مطالبه حق سرقفلی

مطالبه حق سرقفلی یا حق کسب وپیشه وتجارت دعوایی است که از جانب مستاجر می تواند بر علیه موجر و یا کسی که قصد اجاره ملک تجاری(مستاجر جدید) را دارد اقامه میگردد.

تعریف سرقفلی و مطالبه حق سرقفلی

ابتدا تعریف مختصری از سرقفلی را ارائه میدهیم. سرقفلی حقی معنوی است و برای مستاجر در ملک تجاری استیجاری حق تقدم ایجاد مینماید.حق سرقفلی به مستاجرملک استیجاری این حق را اعطا مینماید که ثمره فعالیت تجاری خود را از مالک یاکسی که پس از او قصد اجاره ملک تجاری مزبور را دارد،دریافت نماید.

سرقفلی و قوانین حاکم بر آن

طبق قانون موجر و مستاجرمصوب 1356موجرحق درخواست تخلیه ملک استیجاری را ندارد. مگر درموارد استثنا،که درآن موارد هم موجر میبایست حق سرقفلی را به صورت کامل به مستاجر پرداخت نماید. خواه قبلا سرقفلی گرفته باشد و خواه قبلا سرقفلی نگرفته باشد.

و اما تصویب یک ماده واحده پر کاربرد در سال 1365…

درسال 1365ماده واحده ای تصویب شد که به موجب این ماده واحده،اگر راجع به ملک تجاری عقداجاره با سند رسمی منعقدشود و در خود سند قید گردد که مستاجر به موجر سرقفلی نداده است دراین صورت پس از انقضای مدت، مستاجر حق سرقفلی ندارد.

از سال1376 قوانین سرقفلی با تغییراتی همراه بوده است.قراردادهای اجاره قبل از سال1376را طبق قانون موجر ومستاجرمصوب1357 مورد بررسی قرار میدهیم. درقانون سال1376،سرقفلی با پرداخت مبلغی جهت تمدید متمادی قرارداد اجاره همراه باهمان شرایط گذشته میباشد.دراین قانون مستاجرمجاز است که،جهت ساقط شدن حقوق خویش وتخلیه قبل ازپایان مدت قرارداد،مبلغی راتحت عنوان سرقفلی ازموجرمطالبه نماید.

مطالبه حق سرقفلی
مطالبه حق سرقفلی

چه تفاوتی بین اجاره اماکن تجاری در سالهای 1356 و 1376 وجود دارد؟

دراین موردبایدبین مکانهایی که پیش ازمهرماه1376برای کسب وکار اجاره داده شده،و مکانهایی که بعدازاین تاریخ به اجاره واگذارشده،تفاوت قائل شد. مکانهایی که پیش ازسال1376برای کسب وکار و اجاره واگذارشده است،حتی اگرپروانه وپایان کارمحل تجاری نباشد،مشمول حق کسب وپیشه وتجارت خواهدبود. یعنی حتی محل مسکونی که برای کار اجاره داده شد، مشمول حق کسب و پیشه و تجارت است.و مستأجر درصورتیکه موجبی برای تخلیه وجود داشته باشد مستحق دریافت حق کسب و پیشه میباشد.حتی اگر وجهی به عنوان سرقفلی در ابتدای عقد اجاره به موجر نپرداخته باشد.که البته با ماده واحده سال1365 این مورد تغییر نمود،که در فوق توضیح آن گذشت.

دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت

پایان مدت اجاره درقانون روابط موجر ومستاجرسال 1356 پایان تعهدات قانونی فی ما بین موجر و مستاجر نیست.و مرور زمان باعث حصول حق کسب وپیشه وتجارت برای مستاجرمیشود.ازاین جهت موجربرای رهایی ازاین تعهدات تحمیلی همیشه به دنبال بهانه ای قانونی میگردد،تا ازپرداخت حقوق مستاجر شانه خالی کند.و ازطرف دیگرمستاجر مدام درصدد است که به هرصورت درموارد تخلیه از حاصل تلاش سالهای عمرخود بی بهره نماند. و حق کسب و پیشه و تجارت خود را دریافت کند.

آیا ممکن است که حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت نشود؟

قانونگذار حق کسب و پیشه را درصورتی برای مستاجر به رسمیت شناخته که از چهارچوب قرارداد اجاره تخطی نکرده باشد.واگذاری به غیر،بدون داشتن این حق وتغییر شغل و یاعدم پرداخت اجاره بها همگی تخلف مستاجر ازمفاد قرارداد اجاره است.

اولین و اساسی ترین شرط برای تحقق حق کسب وپیشه وتجارت آن است که،مناسبات استیجاری درقلمروحکومت قانون روابط موجر ومستاجرسال56باشد.در هر موردلازم است ابتدا بررسی شود که رابطه استیجاری مورد بحث تحت شمول کدام قانون میباشد.و چه مقرراتی بر آن حاکم است.تا طبق آن قانون،قرارداد اجاره برای تعیین تکلیف درخصوص تحقق حق کسب و پیشه موردبررسی قرارگیرد.

مراحل طرح دعوای مطالبه حق کسب و پیشه وتجارت

درصورتیکه قرارداد اجاره ملک تجاری مشمول قانون سال۵۶باشدومستاجر نیز تعدی وتفریط و یاتخلف نکرده باشدو موجرتخلیه ملک را بخواهد،مستاجرچگونه میتواند اقدام نماید؟

مستاجر در این مواقع میتواند دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و تجارت رامطرح نماید. مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای مطالبه حق کسب و پیشه ،دادگاه محل وقوع ملک تجاری است. این دعوا، دعوایی مالی محسوب میشود.البته مبلغ خواسته نامعین میباشد و میبایست با جلب نظر کارشناس مبلغ خواسته مشخص شود.پس از رسیدگی و اخذ نظریه کارشناسی ،رای مبنی بر محکومیت موجر به پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صادرمیگردد. و پس از قطعی شدن رای صادره میتوان ازطریق اجرای احکام مبلغ مذکور را از موجر دریافت نمود.

شیوه طرح دعوی مطالبه حق کسب، پیشه و سرقفلی

ممکن است دعوایی بین دو طرف پیش آید که مطابق آن خواهان، مبلغ حق کسب و پیشه و سرقفلی راکه به دیگری منتقل کرده است،طلب کند.

دادگاه صالح جهت طرح این دعوی دادگاه محل وقوع ملک است.و هزینه دادرسی این دعوا نیزمطابق هزینه دادرسی دعوای مالی میباشد. که باید به صندوق دادگستری و باتوجه به میزان خواسته یعنی مبلغ مورد ادعا پرداخت گردد.

آیا می دانیدچگونه میتوان،در روند رسیدگی به دعاوی مطالبه سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت ،در زمان و هزینه خود صرفه جویی نمایید؟

معمولا طی نمودن مراحل طرح دعوای مطالبه حق کسب و پیشه و سرقفلی از حوصله افراد عادی خارج است. و چه بسا به دلیل عدم اطلاعات کافی در این باره قبل از به نتیجه رسیدن دعوای مذبور از اقامه دعوا، انصراف دهند.

برخی از افراد گمان میکنند چنانچه دعوای خود را از طریق وکیل پیگیری نمایند، متحمل هزینه گزافی می شوند. در حالیکه چنین تصوری اشتباه است. چرا که گاها به دلیل عدم اطلاع کافی از روند رسیدگی به پرونده، هزینه و زمان بیشتری صرف میشود و حتی در اکثر موارد نتیجه مطلوب هم حاصل نمی گردد.

از این رو، بهتر است،متقاضیان دعوا جهت پیشگیری از اتلاف زمان و هزینه از وکلای متخصص که دانش حقوقی کافی را در کنار تخصص و تجربه به کار میبندد مدد گیرند. در این دعاوی مشاوره با وکیل سرقفلی میتواند رسیدن به نتیجه مطلوب را سرعت ببخشد. هم اکنون با وکلای متخصص موسسه دادپویان حامی تماس بگیرید…

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 2.5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست