اعاده دادرسی از آرا قطعی شعب تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی از آرای قطعی شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است.به تعبیر دیگر آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی قابلیت درخواست اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور را ندارد.اما امکان اعمال مقررات اعاده دادرسی در خود شعب تعزیرات وجود دارد.

طرق اعتراض به آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی

طرق اعتراض به آراء به دو نوع تقسیم میشود:

 • اعتراض عادی
 • اعتراض فوق العاده

طرق عادی اعتراض ناظر به آرای غیر قطعی است مانند واخواهی و تجدیدنظرخواهی.
طرق فوق العاده اعتراض،ناظر به آرای قطعی است مانند اعاده دادرسی و اعتراض دردیوان عدالت اداری.

آیاباوجود عدم پیشبینی اعاده دادرسی در سازمان تعزیرات حکومتی امکان اعاده دادرسی وجود دارد؟

همانطور که در ابتدای متن نیز بیان شد،اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب تعزیرات حکومتی پیش بینی نشده است.
اما در تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی اعاده دادرسی خاص پذیرفته شده است.
طبق تبصره ماده ۲۳ آئین نامه سازمان تعزیرات حکومتی:
“هرگاه محکوم علیه و یا روسای سازمان های تعزیرات حکومتی وبازرسی ونظارت،آراء قطعی شعب تعزیرات را خلاف قانون بدانند،میتوانند با ذکر دلیل از وزیر دادگستری تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.چنانچه وزیر دادگستری تقاضا را وارد تشخیص دهد.و یا راسا رای را غیرقانونی بداند پرونده را جهت رسیدگی به شعبه عالی تجدیدنظر که به همین منظور در مرکز تشکیل میگردد،ارجاع خواهد داد.”

رای این شعبه قطعی است و اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهد بود.

شرایط اعاده دادرسی از آرا شعب تعزیرات حکومتی

رسیدگی مجدد در شعبه عالی سازمان،با تقاضای محکوم علیه یا روسای سازمان تعزیرات حکومتی به عمل می آید.همچنین ممکن است سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان متقاضی اعاده دادرسی باشند.
محکوم علیه معمولا درخصوص متهم محکوم بکار میرود.اما ممکن است شامل شاکی که ادعای او مورد پذیرش قرارنگرفته نیزشود.
وزیر دادگستری مرجع صلاحیتدار برای تشخیص وارد بودن تقاضا میباشد.تشخیص وزیر منوط به تقاضای اشخاص مذکور نیست.وزیر راسا نیز میتواند درصورت تشخیص خلاف قانون بودن رای پرونده را به یکی ازشعب عالی جهت رسیدگی ارجاع دهد.
ارجاع پرونده توسط وزیر به شعبه عالی به منزله نقض رای نمیباشد.به همین جهت در تبصره ماده ۲۳ آمده که اقدامات موضوع این تبصره مانع اجرای حکم تجدیدنظرخواسته نخواهدبود.

آرا قابل اعاده دادرسی

با توجه به اطلاق تبصره،حکم آن شامل کلیه آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی میشود.به موجب تبصره ماده۲۳درصورت تشخیص وزیر دادگستری مبنی برخلاف قانون بودن رای قابلیت رسیدگی در شعبه عالی را دارد.اعم از آنکه رای مبنی بر برائت یا محکومیت متهم پرونده باشد.ماده ۲۳ آئین نامه شامل کلیه مواردی است که رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است.
کدام یک از آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی، قابل اعاده دادرسی نمیباشد ؟
۱ـآرای قطعی صادره از شعب بدوی تعزیرات.
۲ـآرای صادره در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز.
۳ـآرای صادره از شعب عالی.
۴ـرای صادره از شعبه تعزیرات حکومتی که به تائید دیوان عدالت اداری رسیده باشد.

شرط ارجاع پرونده توسط وزیر دادگستری به شعبه عالی تعزیرات حکومتی،خلاف قانون بودن رای میباشد.و همچنین در صورتی که دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رای باشد.

مهلت اعاده دادرسی از آرا شعب تعزیرات حکومتی

اعاده دادرسی از آراء قطعی شعب تعزیرات حکومتی و ارجاع پرونده به شعبه عالی محدودیت زمانی ندارد.البته در تبصره ماده ۳ دستورالعمل برای اعاده دادرسی مهلت پیش بینی شده است.طبق آن یک ماه پس از ابلاغ رای قطعی و برای یک بار میتوان تقاضای اعاده دادرسی نمود.البته پیش بینی مدت خارج از حدود دستورالعمل میباشد.

نحوه رسیدگی به اعاده دادرسی از آرا شعب تعزیرات حکومتی

دادرسی شعبه سازمان مشابه نهاد اعاده دادرسی ویژه مقرر در ماده ۴۷۷ آن قانون میباشد.
اعاده دادرسی در ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری به صورت رسیدگی شکلی و ماهوی انجام میگیرد.و مقررات در اعاده دادرسی و کیفیت رسیدگی دیوان عالی کشور با محوریت رسیدگی شکلی تنظیم شده است.
لذاشعب عالی سازمان نیزمیتوانند با اخذ وحدت ملاک مشابه شعب دیوان عالی کشور در اعاده دادرسی ویژه مقرر درماده۴۷۷عمل نمایند.

باتوجه به صلاحیت کشوری شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی،صدور نیابت توسط شعب عالی به شعب بدوی و تجدیدنظر صحیح نمیباشد.ودرصورتیکه نیاز به انجام تحقیقات باشد،شعبه عالی راسا اقدام به تحقیقات مینماید.و یا با صدور قرار رفع نقض از شعبه صادرکننده رای درخواست انجام تحقیقات رامینماید.

شعب عالی سازمان تعزیرات حکومتی تمامی ایرادات شکلی و ماهوی آراء را بررسی نموده ودرصورت نقض رای،اقدام به رسیدگی مینماید.رای صادره از شعبه عالی،قطعی میباشد.
درمواردی شعبه عالی پس از رسیدگی متوجه میشود رای از شعبه ذیصلاح تعزیرات صادر نشده است.در اینصورت با نقض رای صادره،پرونده را جهت صدور رای به مرجع ذیصلاح ارسال مینماید.در برخی موارد از آرای برائت،اعاده دادرسی صورت میگیرد.در این حالت چنانچه نظر شعبه بر نقض رای و محکومیت متهم باشد،متهم را جهت تفهیم اتهام، احضار مینمایند.پس از تفهیم اتهام و اخذ دفاعیات متهم اقدام به صدور رای مینمایند.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫3 نظر

 • انتظاری

  با سلام ببخشید اعاده دادرسی میشه به پرونده قاچاق کالا که رای بدوی هم تایید شده داد ؟ و در رای به جریمه نقدی هم محکوم شده ایم آیا از طریق اعاده دارسی شامل تخفیف میشه پرونده؟

  آبان ۲۸, ۱۴۰۲ در ۱۱:۵۸
  • وکیل متخصص

   سلام. اعاده دادرسی از آرای سازمان تعزیرات حکومتی وفق مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری وجود دارد. اعاده دادرسی تحت شرایطی ممکن است به تخفیف مجازات (جریمه) منتهی شود.

   بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۳۹
 • ستار

  خوب کامل

  اسفند ۱, ۱۴۰۱ در ۰۴:۱۸
 • دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  پنج × یک =