تشویق های مالیاتی در قانون مالیات

تشویق های مالیاتی

تشویق های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم پیشبینی شده است این امر، جهت پرداخت به موقع مالیات، معافیت هایی را در نظرگرفته است.

در صورتی که مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات خوش حساب باشند چه مزیتی در قانون برای آنها لحاظ شده است؟

  • یکی از تشویق های مالیاتی ماده ۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

طبق ماده مذکور اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که طی سه سال متوالی ترازنامه و حساب سود و زیان و دفاتر و مدارک آنان مورد قبول قرار گرفته باشد و مالیات هرسال را در سال تسلیم اظهارنامه بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی پرداخت کرده باشند،معادل ۵ درصد اصل مالیات سه سال مذکور، به عنوان جایزه خوش حسابی از محل وصولی های جاری پرداخت یا در حساب سنوات بعد آنان منظور خواهد شد.

برنده جایزه مزبور از پرداخت مالیات معاف خواهد بود.

تشویق های مالیاتی

تشویق های مالیاتی

  • یکی دیگر از تشویق های مالیاتی ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم می باشد.

در واقع اشخاصی که از تشویق های مالیاتی ماده۱۸۹ قانون مالیات های مستقیم استفاده مینمایند، علاوه بر جایزه ای که در این ماده برای آنها درنظر گرفته شده است مشمول ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم نیز می باشند.

طبق ماده ۱۹۰ قانون مالیات های مستقیم، علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سررسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات عملکرد، موجب تعلق جایزه ای معادل یک درصد مبلغ پرداختی به ازای هرماه تا سررسید مقرر خواهد بود.که از مالیات متعلق همان عملکرد کسر خواهد شد.

مودیان مالیاتی در چه صورتی از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف میگردند؟

براساس تبصره ۱ ماده ۱۹۰قانون مالیات های مستقیم ،مودیانی که به تکالیف قانونی خود راجع به تسلیم به موقع اظهارنامه یا ترازنامه و حساب سود و زیان و پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت مالیات طبق اظهارنامه یا ترازنامه و حساب و سود و زیان و حسب مورد ارائه به موقع دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نموده اند در موارد مذکور در ماده ۲۳۹ این قانون ،هرگاه برگ تشخیص مالیاتی صادره را قبول یا با اداره امور مالیاتی توافق نمایند و نسبت به پرداخت مالیات متعلقه یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام کنند، از هشتاد درصد جرایم مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

لازم به ذکر است که….
درصورتی که این گونه مودیان ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات نسبت به پرداخت یا ترتیب دادن پرداخت آن اقدام نمایند،از چهل درصد جرایم متعلقه مقرر در این قانون معاف خواهند بود.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 2 =