دعاوی حمل و نقل دریایی

دعاوی حمل و نقل دریایی

حمل و نقل دریایی پیشینه ای باستانی دارد و به تبع آن، مسائل ناشی از حمل و نقل دریایی نیز قدمتی باستانی دارد؛ از سوی دیگر، به دلیل فرصت های اقتصادی بسیاری که در حوزه حمل و نقل دریایی وجود دارد، کشوری که توسط آب های آزاد احاطه شده است، مزایای بسیاری نسبت به سایر کشورها دارد.

در کشور ما با توجه به اینکه حدود ۳۰۰۰ کیلومتر با خطوط ساحلی مواجه هستیم، و از سویی دیگر دسترسی به آبهای خلیج فارس، دریای عمان و نیز نزدیک بودن به اقیانوس هند به عنوان آب های آزاد و اینکه بخشی از آنها تابع حاکمیت کشور ما است، و مهمتر از همه، وجود دریای خزر به عنوان بزرگترین دریاچه جهان، بر اهمیت و دانستن قواعد حقوق حمل و نقل دریایی برای بازرگانان و وکلای متخصص امور حمل و نقل افزوده است.

از طرفی دیگر، حمل ونقل دریایی سهم عمده ای از جابه جایی کالا در تجارت جهانی را به خود اختصاص داده لذا به این جهت مورد توجه وکلای بین المللی و همین طور کنوانسیون های بین المللی دریایی قرار گرفته است؛ هم چنین از مباحث حائز اهمیت در حقوق تجارت داخلی و هم بین المللی می باشد که در کنار آن سایر مباحث مانند بازاریابی بین المللی، حقوق بیع بین المللی و… نیز مطرح می شود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با در نظر گرفتن اهمیت ویژه حمل و نقل دریایی خدمات زیر را به شما صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل(شرکت های کشتیرانی) به صورت تخصصی ارائه میکند.

 • انعقاد قراردادهای بین المللی دریایی بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل دریایی (شرکت های کشتیرانی فعال در زمینه حمل و نقل)
 • ارائه مشاوره های تخصصی در رابطه با کلیه امور حقوقی حمل و نقل دریایی
 • در صورت لزوم و بروز اختلاف انجام داوری و میانجی گری با اشراف کامل به قوانین داخلی و بین المللی و کنوانسیون های مربوطه ی بین المللی
 • در صورت بروز اختلاف منجر به طرح دعوا در دادگاه ها، قبول وکالت از جانب هریک از طرفین دعوا و پیگیری موضوع تا کسب نتیجه

از جمله مسائل رایج که برای بازرگانان و تجاری که عملیات خود را از طریق دریا و سایر طرق آبی انجام می دهند، میتوان به مسائل زیر اشاره نمود:

 • مسئولیت در حمل و نقل دریایی، اعم از مسئولیت مدنی، کیفری، قراردادی و یا غیر قراردادی(قهری)
 • اعمال تصدی گری
 • معافیت های مربوط به مسئولیت متصدی
 • خسارات وارده ناشی از فعل شخص ثالث
 • حقوق و وظایف دریافت کننده کالا
 • قرارداد های حمل و نقل مخصوص دریایی
 • بیمه دریایی و کشتی

اکنون به توضیح مختصری درباره قرارداد حمل و نقل دریایی، مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، نحوه طرح دعاوی در حمل و نقل دریایی، بررسی شیوه های حل اختلاف بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل، مشخص کردن دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی حمل و نقل دریایی میپردازیم.

بررسی قرارداد حمل و نقل دریایی

به دلیل ماهیت خاص و بین المللی قرارداد های حمل و نقل دریایی، در اکثر مواقع قراردادی به شکل رایج قرارداد ها بین شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن و صاحبین کالا منعقد نمیشود، مگر موارد خاص که با توافق طرفین قراردادی منعقد میشود و در واقع همان سند بارنامه دریایی در حکم قرارداد بین شرکت کشتیرانی و صاحبین کالا به حساب می آید که در تعریف بارنامه دریایی میتوان گفت: سندی است که برای حمل و نقل کالا از طریق دریا توسط شرکت کشتیرانی و یا نماینده آن در مقابل دریافت کالا و مشخص شدن پرداخت هزینه ی آن (که با توجه به تعرفه صورت میپذیرد) جهت حمل صادر میگردد.

در برگه بارنامه مشخصات کامل بار قید و توسط مسئول مربوطه امضا میگردد.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با سابقه و تخصص خود در زمینه انعقاد قراردادهای ویژه حمل و نقل دریایی و ارائه مشاوره تخصصی در زمینه ی فوق، این امکان را برای شما فراهم می سازد تا با استفاده از تجربه ی ما، به هرچه بهتر منعقد شدن قرارداد شما و درج شروط ضمن قرارداد که از بروز اختلافات احتمالی جلوگیری شود، شما را بهره مند سازد.

مسولیت متصدی حمل و نقل دریایی

به گفته وکیل دعاوی حمل و نقل به جهت اهمیت مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی و امور تجارتی و بازرگانی و همچنین تعیین حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل، قوانین گوناگونی اعم از قانون مدنی، قانون تجارت و قانون دریایی و هم چنین کنوانسیون های بین المللی مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را مورد بررسی قرار داده اند، یه طور نمونه قانون تجارت کشورمان، متصدی حمل و نقل دریایی را از جهت نابودی کالا، گم شدن کالا، تأخیر در رساندن کالا مسئول شناخته و در این باره بیان میدارد که چنانچه متصدی حمل و نقل دریایی ثابت نکند که شرایط بوجود آمده موجب تلف، گم شدن و یا تأخیر کار شده مسئول و ناچار به پرداخت خسارت میباشند.

قانون دریایی مبنای مسئولیت متصدی حمل و نقل را شرح داده که مطابق با آن متصدی حمل و نقل میبایستی قبل از شروع سفر دریایی خود موارد ذیل را رعایت نماید:

 • آماده سازی کشتی برای عملیات باربری
 • محاسبه دقیق در تهیه سوخت کافی
 • آماده سازی انبارها ، سردخانه ها و دیگر قسمت هایی که بار نگه داری میشود.
 • تهیه نقشه بارگیری و چیدن کالا ، حمل و تخلیه کالا
 • صدور بارنامه دریایی با ذکر مشخصات بار

موارد عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی

وکیل دعاوی حمل و نقل مواردی از عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی را به شرح ذیل بیان میدارد:

 • نداشتن مسئولیت متصدی باربری در رابطه با خسارت ناشی از کشتی و یا کارکنان آن
 • نداشتن مسئولیت متصدی حمل در رابطه با خسارت ناشی از اقدام فرستنده یا نوع و یا جنس کالا
 • نداشتن مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در رابطه با خسارت ناشی از علل خارجی که ماهیت قوه قهریه و حوادث غیر مترقبه را دارند.

با توجه به مطالب فوق و تعیین نسبی حدود مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی، میبایست در نظر داشته باشید که در صورتی که ادعایی مبنی بر بروز خسارت از جهت مسئولیت متصدی وارد شود و این ادعا منجر به طرح دعوا گردد، دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با تجربه ویژه خود در زمینه حمل ونقل دریایی و انعقاد قراردادهای مربوطه و ارائه مشاوره توسط وکلاء متخصص این حوزه و قبول وکالت در پیگیری دعاوی مطرحی در محاکم قضایی ، این امکان را برای شما فراهم میسازد تا به حل و فصل مسائل شما بپردازد.

دعاوی حمل و نقل دریایی

در صورت بروز هرگونه اختلاف بین متصدی حمل و نقل دریایی و صاحب کالا که ممکن است ناشی از نابودی کالا، گم شدن کالا و یا تأخیر در رساندن بار باشد و یا اقامه یا طرح هرگونه دعاوی مربوط به خسارت ناشی از حمل و نقل به هر نحوی که ایجاد شده باشد و هم چنین طرح دعاوی ناشی از صدمات بدنی به مسافر که به وسیله خود شخص مسافر یا به نمایندگی از طرف او اقامه خواهد گردید و هم چنین در رابطه با فوت مسافر که بوسیله نماینده قانونی او و یا وراث یا اشخاصی که تحت تکفل او بوده اند، اقامه می گردد، همه و همه در صلاحیت دادگاه عمومی واقع در محل اصتقرار متصدی حمل و نقل می باشد.

علاوه بر مورد بالا، تعیین دادگاه صالح جهت رسیدگی و در صورت بروز اختلاف، میتواند حین انعقاد قرارداد با رضایت طرفین به صورت توافقی جزء مفاد آن قرار گیرد و جایی و بر طبق قانون مکان ثالثی مشخص شود.

در رابطه با اختلافاتی که بین متصدی حمل و نقل دریایی و صاحبین کالا اتفاق می افتد، ذکر این نکته ضرورت دارد که در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، معمولاً ابتدا یک جلسه حضوری بین شرکت کشتی رانی و صاحب کالا جهت رفع و حل و فصل مشکل برگزار میگردد که در اکثر مواقع موضوع مورد منازعه در همین جلسه حل میشود، اما چنانچه مسئله حل نشد طرفین میتوانند به انجمن کشتیرانی مرکز مراجعه کنند و در آنجا شکایت خود را کتبأ اعلام نمایند سپس واحد حقوقی انجمن کشتیرانی مرکز برای بیان توضیحات به دفتر شعبه نامه ای مبنی بر اینکه مدارک و ادله خود را همراه با وکیل خود به انجمن مرکز بفرستند ، اعلام میدارد و موضوع مورد بررسی و حل و فصل قرار میگیرد و در نهایت، چنانچه مسئله در اینجا هم حل نشد، با طرح دعوا در دادگاه های صالحی که بالاتر گفته شد، مورد پیگیری قرار میگیرد.

با توجه به اهمیت مطالب فوق و اینکه بررسی و طرح دعوا در رابطه با مسائل مربوط به حمل و نقل دریایی امری تخصصی میباشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی به شما پیشنهاد می کند تا با استفاده از تجربه یک وکیل متخصص که در حوزه حقوق حمل و نقل دریایی فعالیت داشته به حل مسائل پیش روی خود بپردازید، دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلاء پایه یک دادگستری که متخصص در دعاوی حمل و نقل دریایی، آماده پاسخگویی به سوالات شما و وکالت در دعاوی حمل و نقل دریایی شما می باشد.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پنج × یک =