وکیل امور سرقفلی

 1. صفحه اصلی
 2. دپارتمان های حقوقی تخصصی
 3. اجاره ،سرقفلی ،حق کسب و پیشه
 4. وکیل امور سرقفلی

یکی از موضوعات و دغدغه های امروز کسبه، سرقفلی و مسائل راجع به آن است .قانونگذار در قوانین متعدد،از جمله قانون موجر و مستأجر، مالیاتی و صنفی به ابعاد مختلف سرقفلی پرداخته است. و احکام خاصی را در مورد این موضوع مقررداشته است.به علاوه شما همواره میتوانید از مشاوره حقوقی که توسط وکیل امور سرقفلی ارائه میشود ،بهره مند شوید

دعاوی مختلف در زمینه سرقفلی مطرح میگردد .این دعاوی تحت عناوین مختلف ازسوی فروشنده یا خریدار سرقفلی در دادگاه های عمومی حقوقی قابل طرح میباشد.

لازم به ذکر است که در این باره نیاز به تسلط بر قوانین این بحث می باشد.حق کسب و پیشه و تجارت یا سرقفلی معمولا در عرف عامه به یک معنا به کار میروند.در حالیکه این دو با یکدیگر تفاوت هایی دارند.در قانون موجر ومستاجر مصوب1356 از حق کسب و پیشه و تجارت نام برده شده است.این عبارت معادل واژه سرقفلی در قانون1376میباشد.قانون سال 56 تنها به اجاره اماکن تجاری اختصاص دارد.اما قانون سال 76 هم اماکن تجاری وهم اماکن مسکونی را شامل میشود.مسلما سوال ایجاد میشود که کدام یک از این قوانین ارجحیت دارد وبه کدام قوانین بایستی رجوع شود.

چنانچه مورد اجاره قبل از سال 76 منعقد شده باشد،قوانین موجر ومستاجر سال56 حاکم است. وچنانچه بعد از تصویب قانون موجر ومستاجرسال76 منعقد شده باشد،بایستی برای طرح دعوا به قانون موجر ومستاجرسال 76 رجوع شود.

وکیل سرقفلی
وکیل سرقفلی

با این اوصاف اولین قدم در طرح چنین دعاوی،رجوع به قانون مناسب میباشد. چرا که این دو قانون فوق الذکر تفاوت های بیشماری با یکدیگر دارند.وعدم آگاهی از این قوانین ممکن است لطمات جبران ناپذیری را در پی داشته باشد.

تمییز این دو قانون ازیکدیگر وتسلط کافی برآنها از اساسی ترین ابزار جهت احقاق حق در دعاوی سرقفلی میباشد.اما درک وفهم این قوانین و تمییز آنها از یکدیگربه سهولت امکان پذیرنمیباشد ونیازمند دانش حقوقی کافی دراین زمینه است.

چنانچه شما قصد اقامه دعوی سرقفلی را داشته باشید،اولین موضوعی که بایستی بدان توجه شود،سال انعقاد عقد اجاره میباشد.زمان انعقاد عقد مزبور،تعیین کننده قانون حاکم بر دعوا اقامه شده میباشد.

متاسفانه در عرف اطلاعات ناقصی درباره ی حق سرقفلی در بین مردم شایع است.این اطلاعات معمولا در گفت وگوها به افراد منتقل میشود. البته گاهی این اطلاعات پایه درستی هم میتواند داشته باشد. اما قابل تعمیم به هر نوع دعوایی نمیباشند و اختصاص به موضوع خاص خود دارند.مسلما قوانین سرقفلی استفاده شده جهت اقامه دعوای سرقفلی مربوط به قرارداد اجاره،منعقد شده درسال74،بادعوی مشابهی که درسال77منعقد شده است،متفاوت میباشد.فلذا اینکه معمولا افراد چنین اطلاعات با اهمیتی را از افراد غیر متخصص کسب مینمایند،بسیار پرمخاطره میباشد.

از طرفی دیگر،برخی از افراد به دلیل همین اطلاعات ناکافی به صلح دعاوی تن میدهند.غافل از اینکه اقامه دعوا میتواند در احقاق حق آنها تاثیر گذار تر باشد.

عکس این موضوع نیز صادق است.چه بسا در برخی از مواردصلح چنین دعاوی مثمرثمر واقع شود ونیازی به اقامه دعوا نباشد.اما افرادی با بی اطلاعی از این امر،به اقامه دعوا مبادرت مینمایند و نتیجه مطلوبی نیز عایدشان نمیشود.از این رو لازم است قبل از هر گونه اقدامی اطلاعات کافی در این زمینه کسب شود.

با توجه به اطلاعات فوق اهمیت وکیل متخصص در دعاوی سرقفلی آشکار است. وکیل سرقفلی فردی است که تسلط کامل بر قوانین موجر ومستاجر سالهای56 و76 دارد.از آیین نامه ها،ماده واحده ها،رویه های قضایی وهرآنچه دراین باره نیاز است مطلع است.البته لازم به ذکر است که اطلاع صرف کافی نیست.بلکه اهمیت موضوع  دراین است که قوانین مربوطه درجای صحیح خود مورد استفاده قرار گیرند.

از این رو قبل از اینکه وارد هر نوع دعوایی درمورد سرقفلی شد،مشورت با وکیل متخصص سرقفلی از ضروریات میباشد.

 یکی دیگر ازمواردی که ضرورت دارا بودن وکیل سرقفلی را بیشتر نمایان مینماید،اطلاع وی از روند دادرسی است.طی نمودن روند دادرسی ساز وکار خاص خود را میطلبد.این امر از حوصله افراد عادی خارج است. وچه بسا در خلال مدت از به نتیجه رسیدن دعوی خود در اطاله دادرسی منصرف شوند.اما وکیل متخصص سرقفلی فردی است که با روند دادرسی آشنایی کامل دارد.از این رو حصول نتیجه را با سهولت ممکن میسازد و از اتلاف زمان در روند دادرسی جلوگیری مینماید.

یکی دیگر از سوالاتی ک به وفور در دعاوی سرقفلی مورد بحث است،این است که دعاوی مزبور را درکجا بایستی طرح نمود.دعاوی سرقفلی جز دعاوی غیر منقول قلمداد شده است که باید در دادگاه محل وقوع ملک مزبور اقامه شود.چنانچه محل اقامت خواهان دعاوی سرقفلی بامحل وقوع ملک مزبور یکی نباشد،خواهان باید دعوا خودرا درمحل ملک مزبور اقامه نماید.این امر مستلزم رفت وآمد و صرف زمان وهزینه است.در حالیکه میتوان با کمک گرفتن از وکیل متخصص سرقفلی،این امر را به وی محول نمود.

نکته جالبی که دانستن آن خالی از لطف نیست،این است که سرقفلی قابل توقیف میباشد.این موضوع بیانگر این امر است که افراد دیگری،بغیر ازمالک ومستاجر هم ممکن است،با این موضوع برخورد داشته باشند.چه بسا فردی از دیگری بدهکار است وبرای معرفی اموال وی جهت فروش اقدام میکند. اما مالی را از وی نمیتواند جهت  توقیف بیابد تا معرفی نماید.در حالیکه بدهکار دارای حق سرقفلی است.لازم به ذکر است که طلبکار میتواند حق سرقفلی وی را توقیف نماید.واز طریق مزایده به فروش برساند وبدین سان طلب خود را وصول نماید.

مورد مزبور وهمچنین موارد بیشماری را میتوان شمرد که از یک وکیل متخصص سرقفلی با تجربه  ساخته است.

 تخصص وتبحر کافی درکنارسابقه کاری موفق میتواند،این اطمینان را حاصل نماید که دعوی مزبور میتواند به نتیجه مطلوب ختم شود.

سوال ایجاد میشود که در چه مواردی نیاز به اخذ راهنمایی از وکیل متخصص سرقفلی میباشد؟

از جمله این دعاوی:

 • دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
 • دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
 • دعاوی انتقال سرقفلی به ورثه .
 • دعوای تخلیه پس از انقضای مدت.
 • توفیف سرقفلی .
 • دعوای مطالبه سرقفلی .
 • دعوای تخلیه به جهت نیاز به سکونت.
 • دعوای تخلیه به جهت تخریب ونوسازی.
 • دعوای تخلیه به جهت نیاز شخصی مالک برای کسب وکار
 • دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره .
 • دعوای الزام به تجویز انتقال سرقفلی به غیر .
 • دعوای تعدیل اجاره بهای سرقفلی و….

موارد بیشماری دیگری هم میتوان شمرد که با حق سرقفلی ارتباط دارند. جهت اقامه این دعاوی،مشورت وهم فکری با وکیل متخصص سرقفلی از ملزومات است.اما میتوان با سپردن کامل دعوا به وکیل متخصص سرقفلی،حصول نتیجه را ممکن ساخت.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی دارای کادر متخصصی در زمینه دعاوی سرقفلی میباشد.وکلای موسسه در پرونده حرفه ای خود ،سوابق درخشانی را در این زمینه ثبت نموده اند.

چنانچه دراین باره با سوالی مواجه هستید میتوانید همه روزه با دفتر موسسه در تماس باشید. تا وکلای متخصص سرقفلی به سوالات شما پاسخ دهند و راهنمایی های لازم را به شما ارائه دهند.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

در صورت تمایل مدارک خود را جهت بررسی رایگان توسط وکیل پایه یک دادگستری ارسال فرمایید .

نام و نام خانوادگی
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 2 MB.

  جهت ارائه مشاوره تلفنی رایگان با ما تماس بگیرید .