قانون آن را ذكر كرده است، حق فسخ نكاح براي طرفين عقد نكاح به وجود مي آيد.

بنابراین دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حال حاضر کشورمان می باشد و با توجه به گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و همچنین با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند 1391 و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده ی رخ داده به موجب قانون اخیر الذکر اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیشبرد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق لازم و ضروری است.قطعآً افراد غیرمتخصص از دانش کافی برای طرح این دعاوی با دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت افراد می تواند موجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود لذا در کلیه دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کارکشته، آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری به نظر می رسد. از این رو موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری و مجرب در دعاوی خانوادگی راهنمای شما در رسیدن به حقوقتان خواهد بود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی در این زمینه خدماتی را به شرح ذیل ارائه می نماید:

 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات نسب
 • وکالت و مشاوره حقوقی در نفی نسب
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات کفالت (تحت تکفل بودن)
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات رجوع
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه رجوع
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اجازه ازدواج (عدم استیذان از ولی)
 • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به بذل مدت
 • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت ازدواج
 • وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد جهیزیه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام تمکین
 • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تمکین
 • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به تهیه مسکن
 • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نفقه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه مهریه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در مطالبه نحله و اجرت المثل
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین مهرالمثل
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل مهریه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط مهریه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تعدیل اقساط مهریه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه معوقه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات وقوع طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوج
 • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق به درخواست زوجه
 • وکالت و مشاوره حقوقی در طلاق توافقی
 • وکالت و مشاوره حقوقی در گواهی عدم امکان سازش
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تقاضای تنفیذ طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه رجوع
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ثبت واقعه طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ابطال ثبت واقعه ازدواج
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تجویز ازدواج مجدد
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر جنسیت
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اهداء جنین
 • وکالت و مشاوره حقوقی در فرزند خواندگی (درخواست سرپرستی)
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ملاقات فرزند
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تعیین تاریخ و مدت ملاقات
 • وکالت و مشاوره حقوقی در حضانت و استرداد فرزند
 • وکالت و مشاوره حقوقی در سلب حضانت
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تحویل فرزند
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تقسیط نفقه فرزند
 • وکالت و مشاوره حقوقی در صدور اجازه خروج از کشور
 • وکالت و مشاوره حقوقی در ممانعت از خروج فرزند از کشور
 • وکالت و مشاوره حقوقی در منع اشتغال همسر
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اعلام نشوز
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات بلوغ
 • وکالت و مشاوره حقوقی در اثبات زوجیت
 • وکالت و مشاوره حقوقی در انکار زوجیت
 • وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در فسخ نکاح
 • وکالت و مشاوره حقوقی در بطلان عقد نکاح
 • وکالت و مشاوره حقوقی در صدور گواهی عدم امکان سازش
 • وکالت و مشاوره حقوقی در دعوی الزام به ثبت طلاق
 • وکالت و مشاوره حقوقی در الزام به ثبت رجوع از طلاق در ایام عده
 • وکالت و مشاوره حقوقی در درخواست تجویز ازدواج مجدد
 • وکالت و مشاوره حقوقی در استرداد هدایای نامزدی
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر سن
 • وکالت و مشاوره حقوقی در تغییر نام و نام خانوادگی
 • وکالت و مشاوره حقوقی در خصوص درخواست تجویز ازدواج موضوع ذیل ماده 1043 قانون مدنی

ادامه مطلب

انواع دعاوی خانواده

مشاوره در زمینه دعاوی خانواده

 • وکیل دعاوی خانواده

  اگر در زمینه دعاوی خانواده ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص و با سابقه هستید،باما تماس بگیرید.

 • مشاوره حقوقی دعاوی خانواده

  مشاوران حقوقی ما در زمینه دعاوی خانواده، آماده پاسخگویی به شما هستند . با ما تماس بگیرید.

 • تنظیم دادخواست و لایحه جهت دعاوی خانواده

  اگر در زمینه تنظیم دادخواست و لایحه  در دعاوی خانواده، نیازمند مشاوره هستید ، باما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی
مقالات

تماس با ما

این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
فهرست