وکیل حقوقی کیست؟

دعاوی حقوقی به دعاوی گفته می شود که اشخاصی که مدعی هستند حق آنها تضییع شده و یا مورد انکار واقع شده است با مراجعه به مراجع قضایی صالح ، حق خود را اثبات نموده و آن را درخواست می نمایند.

طبق قانون اشخاص می توانند جهت دعاوی حقوقی خویش وکیل داشته باشند و تمامی اقدامات طرح و اقامه دعوای حقوقی را به وکیل حقوقی بسپارند. حال این سوال پیش می آید که آیا جهت دعاوی حقوقی نیاز به وکیل حقوقی هست ؟ و آیا حضور وکیل امور حقوقی تاثیری در روند و نتیجه دعاوی حقوقی دارد ؟

برای پاسخ به این سوالات لازم است که بدانید آئین دادرسی دارای مسائل دشوار و دقیقی است که احاطه بر آنها برای اشخاص غیر حقوقی به آسانی و سرعت میسر نمی شود.

وکیل دعاوی حقوقی

شیوه تنظیم دادخواست ها و شکایات و لوایح و انتخاب اسناد و ادله وکیل متخصص حقوقی متفاوت از اشخاص عادی است لذا وکیل دعاوی حقوقی  با تسلط بر قوانین و مقررات و علم و دانش حقوقی خویش زمان و طریق ارائه ادله و استناد به آنها ، ارائه دفاعیات و اقدامات لازم به ترتیب و در مهلتی که قانون پیش بینی می کند را به نحو صحیح انجام داده و موجبات اثبات و احقاق حق را در مراجع قضایی فراهم می نماید.

در بسیاری از دعاوی حقوقی مشاهده می شود که شخص در واقع محق می باشد ولی به جهت اینکه نتوانسته دادخواست را به نحو صحیح تنظیم نماید و یا ادله و اسناد را در زمانی که لازم بوده ارائه نماید و همچنین از  وکیل حقوقی جهت انجام دعوای حقوقی خوش استفاده ننموده است متاسفانه باعث می شود شخصی که دارای حق نیست در دعوا پیروز شود.

لذا نیاز به وکیل حقوقی  در دعاوی حقوقی احساس می شود و حضور وکیل امور حقوقی  و یا اخذ مشاوره از وکیل متخصص حقوقی  می تواند بسیار موثر باشد.

وکیل متخصص حقوقی

یکی دیگر از دلایل لزوم استفاده از وکیل حقوقی   این می باشد که طرح اکثر دعاوی حقوقی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی می باشد و در صورتی که شخصی نتواند خواسته خود را به شیوه صحیح مطرح نماید و حاوی ایراداتی باشد، باعث می گردد علی رغم پرداخت هزینه دادرسی و صرف وقت طولانی جهت پیگیری پرونده دادخواست از طرف قاضی رسیدگی کننده رد شود. لذا در صورتی که دعاوی حقوقی توسط وکیل حقوقی   مطرح گردد ، وکیل دعاوی حقوقی  با اطلاع از این موضوع سعی می نماید در طرح دعوا و تنظیم دادخواست و پیگیری پرونده دقت نماید تا از بروز خسارات بیشتر به موکل پیشگیری نماید. همچنین در صورتی که به تشخیص وکیل متخصص امور حقوقی  طرح دعوا با توجه به اسناد و مدارک موکل بی نتیجه باشد ، وکیل امور حقوقی  از قبول این نوع پرونده ها خودداری می نماید و به موکل نیز تاکید میکند که چنین دعوایی را مطرح ننماید.

باتوجه به اینکه دعاوی حقوقی دارای پیچیدگی خاص خود می باشد و مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و صرف وقت طولانی می باشد نیاز به وکیل حقوقی   بسیار احساس می شود از این رو موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی پیشنهاد می کند دعاوی حقوقی خود را به بهترین وکیل حقوقی  بسپارید و پیش از هر گونه اقدامی جهت طرح دعوای حقوقی از وکیل حقوقی  مشاوره بگیرید.

وکالت دعاوی


وکیل پایه یک دادگستری

وکیل مدنی

وکیل حقوقی

وکیل کیفری

وکیل بین المللی

وکیل دیوان عدالت اداری

وکیل خانواده

 

وکیل حقوقی

وکیل حقوقی

فهرست