سازش در کانون کارگزاران بورس

سازش در کانون کارگزاران بورس

سازش در کانون کارگزاران بورس یکی از روش های حل اختلافات بورسی است. کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار نخستین کانونی است که پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار و مطابق با مقررات این قانون تشکیل گردیده و به ثبت رسیده است. این کانون که با ساختاری ویژه و نظامند مشغول فعالیت و پیگیری اهداف تاسیس خود است نقش مهمی در زمینه حل اختلاف در بازار سرمایه کشور به عهده دارد. یکی از وظایف قانونی کمیته سازش کانون کارگزاران، تلاش در جهت حل اختلافات ناشی از فعالیت های حرفه ای اعضای خود می باشد. از مزایای حل اختلاف در کمیته سازش کانون کارگزاران، می توان به رسیدگی تخصصی به موضوع اختلاف و آشنایی اعضای رسیدگی کننده به مکانیزم های قانونی و اجرایی فعالیت حرفه ای اعضاء به عنوان میانجی اشاره نمود. چنانچه جلسات کمیته سازش منتهی به ایجاد سازش بین طرفین نگردد، با صدور گواهی عدم سازش موضوع حل اختلاف را به هیات داوری بورس ارجاع می دهند.

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

کمیته سازش کانون کارگزاران بورس، متشکل از سه عضو شامل نماینده ای از بورس ذیربط بر حسب موضوع اختلاف به انتخاب هیات مدیره آن بورس، نماینده ای از کانون به انتخاب کانون و نماینده ای از سازمان بورس و اوراق بهادار به انتخاب هیات مدیره می باشد. جلسات کمیته سازش با حضور ۲ نفر از اعضاء که یکی از آنها باید نماینده سازمان بورس باشد، رسمیت می یابد. حسب تشخیص اعضای کمیته سازش اشخاص ثالث نیز می توانند در جلسه به منظور ارائه مشاوره در حل و فصل موضوع اختلاف شرکت نمایند.  مکانسیم تدوین و تصویب مقررات مربوط به حصول سازش درماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران بورس پیش بینی شده، بر اساس این ماده مقررات مورد نیاز کانون به درخواست هیئت مدیره کانون، توسط کارگروه های تخصصی یا سایر کارشناسان و مشاوران واجد شرایط تهیه شده و در اختیار دبیرکل قرار می گیرد تا به هیئت مدیره کانون تسلیم شود.

در راستای اجرای بند ۵ ماده ۷۲ اساسنامه کانون کارگزاران، دستورالعمل کمیته سازش کانون بورس و اوراق بهادار به تصویب هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده و مطابق با آن کمیته سازش تشکیل شد.

صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران بورس

صلاحیت کمیته سازش کانون کارگزاران بورس، رسیدگی و حل اختلاف از طریق میانجیگری در خصوص کارگزاران خود که اعضای کانون کارگزاران بورس هستند، می باشد. بنابراین با توجه به اینکه کانون کارگزاران بورس تکلیفی به ارائه خدمات به سایر فعالان بازار همچون معامله گران، سبدگردانان، ناشران و … ندارد، لذا حل اختلاف آنها نیز در صلاحیت کمیته سازش نبوده و در صورت بروز اختلاف باید به کانون نهادهای سرمایه گذاری مراجعه نمایند.

روند تلاش برای سازش در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس چگونه است؟

 • دریافت شکایت توسط دبیرخانه کمیته و شروع به رسیدگی

اولین گام در جریان تلاش برای سازش، ارائه شکایت نزد کمیته سازش کانون کارگزاران آن است که دبیرخانه کمیته، شکایت شخص را دریافت نماید. پس از دریافت شکایت مکاتباتی میان طرفین اختلاف انجام می شود و در صورتی که میان طرفین توافق حاصل نشود، پرونده به کمیته سازش ارسال می گردد تا این کمیته برای حصول سازش بین اطراف اختلاف تلاش نماید.

 1. دریافت شکایت توسط دبیرخانه کمیته سازش: اگرچه تلاش برای حصول سازش در مورد اختلافات، نزد کمیته سازش کانون کارگزاران اجباری است، اما این به آن معنی نیست که تنها راه شکایت نزد این کمیته ْ‌مراجعه به محل دبیرخانه آن است. در ابلاغیه مدیریت نظارت بر کارگزاران سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۱۰۲۰۰۳۱آمده است که شکایت مزبور ، از طریق سایت شکایات سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس http://shekayat.seo.ir   و مراجعه حضوری به سازمان بورس و اوراق بهادار، کانون کارگزاران و بورس ها و تالار مناطق قابل دریافت می باشد. شکایات پس از ثبت در سیستم شکایات توسط کانون کارگزاران از طریق اتوماسیون اداری برای کارگزاران ارسال می گردد. همچنین امکان اعتراض به پاسخ شکایت نیز در سیستم یاد شده برای شاکی فراهم گردیده است.
 2. انجام مکاتبات لازم میان طرفین اختلاف به واسطه دبیرخانه: دبیرخانه کمیته سازش پس از وصول شکایت و پیش از تعیین نوبت برای رسیدگی به آن در کمیته، موظف است مکاتباتی را میان طرفین اختلاف سامان دهد. ماده ۷ دستورالعمل کمیته سازش مقرر کرده است که دبیرخانه کمیته سازش موضوع دعوا را ظرف ۳ روز کاری پس از دریافت شکایت به همراه مستندات آن به خوانده ابلاغ نموده و مهلت ۱۰ روزه ای را برای دریافت پاسخ تعیین می نماید. پس از انقضای مهلت مذکور در صورت دریافت پاسخ، حداکثر ظرف سه روز پاسخ مربوطه به خواهان ابلاغ می شود. در غیر این صورت پرونده به کمیته سازش ارسال خواهد شد. در صورتی که خواهان پاسخ خوانده را بپذیرد طرفین ضمن حضور در دبیرخانه یا به نحو مقتضی مراتب سازش را اعلام و مستندات مربوطه را کتبا به دبیرخانه اعلام ارائه می نمایند.
 3. انجام بررسی های مقدماتی و تعیین نوبت رسیدگی: کمیته سازش پیش از هر اقدامی باید از صلاحیت خود برای دخالت در پرونده مطمئن شود و ممکن  است حسب مورد تهیه گزارشی کارشناسانه را در خصوص موضوع لازم بداند.
 • برگزاری جلسات تلاش برای سازش و نتیجه آن

بر طبق ماده ۱۲ دستور العمل کمیته سازش طرفین دعوا یا نمایندگان آنان پس از تعیین وقت رسیدگی در جلسه شرکت کرده و در صورت حصول سازش، کمیته گواهی سازش صادر می کند و پس از ابلاغ به طرفین ، پرونده را مختومه می نماید. در غیر این صورت ، ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارائه به طرفین دعوا و ارسال رونوشت آن به دبیرخانه هیئت داوری ، خواهان را جهت طرح دعوای خود به هیئت داوری ارشاد می کنند. در مواردی که گواهی عدم سازش به واسطه عدم حضور خوانده صادر می شود، رعایت مفاد ماده ۱۶ این دستور العمل از سوی کمیته الزامی است. بر طبق ماده مزبور عدم حضور خوانده پس از سه بار دعوت به جلسه کمیته سازش و انقضای مهلت حداکثر دوماه ، در حکم عدم سازش تلقی می شود.

ماده ۱۴ دستور العمل کمیته سازش در این رابطه مقرر کرده است:( اعضای کمیته سازش به عنوان میانجی گر، موضوع اختلاف را برای طرفین دعوا تحلیل و تشریح  کرده و در جهت حل و فصل مسالمت آمیز آن تلاش می نمایند. در هر صورت حصول سازش با اعلام رضایت طرفین دعوا امکان پذیر بوده و کمیته حق تحمیل سازش بر طرفین را ندارد.)

وکالت در جریان سازش

وکالت در کانون کارگزاران بورس

 وکالت در جریان سازش

صدر ماده ۱۲ دستورالعمل کمیته سازش مقرر کرده است که نمایندگان طرفین دعوی نیز می توانند به جای آنان در جلسات کمیته شرکت کنند. این نمایندگان اعم از نمایندگان قانونی و قراردادی می باشند و برای انجام این امر نیاز به داشتن پروانه وکالت نمی باشد.

اجرای مفاد سازش

در فرضی که طرفین اختلاف به سازش نایل می شوند، کمیته سازش اقدام به صدور گواهی به نام گواهی سازش می کند. اگر چه سازش طرفین و توافق بر سر راه حلی که مورد رضایت هر دوی آنهاست از احتمال مقاومت در به اجرا گذاردن این راه حل می کاهد اما آن را از بین نبرده و همواره احتمال دارد که اطراف اختلاف از اجرای اموری که در موردش توافق کرده اند شانه خالی کنند. دستورالعمل کمیته سازش نه تنها برای جلوگیری  از این وضع ابتکاری ندارد بلکه را را نیز برای چنین نقض عهدی فراهم کرده است. بر طبق ماده ۱۵ این دستور العمل :(عدم اجرای مفاد سازش از سوی هر یک از طرفین به منزله عدم سازش بوده و به درخواست هر یک از طرفین گواهی عدم سازش صادر می گردد.)

این مقرره با مواضع فقهی و حقوقی مربوط سازگاری ندارد و اصلاح آن لازمه رفع اختلالی است که به نظم حقوقی کنونی وارد کرده است.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫4 نظر

 • سامان

  سلام وقت بخیر من ماشینی از کارگزار مفید خریداری کردم چند دفعه همه شکایت میکنم هیچ کس جواب شکایت را هم بهم نمیده بخدا بچه عشایر هستم وضعیت مالیمم خرابه

  آبان ۲۸, ۱۴۰۲ در ۲۱:۲۴
  • وکیل متخصص

   سلام. ابتدا در کمیته سازش کانون کارگزاران بورس اوراق بهادار می بایست شکابت مطرح نمائید.

   بهمن ۱۵, ۱۴۰۲ در ۱۵:۳۷
 • روح اله معظمی

  با سلام
  ببخشید من یه تارا دنده دستی از بورس ثبت نام کردم گفتن ۳ ماهه تحویل میدن بعد از ۴ماه که ندادن گفتن اگه میخوایین بیایین دنده اتوماتش کنین بین ۱۵ روز تا یک ماه پیام اومده بود که تحویل میدن رفتیم نمایندگی پول را تحویل بدیم گفتن دیروز نوبت یک ماهه ها تموم شده الان دوماهه تحویل میدن درصورتی که پیام برا من تقریبا ظهر بود اومده بود تو طول یه روز نوبت یک ماهه تموم شده بود و به من گفتن دوماهه شد، با اجازه دوماه هم چند روز دیگه داره تموم میشه و هنوز خبری از دادن ماشین نیست.درضمن قیمت بورس مگه قطعی نیست چرا سال جدید شد تقریبا ۱۶ میلیون باز فمن یمن گرفتن و هیچ خسارت دیرکرد در تاریخ تحویل خودرو نمیخوان پرداخت کنن؟!!!

  مرداد ۲۳, ۱۴۰۲ در ۱۲:۵۹
  • وکیل متخصص

   باسلام. شما می توانید از طریق کمیته سازش بورس علیه آنها شکایت نموده و مطالبه خسارت تاخیر نمائید.

   خرداد ۲۶, ۱۴۰۳ در ۱۱:۳۶

  دیدگاهتان را بنویسید

  نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  13 − 13 =