هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

هیات های بدوی و تجدید نظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی،مراجعی هستند که به منظور رسیدگی به شکایات و اختلافات کارفرما وسازمان تامین اجتماعی رسیدگی مینمایند.

مسائلی که جهت بررسی به هیات های بدوی ارجاع میشوند.

از جمله مسائلی که جهت بررسی به هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی رجوع میشود،میتوان به موارد زیر اشاره نمود.

اعضا هیات های بدوی تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

اولین مرجع رسیدگی در سازمان تامین اجتماعی هیات های بدوی تشخیص مطالبات میباشد. این مراجع از هیاتی ۴ نفره تشکیل شده است.اعضای این هیات عبارتند از:

 • نماینده وزارت رفاه اجتماعی
 • یک نفر نماینده کارفرما
 • یک نفر به انتخاب شورای عالی اجتماعی
 • و یک نفر نماینده کارگران

آراء قابل تجدید نظر در هیات های تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی

ممکن است در مورد اصل حق بیمه و خسارت، اختلاف حادث شود. اختلاف مزبور درهیات های تشخیص مطالبات رسیدگی میشود. آراء بدوی درصورتی قطعی است که، مبلغ مورد مطالبه چه اصل حق بیمه و چه خسارت ۱۵۰۰۰۰۰هزار ریال یا کمتر باشد. رای قطعی در چنین مواقعی  قابل تجدیدنظر نمی باشد.
اماچنانچه مبلغ مورد مطالبه مازاد بر ۱۵۰۰۰۰۰هزار ریال باشد،هم کارفرما و هم سازمان تامین اجتماعی میتوانند اعتراض نمایند.

(لازم به ذکر است مبلغ مورد مطالبه جهت اعتراض به هیات های تشخیص مطالبات سابقا ۲۰۰هزار ریال بوده است.که البته به موجب قانون اصلاح مواد ۴۳ ،۴۴ و ۸۰ قانون تامین اجتماعی مصوب ۲۷/۷/۱۳۷۶ حد نصاب اعتراض به آراء هیئت های بدوی تشخیص مطالبات به ۱۵۰۰۰۰۰ریال تغییر پیدا کرده است )

مهلت اعتراض به اراء قابل تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی

کارفرما و سازمان تامین اجتماعی ،ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قانونی و یا واقعی رای هیات بدوی تشخیص مطالبات، حق تجدیدنظرخواهی دارند.
چنانچه مهلت مذکور۲۰روزه به اتمام برسد و اعتراضی ازجانب کارفرما وسازمان تامین اجتماعی صورت نگیرد، رای صادره ازهیاتهای بدوی قطعی و لازم الاجرا میشود. ولو اینکه مبلغ مورد مطالبه هم بالای ۱۵۰۰۰۰۰ریال باشد.
لازم به ذکر است نماینده وزارت رفاه اجتماعی به عنوان رئیس هیات انجام وظیفه میکند.

مهلت اعتراض به آراء قابل تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی

مهلت اعتراض به آراء قابل تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی

نحوه رسیدگی هیات های بدوی تشخیص مطالبات در سازمان تامین اجتماعی

رسیدگی در هیات های بدوی با ابلاغ وقت آغاز میگردد. جلسات با حضور کلیه اعضای هیات های بدوی رسمیت پیدا میکند. وظیفه اطلاع رسانی در این مواقع بر عهده سازمان تامین اجتماعی است. حضور کلیه اعضا در جلسات لازم است. چنانچه هرکدام ازاعضا نتوانند درجلسه هیات بدوی حضورداشته باشند،بایستی این امر را به شعب یا نمایندگیها به نحوی اطلاع بدهند.
این امربدین جهت است که امکان حضور جانشین در جلسات میسر گردد.  در این صورت جلسات با حضور عضو جانشین برگزار میشود.
گاهی عدم حضور اعضای اصلی از حد مقرر فراتر میرود. چنانچه اعضای هیاتها ۳جلسه متوالی یا ۶جلسه متناوب درسال بدون هیچ عذرموجهی درجلسات شرکت نکنند.دراین صورت سازمان،تقاضای جانشین برای چنین افرادی رامینماید.

لازم به ذکر است که پس ازاین مرحله صورت جلسه رسیدگی و رای یا قرار صادره بایستی به امضا کلیه اعضا برسد.

سپس با فراهم بودن شرایط رسیدگی، هیات مذکورپس از بررسی محتویات پرونده و درصورت حضورکارفرما ویا نماینده وی،رای صادر مینماید.البته  هیات رسیدگی، پس از استماع اظهارات آنان مبادرت به صدور رای مینماید.

چنانچه مبلغ مورد مطالبه اعم از اصل حق بیمه یا خسارت، مازاد بر ۱۵۰۰۰۰۰ هزار ریال باشد.رای صادره از مرجع هیات های بدوی قابل تجدیدنظر در هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات میباشد.

اعضای هیات های تجدیدنظر تشخیص مطالبات در سازمان تامین اجتماعی

هیات های مذکور مراکز استان ها با حضور ۵ عضو رسمیت و تشکیل می شود.اعضای هیات تشخیص عبارتند از :

 1. نماینده وزارت رفاه اجتماعی
 2. یک نفر از قضات دادگستری به انتخاب وزارت دادگستری.
 3. یک نفر به انتخاب شورای عالی تامین اجتماعی.
 4. نماینده سازمان که البته باید به انتخاب رئیس هیات مدیره  و مدیرعامل سازمان باشد.
 5. یک نفر به عنوان نماینده کارفرما که لازم است که جلسات با حضور کلیه اعضا رسمیت پیدا می کند.
نحوه رسیدگی هیات های تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی

نحوه رسیدگی هیات های تجدیدنظر در سازمان تامین اجتماعی

نحوه رسیدگی هیات های تجدید نظر تشخیص مطالبات  در سازمان تامین اجتماعی

جلسات هیات های تجدیدنظر با حضورکلیه اعضا رسمیت پیدا می کند. سازمان در این بین موظف میباشد که زمان تشکیل جلسات را به اعضا اطلاع رسانی کند.  چنانچه پس از اطلاع رسانی هرکدام از اعضا قادر به حضور نباشد بایستی این امر را به دبیر هیات مربوطه اطلاع دهد. البته اطلاع رسانی باید به نحوی صورت بگیرد که امکان حضور جانشین در جلسه هیات میسر باشد.

و اما چنانچه هریک از اعضای هیات های تجدیدنظر۳جلسه متوالی و یا۶جلسه متناوب درجلسات حضور پیدا نکنند.یا اینکه برای عدم حضورخود عذرموجهی نداشته باشند.به گزارش اداره تشخیص مطالبات ،سازمان تقاضای جانشین برای چنین افرادی را مینماید.

در این مرحله چنانچه شرایط رسیدگی فراهم باشد، هیات تجدیدنظر به صدور رای اقدام مینماید.
هیات مزبور پس از بررسی محتویات پرونده و استماع توضیحات معترض یا معترضین،درصورتیکه حضور داشته باشند،مبادرت به صدور رای مینماید.

پس از صدور رای ،رای صادره قطعی است. این رای توسط هیات تجدیدنظر به سازمان ابلاغ می گردد . سازمان مکلف میشود حداکثر ظرف ۲ ماه از تاریخی که ابلاغ صورت گرفته است ، قرار صادره را اجرا کند. و پس از اجرا به هیات های مربوطه برگرداند .

رای هیات تجدیدنظر قطعی است. امادر بند۲ از قسمت الف ماده ۱۰قانون تشکیلات وآئین دادرسی دیوان عدالت اداری، این مرجع را صالح به رسیدگی دانسته است.این مرجع صالح به رسیدگی شکلی به آرا شبه قضایی همچون هیات تشخیص مطالبات میباشد. البته مواردی هم درقانون پیشبینی شده،که در آراء اداری ازمراجع شبه قضایی ،دیوان عدالت اداری مجاز به رسیدگی ماهوی میباشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫13 نظر

 • فرخ

  سلام : میخواستم بدونم هنگامی که رای تجدید نظر ابلاغ گردد ظرف چند روز میبایست نسبت به پرداخت اقدام کرد .

  فروردین ۱۵, ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۰
  • دادپویان حامی

   سلام از تاریخ ابلاغ اجرائیه ظرف ۱۰ روز مهلت جهت پرداخت محکوم بها دارید.

   فروردین ۲۷, ۱۴۰۱ در ۱۱:۰۶
 • محمدرضا

  سلام خیلی ممنون از مطالب مفیدتون . در صورتی که رای هیات تجدید نظر در مهلت ۲ ماهه مقرر ، از طرف سازمان ابلاغ یا اجرا نشود کارفرما چه اقدامی میتواند بکند ؟

  اسفند ۴, ۱۴۰۰ در ۰۸:۱۷
  • دادپویان حامی

   سلام میتوانید از طریق مراجعه حضوری پیگیری کنید

   اسفند ۷, ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۷
 • فخرآور

  اعتراض به رای هیات بدوی باید از طریق سامانه تامین اجتماعی انجام بشه یا از طریق مراجعه حضوری ?

  اسفند ۳, ۱۴۰۰ در ۱۵:۰۴
  • دادپویان حامی

   سلام از طریق سامانه

   اسفند ۷, ۱۴۰۰ در ۱۰:۳۵
 • mhmd

  سلام میخواستم بدونم مهلت اعتراض به رای تجدید نظر چند روز است؟

  مهر ۷, ۱۴۰۰ در ۱۹:۳۷
  • مدیریت

   ۱۰ روز

   مهر ۱۴, ۱۴۰۰ در ۱۳:۰۱
 • فراهانی

  عالی بود

  خرداد ۱۷, ۱۴۰۰ در ۱۴:۰۳
 • shiva

  سلام ی سوال داشتم ما به رای هیات بدوی بیمه اعترلض کردیم پارسال اسفند۹۹ ولی تا الان هیچ تاریخ حضور در جلسه هیات تشخیص تجدیدنظر برای ما ابلاغ یا پیامک و یا حتی ایمیل نشده باید چکار کنیم ؟

  اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰ در ۱۵:۰۰
  • مدیریت

   مراجعه حضوری داشته باشید

   اردیبهشت ۲۹, ۱۴۰۰ در ۱۱:۰۰
   • حسن

    سلام زمان برگشت اعتراض ورای صادرشده چه مدت طول می‌کشه تاازه‍ئیت بدوی جواب به بیمه ارسال وسپس به من ابلاغ بشه اواخربرج اسفند رای صادر ولی بیمه میگه بدست مانرسیده

    اردیبهشت ۴, ۱۴۰۱ در ۱۶:۴۳
    • دادپویان حامی

     سلام معمولا یک الی دو ماه زمان میبرد

     اردیبهشت ۱۷, ۱۴۰۱ در ۱۷:۱۰

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  3 − سه =