نحوه ابلاغ عملیات اجرایی ثبتی

اجرائیات ثبت

شرح موضوع

اجرا پس از وصول اجرائیه و پس از ثبت اجرائیه های واصله در دفتر مخصوص به ترتیب تاریخ وصول باید در دفاتر لازمه وارد و پرونده برای آن تنظیم و درصورتی که متعهد مقیم محل صدور اجرائیه باشد ، نام مأمور ابلاغ را در آن نوشته و برای ابلاغ به مأمور تسلیم کند و مأمور ابلاغ مکلف است ظرف 48 ساعت از زمان دریافت اوراق اجرائیه یک نسخه از آن را به شخص متعهد تسلیم ؛ و در نسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد. اگر متعهد از رویت یا امضا ارائیه امتناع کند ، مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد.

نحوه ابلاغ در صورت عدم حضور متعهد

اگر متعهد در اقامتگاه حضور نداشته باشد به یکی از بستگان یا خادمان او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تمیز اهمیت اوراق برگ اجرائیه کافی باشد ، ابلاغ کند ، مشروط بر اینکه بین متعهد و شخصی که برگ را دریافت می دارد تعارض منفعت وجود نداشته باشد ، اگر اشخاص نامبرده بی سواد باشند ، اثر انگشت آنها باید در ذیل برگ اجرائی و سایر اوراق منعکس شود و هرگاه به جهتی از جهات نتوانند رسید بدهند ، مأمور این نکته را با مسئولیت خود قید خواهد نمود. هرگاه این اشخاص در محل نباشند یا رسید ندهند ، مأمور باید اجرائیه را به اقامتگاه متعهد الصاق کند و مراتب را در نسخه دیگر بنویسد.

نحوه ابلاغ به شرکت ها

اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء به ترتیب مذکور فوق ابلاغ می شود و درصورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ می شود و درصورت امتناع از رویت یا امضاء مأمور مراتب را شخصاً و کتباً گواهی خواهد کرد درصورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور یک نسخه از اوراق اجرائی به نشانی مدیر یا مدیران تصفیه طبق آگهی انحلال شرکت الصاق خواهد کرد.(بند الف ماده 15 آئین نامه)

نحوه ابلاغ به وزارت خانه ها و سازمان های وابسته به دولت

درمورد وزارت خانه ها و ادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها ، اوراق اجرایی مستقیماً وسیله پست برای مسئول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا موسسه یا شهرداری فرستاده می شود. در این صورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرائی به پست با رعایت مواد مقرر در آئین دادرسی مدنی ، اجرائیه ابلاغ شده محسوب است.

نحوه ابلاغ اجرائیه درصورت عدم تضمین اقامت متعهد (ماده 18 آئین نامه اجرایی)

هرگاه محل اقامت متعهد در سند تعیین نشده یا محلی که تعیین گردیده موافق یا واقع نباشد و یا به جهاتی محل مزبور از بین رفته و اساساً شناخته نشود ، اجرائیه یا اخطاریه ظرف مدت 24 ساعت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار محلی و اگر در محل روزنامه نباشد ، در روزنامه کثیر الانتشار نزدیک ترین محل فقط یک مرتبه اگهی خواهد شد و در آگهی مزبور باید تصریح شود که ظرف ده روز پس از انتشار آگهی عملیت اجرایی جریان خواهد یافت و جز آگهی مزایده آگهی دیگری منتشر نخواهد شد و درصورتی که متعهد له را معرفی نماید ، اجرائیه طبق مقررات ابلاغ واقعی تلقی خواهد شد.

اثر فوت متعهد در نحوه ابلاغ (ماده 19 آئین نامه اجرایی)

هرگاه متعهد قبل از صدور اجرائیه فوت شود و درخواست صدور اجرائیه علیه وارث به عمل آید ، اجرائیه در اقامتگاه مورث به آنان ابلاغ می گردد. درصورتی که ابلاغ واقعی در محل مزبور به هریک از آنان میسر نگردد و یا کسی که به نحو مزبور ابلاغ واقعی به او ممکن نگردد و اقامتگاه خود را اعلام ندارد ، متعهد له نیز نمی تواند اقامتگاه او را به ترتیبی که ابلاغ میسر گردد تعیین نماید ، ابلاغ اجرائیه به وسیله درج در به عمل آید(ماده 19 آئین نامه)

تبصره 19 آئین نامه : درصورتی که متعهد پس از صدور اجرائیه فوت کند ، طرز ابلاغ به ورثه به ترتیب مزبور خواهد بود :

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط