واگذاری اراضی موات

اراضی ملی -منابع طبیعی و موات, دعاوی اراضی موات

شرح موضوع

قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی در بند ج ماده 7 اراضی موات را قابل واگذاری دانسته است ‌اعم از آن که به نام دولت به ثبت رسیده یا سابقه ثبتی نداشته باشد.

انواع واگذاری اراضی موات

نوع واگذاری نیز مثل سایر شرایط در قانون حاکم بر واگذاری بیان شده است .

الف. واگذاری موقت

در ماده 31  آیین نامه لایحه اصلاح لایحه احیا و واگذاری چون اراضی صرفا به اشخاص حقیقی و غیر دولتی واگذار می شود ، واگذاری به صورت اجاره در نظر گرفته شده است  و اختیار اعمال این ماده به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و قانون تفکیک وظایف وزارتین جهاد و کشاورزی به وزارت جهاد داده شده است.

ب. واگذاری قطعی

تبصره 54 قانون بودجه کل کشور در سال 1372 تصویب شد و مجوز انتقال قطعی کلیه اراضی واگذار شده که به مرحله بهره برداری رسیده بودند را صادر نمود ، همچنین ماده 84 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و ماده 75 همان قانون و آیین نامه اجرایی آن مجوز انتقال قطعی کلیه اراضی واگذار شده اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی را صادر نموده است.

جهات واگذاری اراضی موات

 1. واگذاری جهت احیا و آبادانی ؛
 2. واگذاری جهت توسعه شرکت های تعاونی روستایی زراعی ؛
 3. واگذاری جهت اجرای برنامه های عمومی و عمرانی .

شرایط و ترتیب واگذاری اراضی موات

ترتیب وصول در خواست اشخاص و طرز رسیدگی به طرحها و سایر تشریفات مربوط طبق ضوابطی است که به تصویب وزیر کشاورزی ‌و عمران روستایی خواهد رسید.

الف . واگذاری برای احیا از طریق امور کشاورزی

بر اساس ماده 10  قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی  در واگذاری اراضی برای احیا از طریق  امور کشاورزی و فعالیت های وابسته با رعایت کلیه شرایط و ضوابط مقرر حق تقدم به ترتیب با اشخاص زیر‌می‌باشد:

1 – ساکنین محلی که حداقل سه سال در محل سکونت داشته‌اند ؛

2 – داوطلبانی که متعهد به سکونت در محل شوند ؛

3 – تحصیلکرده‌ های کشاورزی ، دامپزشکی و دامپروری به شرط عدم اشتغال دولتی ؛

4 – کارمندان دولت به شرط ترک اشتغال یا بازنشستگی یا باز خرید خدمت ؛

افراد مذکور در این ماده در صورتی که به صورت گروهی درآمده و شرکتهایی برای فعالیت دسته جمعی تشکیل دهند بر سایر‌داوطلبان منفرد حق تقدم خواهند داشت.

مسئول واگذاری زمین برای مصارف کشاورزی نیز برابر لایحه واگذاری هیات هفت نفره واگذاری زمین می باشد.

ب. واگذاری برای احیا از طریق فعالیت ها و مصارف غیر کشاورزی

بر اساس ماده 18 قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی  ضوابط و شرایط مربوط به واگذاری اراضی موضوع این قانون به اشخاص برای فعالیت ها و مصارف غیر کشاورزی اعم از اجاره یا انتقال‌قطعی و تعیین مرجع قبول و تصویب طرح‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که وسیله وزارتخانه‌های صنایع و معادن – مسکن و شهرسازی -‌کشاورزی و عمران روستایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نحوه واگذاری اراضی موات

بر اساس ماده 13  اراضی قابل واگذاری بر اساس طرحهای مصوب مقدمتاً با تنظیم قرارداد اجاره به طور موقت و به مدت متناسب با اجرای طرح در اختیار‌متقاضی قرار می‌گیرد و اداره کشاورزی و عمران روستایی محل بر اجرای طرح نظارت می‌نماید.
همچنین میزان اجاره بها یا بهای فروش اراضی واگذار شده طبق آیین ‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد‌برای هر منطقه تعیین خواهد
شد.

واگذاری اراضی موات ثبت شده به نام اشخاص

اراضی و املاک مواتی که به نام اشخاص ثبت شده و یا در تصرف آنها است از تاریخ تصویب قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی  به مدت دو سال در اختیار‌متقاضیان ثبت یا متصرفین خواهد بود تا نسبت به احیاء و بهره‌ برداری از آنها اقدام نمایند

در پایان مدت مذکور اراضی که به صورت موات باقی مانده باشد ‌متعلق به دولت خواهد بود و وزارت کشاورزی و عمران روستایی طبق این قانون نسبت به واگذاری آنها اقدام می‌نماید.

مرجع صدور اجازه واگذاری موقت اراضی موات غیر شهری

مرجع صدور اجازه واگذاری موقت و اظهار نظر در مورد انجام طرح و اجازه تنظیم سند انتقال اراضی دهستان های تابعه در هر شهرستان‌کمیسیونی مرکب از اشخاص ذیل خواهد بود.

 • نماینده  شورای دهستان مربوط ؛
 • نماینده  شورای کشاورزی شهرستان ؛
 • نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی ؛

و در مناطقی که هر یک از شوراهای مذکور تشکیل نشده یا وجود نداشته باشد جانشین نمایندگان مزبور از میان کشاورزان شاغل ساکن در‌محل با پیشنهاد اداره کشاورزی و عمران روستایی و تأیید فرماندار تعیین خواهد شد.

انتقال اراضی موات

انتقال اراضی منوط به اجرای کامل طرح با رعایت ماده 12 بوده و سند رسمی با امضاء نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم ‌می‌گردد.وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است با مشورت با شوراهای کشاورزی در مناطقی که اقدامات زیر بنایی تولیدی یا هزینه‌ های ‌مربوط به احیاء و عمران اراضی خارج از امکانات مالی و فنی اشخاص حقیقی یا حقوقی است اقدامات لازم را انجام داده و سپس بر اساس ضوابطی که‌تهیه خواهد کرد با رعایت هزینه انجام یافته نسبت به اجاره یا فروش اراضی و تأسیسات مربوط اقدام نماید.

خلع ید از متصرف قانونی اراضی موات

در صورتی که متقاضی تعهدات خود را بر اساس طرح مصوب و مفاد قرارداد اجاره و تعهدات سالانه بدون عذر موجه انجام ندهد تمام یا‌ آن قسمت از اراضی که تعهدات نسبت به آن انجام نشده با اعلام وزارت کشاورزی و عمران روستایی و در صورت تأیید کمیسیون ماده 12‌مسترد می‌شود. مأمورین انتظامی مکلف به اجرای نظریه کمیسیون و خلع ید از متصرف می‌باشند.

‌این قبیل اشخاص نسبت به وجوه پرداختی حقی نخواهند داشت ولی در مورد مستحدثات ایجاد شده طبق تبصره ذیل ماده 8 اقدام خواهد شد.

وضعیت اراضی موات واگذار شده به اشخاص تا قبل از تصویب قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی  

در مورد طرحهای مربوط به اراضی دولتی (‌اعم از بایر و موات و مراتع) که تا تاریخ تصویب این قانون منتهی به تنظیم قرارداد با اشخاص‌حقیقی و یا حقوقی شده باشد بر اساس قوانین و آیین‌نامه‌های زمان تنظیم قرارداد اقدام خواهد شد مگر آن که طرفین قرارداد با توافق وضع خود را با این‌قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به آن تطبیق دهند.

بررسی اسناد و مدارک قابل ارائه در دعاوی زمین شهری و شیوه طرح دعوا و دفاع و پاسخگویی در قبال آن مستلزم تجربه و دانش حقوقی در زمینه دعاوی زمین شهری و زمین های موات می باشد . دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از دانش وکلای متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت دعاوی زمین شهری می باشد .

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

4 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • سلام من یک زمین دارم سقف زیرزمین خورده تمام وکالت هایش مسکونی هستش الان کنارش بلوار رد شده و شده تجاری مسکن هم همه اینها را موات اعلام کرده.الان باید چکار انجام بدم

  پاسخ
  • وکیل متخصص
   بهمن 15, 1402 6:59 ب.ظ

   سلام. مدارک و مستندات جهت بررسی امکان طرح دعوای ابطال برگ تشخیص مبنی بر اعلام موات بودن زمین در دادگاه می بایست مورد مطالعه قرار گیرد.

   پاسخ
 • حسن فتحیه
  دی 16, 1400 2:15 ق.ظ

  باسلام، من یک باز نشسته ی فرهنگی هستم ساکن در شهرستان سبزوار وعلاقه زیادی دارم که زمینی بایر یا موات به من واگذار شود تاانرا اباد کنم پشتوانه من علاقه شدیدم به کشاورزی ودامداری و آبخیزداری میباشد امیدوارم من را یاری کنید با تشکر

  پاسخ
  • سلام به اداره جهاد کشاورزی شهرستان مراجعه و چنانچه طرح های واگذاری داشته باشند میتوانید در صورت واجد شرایط بودن از طرح ستفاده کنید.

   پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط