دعاوی وقفی

مذاکرات اصلاحی دعاوی وقفی
مشاوره حقوقی دعاوی وقفی
تنظیم دادخواست و لایحه دفاعی دعاوی وقفی

دعاوی وقفی

دعاوی وقفی دارای ساختار و پیچیدگی های ویژه ایی میباشد و به جهت پیچیدگی ها و اهمیت خاص دعاوی وقفی باعث گردیده تا شعب خاصی جهت رسیدگی به دعاوی وقفی تعیین گردند.

دعاوی وقفی مستلزم داشتن آگاهی و تسلط بر قوانین و مقررات خاص آن می باشد مانند قانون مدنی 1307، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات،آب و اراضی موقوفه 1363، قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه 1363، قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه 1371و…. در بسیاری موارد طرح دعاوی وقفی به جهت عدم آگاهی از قوانین و مقررات با شکست موجه می گردد و منجر به صدور قرار رد دعوی و یا قرار عدم استماع دعوا و یا قرار ابطال دادخواست می گردد و همین امر باعث سردرگمی افراد در مراجع قضایی می شود.

برای اینکه در دعاوی وقفی به نتیجه مطلوب و دلخواه خود برسید و بتوانید از تضییع حق خود جلوگیری نمائید پیش از طرح دعاوی وقفی با وکیل متخصص در دعاوی وقفی مشاوره نمائید و وکالت دعاوی وقفی را به وکیل متخصص در دعاوی وقفی بسپارید . وکیل دعاوی وقفی به جهت داشتن تجربه و سابقه فعالیت در حوزه دعاوی وقفی احاطه کامل بر دعاوی وقفی داشته و می تواند در کوتاهترین زمان ممکن و به بهترین شکل دراحقاق حق شما گام بردارد و باعث حصول نتیجه دلخواه شما گردد.

انواع وقف

در وقف نیز خواه وقف خاص یا وقف عام که حقوق موقوف علیهم توسط مدیران وقف یا سایر اشخاص تضییع گردد می توانند دعوای وقفی را مطرح نمایند.

در وقف عام حاکم و در زمان حاضر سازمان اوقاف و امور خیریه این وظیفه را بر عهده دارد و در وقف خاص نیز موقوف علیهم ذینفع بوده و حق اقامه دعوای وقفی را دارند.

در دعاوی وقفی هریک از موقوف علیهم می توانند به تنهایی بر علیه مدیران وقف یا سایر اشخاص اقامه دعوا نمایند و خسارات وارده را مطالبه نمایند.

در وقف خاص که غالباً موقوف علیهم تعداد افراد محدودی می باشند آنان به اجتماع می توانند جهت جبران خسارات وارده علیه مدیران وقف یا اشخاصی که موجب تضیع منافع موقوفه گردیده اند دعاوی وقفی را مطرح نمایند در این حالت تمام موقوف علیهم می توانند به موجب یک دادخواست اقامه دعوا نمایند.

سازمان اوقاف و امور خیریه به موجب قانون اوقاف و امور خیریه در موقوفات عام، و نیز فاقد متولی با نصب متولی و تصویب بودجه سالانه موقوفات از طریق ادارات تحقیق حقوقی و حسابرسی برکار متولیان نظارت داشته و در صورت مشاهده هرگونه تضییع یا تفریط حقوق موقوف علیهم مراتب به ریاست سازمان گزارش و حسب مورد موضوع از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قرار می گیرد.

بیشتر

حقوق مکتسبه متصرفین در موقوفات

جهل خریدار به وقفی بودن ملک

رهن و وثیقه ملک وقفی

توقیف ملکی وقف

حدود وظایف سازمان اوقاف و امور خیریه

 • وقف عام چیست؟

  وقف عام چیست وقف عام چیستوقف عام چیستوقف عام چیستوقف عام چیستوقف عام چیست

 • وقف خاص چیست؟
  وقف خاص چیست وقف خاص چیست وقف خاص چیست وقف خاص چیست

 • حبس موبد چیست؟

  حبس موبد چیست ؟ حبس موبد چیست ؟ حبس موبد چیست ؟ حبس موبد چیست ؟

 • ثلث چیست ؟
  ثلث چیست ؟ ثلث چیست ؟ ثلث چیست ؟ ثلث چیست ؟ ثلث چیست ؟ثلث چیست ؟

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است که مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم آغاز خواهد شد و داوطلبان از طریق تماس تلفنی دعوت به حضور می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«زمان مصاحبه علمی یک بار تعیین و ابلاغ می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است که مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم آغاز خواهد شد و داوطلبان از طریق تماس تلفنی دعوت به حضور می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«زمان مصاحبه علمی یک بار تعیین و ابلاغ می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اخبار

معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است که مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم آغاز خواهد شد و داوطلبان از طریق تماس تلفنی دعوت به حضور می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«زمان مصاحبه علمی یک بار تعیین و ابلاغ می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است. معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در اطلاعیه‌ای به داوطلبان دانشگاهی پذیرفته شده در آزمون تصدی منصب قضا سال ۱۳۹۷ اعلام کرده است که مصاحبه علمی پذیرفته‌شدگان از نیمه دوم فرودین ماه ۱۳۹۸ در دو شهرستان تهران و قم آغاز خواهد شد و داوطلبان از طریق تماس تلفنی دعوت به حضور می‌شوند.

به گزارش ایسنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه به شرح زیر است:

«زمان مصاحبه علمی یک بار تعیین و ابلاغ می شود و امکان تغییر آن وجود ندارد. عدم پاسخگویی به تلفن همراه در ۲ نوبت به منزله انصراف از شرکت در مصاحبه علمی است

مقالات

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

نظرات کاربران

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

پرسش و پاسخ

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

لطفا نام خود را وارد نمایید
این فیلد را پر کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
شماره تماس خود را وارد کنید
این فیلد را پر کنید
توضیحات
این فیلد را پر کنید
فهرست