تنظیم سازش نامه و گزارش اصلاحی

اجرای احکام

شرح موضوع

تنظیم سازش نامه و گزارش اصلاحی

اشخاص در هر زمان می توانند اختلافات میان خود را به طریق سازش خاتمه دهند. مذاکره و سازش پس از طرح دعوا و در هر مرحله از دادرسی نیز امکانپذیر است. توافق طرفین مبنی بر مصالحه و سازش ممکن است در دادگاه یا بیرون از دادگاه محقق شود.

سازش در دادگاه

اصحاب دعوا در جریان رسیدگی دادگاه و در هر یک از مراحل دادرسی می توانند دعوای خود را از طریق سازش خاتمه دهند. در صورتی که سازش در دادگاه حاصل شود، قاضی رسیدگی کننده، موضوع سازش و شرایط آن را در صورت مجلس یادداشت نموده و به امضای طرفین می رساند.

سازش خارج از دادگاه

چنانچه اصحاب دعوا در اثناء رسیدگی به اختلاف خود در مراجع قضایی، دست به مصالحه بزنند و سازش نامه ای خارج از دادگاه میان طرفین تنظیم شود، اصحاب دعوا باید نزد دادگاه به صحت سازشنامه ارائه شده اقرار نمایند. مفاد سازشنامه در صورت مجلس دادگاه قید شده و به امضاء طرفین و دادرس خواهد رسید.

سازش خارج از دادگاه ممکن است در یکی از دفاتر اسناد رسمی واقع شود که در این صورت سازشنامه تنظیم شده جنبه رسمی دارد. در این مورد نیز دادگاه رسیدگی کننده پس از احراز حصول سازش و با توجه به سازشنامه مذکور، اقدام به صدور گزارش اصلاحی می نماید.

درخواست سازش از دادگاه بدون طرح دعوا

به موجب ماده 186 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، هر کسی می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند. در این قبیل موارد، یکی از طرفین اختلاف بدون طرح دعوا از دادگاه می خواهد با دعوت از طرف مقابل، جلسه ای برای حصول سازش ترتیب دهد. طرح چنین درخواستی اگر چه به معنای اقامه دعوا نبوده، اما مستلزم تنظیم و تقدیم دادخواست می باشد.

دادگاه نخستین پس از وصول درخواست سازش و تعیین وقت، طرف مقابل را برای جلسه دعوت می کند. پس از حضور طرفین در دادگاه و ارائه اظهارات خود، دادگاه سعی در انجام سازش نموده و در صورت حصول سازش، گزارش اصلاحی صادر می نماید. اگر تلاش دادگاه منجر به سازش نشود نیز، مراتب در صورت مجلس دادگاه قید شده و به امضاء طرفین می رسد. در صورت عدم حضور طرفین، دادگاه موضوع را به درخواست کننده ابلاغ می کند.

اعتراض به گزارش اصلاحی

اگر طرفین نزد دادگاه سازش نمایند یا بیرون از دادگاه سازشنامه تنظیم کرده و به صحت آن در دادگاه اقرار نمایند و همچنین در موردی که سازشنامه تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی را به دادگاه ارائه نموده و دادگاه صحت آن را احراز کند، گزارش اصلاحی بر مبنای سازشنامه تنظیم و صادر خواهد شد.

گزارش اصلاحی مزبور، سند رسمی محسوب شده و قابل اعتراض و شکایت نمی باشد؛ البته دعوای تایید بطلان یا ابطال این گزارش قابل استماع است.

اعتبار گزارش اصلاحی نسبت به اشخاص ثالث

گزارش اصلاحی سندی رسمی است که توسط قاضی دادگستری به عنوان مامور رسمی و در حیطه اختیارات قانونی وی تنظیم شده و نسبت به طرفین سازش، وراث و قائم مقام قانونی آنان معتبر است؛ مگر آنکه حکمی از مرجع صالح مبنی بر اسقاط اعتبار آن صادر شود.

اجرای گزارش اصلاحی

پس از صدور گزارش اصلاحی مطابق قانون، این گزارش مانند احکام دادگاه ها به موقع اجرا گذاشته خواهد شد. بنابراین اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجرائیه است و توقیف اموال محکوم علیه بر مبنای آن امکان پذیر است.

چنانچه سازش پس از طرح دعوا حاصل شود، خواهان می تواند تقاضای صدور اجرائیه نماید و در صورتی که بدون طرح دعوا از دادگاه درخواست سازش شده باشد، طرفی که درخواست سازش را مطرح نموده حق دارد صدور اجرائیه را تقاضا نماید.

در مواردی که گزارش اصلاحی شامل تعهداتی به نفع هر دو طرف باشد، هر یک از آنها می توانند خواستار صدور اجرائیه شوند. در این حالت اجرای تعهدات به نفع هر یک مستلزم درخواست متعهد له می باشد. برای مثال اگر پس از طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت ، طبق مفاد گزارش اصلاحی یکی از طرفین سازش ملزم به حضور در دفترخانه و امضاء سند انتقال شود و طرف مقابل نیز متعهد شود باقی ثمن را پرداخت نماید، با درخواست صدور اجرائیه از سوی فروشنده جهت مطالبه ثمن ، تنها این بخش از گزارش اصلاحی به مرحله اجرا خواهد رسید؛ اما اجرای بخش دیگر گزارش مبنی بر امضاء سند انتقال مستلزم تقاضای صدور اجرائیه از سوی متعهد له می باشد.

تاثیر طرح دعوای تایید بطلان یا ابطال گزارش اصلاحی بر اجرا

چنانچه خواهان دعوای تایید بطلان یا ابطال گزارش اصلاحی، علاوه بر طرح دعوا، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقیف عملیات اجرای احکام نماید، دادگاه ملزم به رسیدگی خواهد بود.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط