ثبت املاک و اسناد اوقافی

وقف عبارت است از اینکه عین مال به طور دائم حبس و منافع آن تسبیل شود. در واقع وقف نگه داشتن اصل ملک و آزاد گذاردن منافع است.

ثبت موقوفه

متولی مکلف است جهت ایجاد نظم و ثبات و امنیت حقوقی بر شرح ذیل نسبت به ثبت اسناد و املاک اقدام نماید.

الف) ثبت املاک

با توجه به ماده ۲۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و آئین نامه اجرائی آن مصوب سال ۱۳۱۷ چنانچه ملکی که در وقف است به ثبت نرسیده باشد متولیان موقوفات از ثبت محل درخواست ثبت ملک را به نام موقوفه خواهند نمود. برابر ماده ۳۲ آئین نامه فوق الذکر در صورت عدم اقدام متولیان نماینده اوقاف محل درخواست ثبت خواهد داد.

همچنین با عنایت به ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ می توان گفت که هرگاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف به دادن عرض حال اعتراض و تعقیب دعوی و حفظ حقوق وقف یا حبس باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید به مجازات خیانت محکوم خواهند شد.

همچنین لازم به ذکر است به موجب ماده ۲۹ قانون ثبت اسناد و املاک چنانچه مال موقوفه درآمدی نداشته باشد جهت ثبت و یا اعتراض ثبتی هزینه ای پرداخت نخواهد شد.

باید اشاره کرد که موقوفه دارای شخصیت حقوقی است بنابراین ثبت ملک وقف به نام موقوفه به عمل آمده و هم به نام او سند صادر خواهد شد و لذا ثبت سند مالکیت موقوفه بنام سازمان یا اداره اوقاف فاقد وجاهت قانونی و شرعی است.

همچنین باید گفت متولیان مکلفند به هنگام طرح هر گونه دعوی یا اعتراض بر ثبت نسخه ای از دادخواست یا اعتراض نامه تنظیمی را به ادارات حج و اوقاف و امور خیریه محل تنظیم و رسید دریافت دارند تا ادارات مذکور در این قبیل موارد برای حفظ حقوق موقوفه جریان دعوا را مستمراً مراقبت و در صورت لزوم در دعوای مطروحه وارد و در جهت حفظ حقوق وقف اقدام نمایند. و ادارات اوقاف موظفند در صورتی که متولیان به وظایف قانونی خود نسبت به تقاضای ثبت و اعتراض بر ثبت و… عمل ننمایند در مواعد قانونی اقدام نمایند.

ب) ثبت اسناد

ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و موسسات خیریه و همچنین ثبت معاملات مربوط به اماکن متبرکه بدون موافقت سازمان اوقاف در دفاتر اسناد رسمی ممنوع می باشد.

لازم به ذکر است که دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ۱۰روز پس از ثبت به ادارات اوقاف و امور خیریه در تنظیم اسناد رسمی ارسال دارند و چنانچه به هر علتی سند رسمی تنظیم شود پیش نویسی معاملاتی که در اداره اوقاف به عنوان پیش نویس سند رسمی تنظیم می شود پیش نویسی مذکور به صورت لازم الوفا تلقی می شد.

دفتر حقوقی بین المللی داپویان حامی در امور وقفی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی هستند آمادگی ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش که در بخش اوقاف و اراضی وقفی به طور مفصل شرح داده شده است می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × چهار =