انواع پیمانکاران از نظر سازمان مدیریت

در فصل دوم آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت انواع پیمانکاران به سه دسته تقسیم شده اند:

پیمانکار موضوع ماده 3 قانون شرایط عمومی پیمان (پایه) به شرح ذیل طبقه بندی می شوند:

الف- نوع اول:

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که صد در صد سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی باشد.

ب-نوع دوم:

پیمانکارانی که صد در صد مالکیت سهم الشرکه یا سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداریها، موسسات یا نهادها و ارگانهای انقلاب اسلامی یا دیگر موسسات عمومی و عام المنفعه باشد. شرکتهای دولتی که با اجازه قانون تشکیل می شوند نوع دوم می باشند.

ج- نوع سوم:

گروههای مشارکت و سایر پیمانکارانی که حائز شرایط نوع اول و دوم نباشند نوع سوم محسوب می شوند.

لازم به ذکر است شرکتهایی که صد در صد سهام آن ها متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی نوع اول باشد نوع اول محسوب می شوند.

و همچنین سایر اشخاص حقوقی عمومی(نظیر دولت، سازمانهای دولتی، شهرداریها، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، موسسات خیریه و موقوفات و…) از نظر این آئین نامه پیمانکار محسوب نمی شوند.

با توجه به طبقه بندی مذکوره شرکتهای پیمانکاری شامل یکی از انواع فوق خواهند بود. و به منظور ورود قانونی به محدوده فعالیت های پیمانکاری باید در یکی از انواع مذکور تعیین صلاحیت شده و مورد تأیید قرار گیرند.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق مأموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری و تنظیم قرارداد که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید :  انواع بیمه در قراردادهای پیمانکاری
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست