اعتراض صاحب کالا به مغایرت در گمرک

دعاوی گمرکی

شرح موضوع

اعتراض صاحب کالا به مغایرت ممکن است بر اساس کشف مغایرت در اثر ارزیابی در نوع و میزان کالا یا کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب زیان مالی دولت گرددصورت گیردکه در ادامه به آن می پردازیم.

مهم‌ترین مغایرت‌های گمرکی جهت اعتراض صاحب کالا به مغایرت

 • کم‌اظهاری در ارزش، وزن، تعداد یا مقدار کالا
 • اختلاف ناشی از مقدار، بسته بندی لفاف و ظرف
 • تعرفه اظهار شده و تعرفه اخذ شده صحیح نباشد
 • کالای مجاز یا مجاز مشروط به عنوان کالای مجاز و مجاز مشروط دیگری اظهار گردد.
 • به همراه کالای اظهار شده، کالای اضافی کشف گردد.

وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک به آن اشاره‌ای نشده باشد، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد، به استثنای موارد خاص، قاچاق محسوب می‌گردد.

نحوه تشخیص مغایرت‌های گمرکی

با اخذ نظریه آزمایشگاه استاندارد و تعیین وزن کالا مشخص می گردد که کالا با متراژ کمتر اظهار یا با متراژ بیشتر ترخیص می‌ گردد.

محاسبه وزن قانونی کالای اظهار شده که دارای لفاف یا ظرف می‌باشد. در مواردی که حقوق ورودی از روی وزن کالا دریافت می‌شود. وزن کالا، وزن ناخالص با تمام لفاف ها و ظروف درونی و بیرونی به حال و وضع عادی هنگام اظهار در گمرک منهای وزن تقریبی ظرف است، که نسبت آن با وزن ناخالص کالا و با توجه به نوع لفاف و ظروف توسط هیات وزیران تعیین می‌شود.

محاسبه وزن خالص کالای اظهار شده به‌صورت فله بر اساس روش‌های متداول بین‌المللی، تعیین وزن کالای جامد و تعیین وزن کالای مایع می‌شود.

بنا به ماده۱۰۴قانون امورگمرکی، چنانچه در مرز خروجی یا گمرک داخلی مشاهده گردد محفظه بار و مهر و موم (پلمب) بارگنج (کانتینر) یا وسیله نقلیه دست نخورده است، بازرسی محتویات ضرورتی ندارد مگر در موارد ظن قوی به وجود تخلف که در این صورت با اجازه رییس گمرک مربوط، پس از بررسی چنانچه مغایرتی مشاهده نشود، صورتمجلس تنظیم و ضمن درج شماره مهر و مومهای (پلمب های) قبلی و جدید در آن نتیجه بررسی قید و حسب مورد اجازه خروج محموله یا تخلیه آن و انجام سایر اقدامات داده می شود.

میزان جریمه در صورت کشف مغایرت در اظهارنامه گمرکی

 • اگر ضمن رسیدگی به اظهارنامه یا بازرسی کالای صادراتی معلوم گردد وجوهی کمتر از میزان مقرر، اظهار یا تودیع گردیده است بنا به ماده 107 قانون امور گمرکی، علاوه بر اخذ مابه‌التفاوت به تشخیص رئیس گمرک جریمه از ۵% تا ۵۰% مابه‌التفاوت مذکور دریافت می‌گردد.
 • هرگاه در اظهارنامه صادراتی بیش از ۱۰% کمتر یا بیشتر ارزش کالا غیرواقعی اظهار گردد تا تسهیلات و مزایای غیرقانونی برای صاحب کالا ایجاد نماید جریمه‌ از ۱۰% تا ۱۰۰% مابه‌التفاوت ارزش، اخذ می‌گردد.
 • بنا به ماده ۱۰۸ قانون امور گمرکی،( جز آن دسته مواردی که در قانون امور گمرکی به‌عنوان قاچاق ذکر شده است) کشف هر نوع مغایرت بعد از اظهار و قبل از ترخیص کالای ورودی از گمرک که موجب ورود خسارت مالی به دولت گردد و مستلزم اخذ تفاوت وجوه متعلقه باشد علاوه ‌بر اخذ مابه‌التفاوت، با توجه به اوضاع و احوال به تشخیص رئیس گمرک جریمه‌ای از۱۰% تا 100% مابه‌التفاوت، دریافت می‌گردد.

میزان جریمه در صورت کشف مغایرت و اخذ مابه التفاوت بیش از 50% حقوق ورودی چقدر است؟

بنا به تبصره ۱ ماده 108 قانون امور گمرکی، درصورتی که کشف مغایرت منجر به اخذ مابه‌التفاوت حقوق ورودی به میزانی بیش از ۵۰% حقوق ورودی کالای اظهار شده باشد علاوه ‌بر اخذ مابه‌التفاوت، حداقل جریمه مأخوذه نباید کمتر از 50% مابه‌التفاوت باشد.

در چه صورتی کالای مغایر و مازاد ضبط می گردد؟

در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک، مرز ورودی باشد و اظهارنامه عبوری براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد درصورتی که در اثر ارزیابی مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی 3 ماه ارائه نگردد، بنا به تبصره 2 ماده 108 قانون امور گمرکی، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می‌گردد.

استرداد اضافه پرداختی با کشف مغایرت در اظهارنامه

در قانون جدید بنا به ماده ۶۹ آئین نامه اجرایی اگر صاحب کالا مشخصات کالای خود را به زیان خود اظهار کرده باشد و مراتب بر اثر ارزیابی کشف شود ارزیابان موظفند مشاهدات خود را زیر اظهارنامه بنویسند و آن را به متصدی سرویس ارزیابی مسترد دارند، در چنین مواردی متصدی سرویس ارزیاب موظف است مراتب را به صاحب کالا اعلام نماید و صاحب کالا می تواند در متن یا پشت همان اظهارنامه به استناد نوشته ارزیاب و تایید متصدی یاد شده تقاضای استرداد اضافه پرداختی را داشته باشد. در این صورت رییس گمرک یا قائم مقام او پس از رسیدگی در زیر گزارش متصدی مذکور، اجازه صدور حکم استرداد را خواهد داد.

در چه صورتی صاحب کالا حق درخواست اضافه پرداختی را ندارد؟

در قانون جدید طبق تبصره ی ۶۹ آئین نامه اجرایی، هرگاه صاحب کالا یا نماینده وی به سبب تسریع درکار خود مایل به درخواست استرداد نباشد باید انصراف خود را در متن یا پشت اظهارنامه نوشته و امضا نماید و صاحب کالا یا نماینده او حق درخواست استرداد اضافه پرداختی را نخواهد داشت.

وکلای متخصص امور گمرکی در دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با آگاهی و تسلط به مفاد قانون امور گمرکی و مقررات و آیین نامه ها موجود در این زمینه آماده ارائه مشاوره و پذیرش هرگونه دعاوی گمرکی بازرگانان در زمینه‌های مختلف اعتراضات گمرکی همچون اعتراض به اقدامات ماموران گمرکی، اعتراض به جریمه های تعیین شده توسط گمرک،اعتراض به ضبط ضمانتنامه گمرکی، مطالبه خسارت وارده به کالا در گمرک، ترخیص وارداتی و صادراتی، ترانزیت و موارد مشابه دیگر می باشند.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

4 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام اظهار نمودن کالای مجاز به عنوان کالای مجاز دیگر که حقوق گمرکی و حقوق ورودی و عوارض آن بیشتر می باشد با عنوانی دیگرامکانپذیر است؟

  پاسخ
  • اظهار نمودن کالای مجاز برای ترخیص کالا به عنوان کالای مجاز دیگری که حقوق گمرکی و حقوق ورودی و عوارض آن بیشتر می باشد با عنوانی دیگر با استناد به اسناد خلاف واقع، تخلف گمرکی مخالف با قانون امور گمرکی محسوب می گردد.

   پاسخ
 • سلام آیا من اظهارنامه را گم کردم می توانم کالای تجاری ترخیص شده از گمرک را بدون ارائه اظهارنامه خارج کنم؟

  پاسخ
  • خیر خارج کردن کالای تجاری بخشوده و ترخیص شده از گمرک؛ بدون ارائه ی اظهار نامه، چه این عمل در حین خروج کالا از گمرک و یا پس از خروج از گمرک کشف گردد؛ جزو تخلفات گمرکی مغایر با قانون امور گمرکی محسوب می شود

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط