income-tax

مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف

مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف ، بخش دیگری از قانون مالیات های مستقیم میباشد که به بررسی آنها در این مقاله پرداخته میشود.

در قانون مالیات های مستقیم کدام بدهی ها قابل مطالبه نمی باشند؟

طبق ماده ۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم ،بدهی های گذشته موضوع مواد ۳ تا ۱۶ و تبصره ۳ ماده ۵۹ ،ماده ۱۲۹ و اصلاحیه های بعدی آن قابل مطالبه نخواهد بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی کدام بدهی های مالیاتی را میتواند مورد بخشودگی قرار دهد؟

طبق تبصره ماده۱۳۰ قانون مالیات های مستقیم، وزارت امور اقتصادی و دارایی می تواند بدهی مالیات هایی که سال تحصیل درآمد مربوط به تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۸۱ باشد را تا سقف ده میلیون ریال برای هر مودی در نقاطی که مقتضی بداند کلا یا جزئا مورد بخشودگی قرار دهد.

نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی چه مقدار می باشد؟

طبق ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،نرخ مالیات بردرآمد اشخاص حقیقی به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه ای است،بدین صورت می باشد:
تا ۵۰۰ میلیون ریال به نرخ ۱۵ درصد.
از ۵۰۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال به نرخ ۲۰ درصد.
مازاد یک میلیارد ریال به نرخ ۲۵ درصد.

مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف

مالیات بردرآمد ناشی از منابع مالی مختلف

در چه صورتی از نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی کاسته میشود؟

طبق تبصره ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم به ازای هر ده درصد افزایش درآمد ابرازی مشمولان مالیاتی اشخاص حقیقی موضوع ماده۱۳۱ قانون مذکور ،نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آنها ، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ های مذکور کاسته می شود.

البته لازم به ذکر است که…
شرط برخورداری از تخفیف مقرر شده جهت کاستن از نرخ مالیات بر در آمد اشخاص حقیقی مشمول ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم ،منوط به تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و تسلیم اظهارنامه مالیاتی مربوطه در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست − 14 =