دعوی مطالبه اجاره بها و اجور معوقه

در عقد اجاره مستأجر تکلیف دارد اجاره های معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و چنانچه در چند ماه پرداخت این اجور به تعویق درآید و موجر موفق به دریافت آنها نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار این اجور معوقه که میزان آن حین العقد به عنوان اجرت المسمی تعیین گردیده خواهد بود. ( دعوی مطالبه اجاره بها )

دعوی مطالبه اجاره بها

این دعوا دعوایی مالی است بنابراین جهت طرح آن باید هزینه دادرسی به میزان هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت گردد.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعوا نیز با توجه به خواسته ی تقدیم شده مشخص می گردد یعنی اگر بهای خواسته ی مورد مطالبه در دادخواست تا مبلغ 200 میلیون ریال باشد شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده صالح است و اگر بهای خواسته بیش از مبلغ فوق الذکر باشد دادگاه عمومی محل اقامت خوانده ی دعوی یعنی مستأجر صلاحیت رسیدگی دارد. ( دعوی مطالبه اجاره بها )

پیشنهاد ما این است که خواهان دعوای مطالبه ی اجور معوقه در طرح و پیگیری آن از خدمات موسسه حقوقی متخصص و مشاور و وکالت وکیل پایه یک دادگستری استفاده کند تا پس از مختومه شدن پرونده به نتیجه ی مطلوب خود رسیده باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  دعوی تعدیل اجاره بها

1 دیدگاه.

  • دعاوی راجع به حقوق اموال غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک اقامه می گردد.

فهرست