دعاوی-حمل-و-نقل-جاده-ای

دعاوی حمل و نقل جاده ای

حمل و نقل جاده ای سابقه ای کهن داشته و این روش حمل و نقل به جهت گستردگی، وسعت عمل و قابل دسترس بودن یکی از پرطرفدارترین روش هایی است که تجار و بازرگانان برای حمل کالاهای خود انتخاب می نمایند .

افزایش صادرات و واردات به کشورهای همسایه سبب شد تا بی از قبل ضرورت آشنایی با قوانین حوزه حمل و نقل جاده ای احساس گردد .

موسسه حقوقی دادپوایان حامی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل جاده ای خدمات زیر را به صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل به صورت تخصصی ارائه می کند .

  • انعقاد قرارادهای بین المللی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل
  • ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل جاده ای
  • در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه بین المللی
  • در صورت بروز اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگاه ها، قبول وکالت از جانب هریک از طرفین دعوا پیگیری موضوع تا کسب نتیجه

از جمله مسائل رایج که برای بازرگانان و تجار که عملیات خود را از طرق جاده ای انجام می دهند می توان به مسائل زیر اشاره نمود :

  • مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای
  • موارد معافیت مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای
  • قراردادهای حمل و نقل جاده ای
  • حقوق و تکالیف ارسال کننده کالا
  • حقوق و تکالیف دریافت کننده کالا
  • بیمه جاده ای

موسسه دادپویان حامی به شما پیشنهاد می کند تا با استفاده از تجربه یک وکیل متخصص در حوزه حمل و نقل جاده ای به حل مسائل حقوقی خود بپردازید .

وکلای متخصص حمل و نقل جاده ای موسسه حقوقی دادپویان حامی، آماده پاسخگویی به شما و وکالت در حمل و نقل جاده ای می باشند .