مطالبه خسارت ناشی از حق اختراع

مطالبه خسارت ناشی از نقض حق اختراع

هرگاه حقوق انحصاری صاحب گواهینامه حق اختراع نقض گردد، وی یا هر فرد ذی النفع دیگری می تواند از محکمه تقاضای جبران خسارت کند. در قوانین سابق حقوق اختراعات هم به مطالبه خسارت و نحوه دستیابی به آن اشاره شده است . اما طبق جدیدترین قانون در حال حاضر مواد ۶۰ و ۶۱ قانون اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری ، ذی النفع می تواند از محکمه درخواست جبران خسارت از نقض حق اختراع خود را بنماید.

ماده ۶۰ چنین بیان می کند: نقض حقوق مندرج در این قانون ، به معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام می گیرد.

مطالبه خسارت ناشی از حق اختراع

علاوه بر مالک حقوق تحت حمایت این قانون ، هرگاه ثابت شود دارنده اجازه استفاده ، از مالک درخواست کرده است تا برای خواسته معینی به دادگاه دادخواست بدهد و مالک امتناع کرده یا نتوانسته آن را انجام دهد ، دادگاه می تواند علاوه بر صدور دستور جلوگیری از نقض حقوق یا نقض قریب الوقوع حقوق ، به جبران خسارت مربوط نیز حکم صادر کند و یا تصمیم دیگری جهت احقاق حق اتخاذ نماید.

آنچه از ماده مسلم است استفاده بدون اجازه از حق اختراع توسط غیر است در صورت اثبات محکمه برای آن مجازات لحاظ کرده است و مفاد مجازات را در ماده ۶۱ آورده است ،بر طبق ماده ۶۱ هرکس با علم و عمد دست به چنین اقدامی بزند مجرم شناخته می شود و مجازاتی همچون جزای نقدی ، حبس تعزیری یا هر دو در انتظار چنین فردی است.

از طرف دیگر در ماده ۵۱۵ ق. آئین دادرسی مدنی که عام و کلی است به خسارت ونحوه پرداخت آن اشاره شده است . مورد حائز اهمیتی که در این ماده به صراحت بیان شده است پرداخت عدم النفع است که قانون گذار آن را منع کرده است.

و البته در ماده ۱۸۱ قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۷۸ هم چنین آورده است:

در مورد خساراتی که خواه از مجرای حقوقی و خواه از مجرای کیفری در دعاوی مربوط به اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم و نام های تجاری مطالبه شود، خسارت شامل ضررهای وارده خواهد بود.

همان طور که از متن ماده هم مبرهن است خسارت را در این قانون هم شامل ضررهای وارده می داند و عدم النفع را لحاظ نکرده است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

10 + 3 =