انواع پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت

در فصل دوم آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت انواع پیمانکاران به سه دسته تقسیم شده اند:

شرح موضوع

در فصل دوم آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت انواع پیمانکاران به سه دسته تقسیم شده اند:

پیمانکار موضوع ماده 3 قانون شرایط عمومی پیمان (پایه) به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

الف- نوع اول:

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب-نوع دوم:

پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد. شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند نوع دوم می باشند.

ج- نوع سوم:

گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند نوع سوم محسوب می شوند.

لازم به ذکر است شرکتهایی که صد در صد سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد نوع اول محسوب می شوند.

و همچنین سایر اشخاص حقوقی عمومی(نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و…) از نظر این آئین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

با توجه به طبقه بندی مذکوره شرکتهای پیمانکاری شامل یکی از انواع فوق خواهند بود. و به منظور ورود قانونی به محدوده فعالیت های پیمانکاری باید در یکی از انواع مذکور تعیین صلاحیت شده و مورد تأیید قرار گیرند.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری و تنظیم قرارداد که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

پرسش و پاسخ

آرا قضایی

دعاوی مناقصات

دعاوی مناقصات ممکن است به علل و عوامل مختلفی ایجاد گردد که در این مقاله…

نظریات مشورتی

دعاوی مناقصات

دعاوی مناقصات ممکن است به علل و عوامل مختلفی ایجاد گردد که در این مقاله…

مقالات مرتبط

اهم دعاوی قراردادهای پیمانکاری