اعتراض به علامت ثبت شده

اعتراض به علامت ثبت شده امکان پذیر میباشد و در صورتیکه برای دادگاه محرز شود که متقاضی مجاز به طرح دعوا بوده است و ادعای وی ثابت گردد ،دادگاه حکم به ابطال ثبت علامت تجاری ثبت شده صادر مینماید.

چه کسانی میتوانند نسبت به علامت ثبت شده اعتراض نمایند؟

برخلاف تصور اکثر افراد که معتقدند پس از ثبت علامت تجاری ، دیگر امکان اعتراض وجود ندارد،اما درصورتیکه فردی به علامت ثبت شده معترض باشد،حتی پس ازثبت علامت مزبور نیز امکان اعتراض برای وی وجود دارد. اما لازم به ذکر است که هر فردی مجاز به اعلام اعتراض نسبت به علامت ثبت شده نمی باشد وتنها افراد خاصی مجاز به طرح اعتراض به علامت ثبت شده هستند. این افراد عبارتند از:

  • کسانی که علامت ثبت شده را علامت تجاری خود می دانند.
  • افرادی که علامت تجاری ثبت شده، تا اندازه ای با علامت ثبت شده آن ها دارای شباهت باشد. و این افراد بیمناک هستند که علامت مزبور با علامت آن ها اشتباه گرفته شود و مصرف کنندگان آن ها نتوانند این دو را از یکدیگر تمییز دهند.

مدت زمان اعتراض به ثبت علامت ثبت شده چه میزان است؟

افرادی که مجاز به اعتراض به علامت ثبت شده تجاری هستند،میتوانند ظرف مهلتی ۳ ساله از زمان ثبت علامت تجاری، به ثبت آن اعتراض نمایند.

چنانچه مهلت مزبور سپری شود و اعتراضی ننمایند، اعتراض آن ها مسموع نخواهد بود.البته درصورتیکه ثابت نمایند که از ثبت علامت تجاری مزبور بی اطلاع بوده اند ،به اعتراض آن ها رسیدگی می شود.

نحوه طرح دعوا نسبت به علامت ثبت شده

چنانچه معترض علامت ثبت شده ، مدعی باشد که قبل از ثبت علامت مزبور، ابتدائا وی اظهارنامه ثبت را تسلیم مرجع ثبت نموده است.درصورتیکه تقدم دادخواست ثبت چنین فرد یا افرادی ثابت شود دادگاه حکم می دهد که آن علامت به اسم معترض ثبت شود.
در صورتی که علامت مزبور در اداره مالکیت صنعتی قبلا به ثبت رسیده باشد دادگاه حکم به ابطال ثبت سابق و ثبت جدید به نام متقاضی می دهد.

مرجع اعتراض به علامت ثبت شده دادگاه عمومی تهران می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 + 18 =