رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری

امور مالیاتی, انواع دعاوی مالیاتی

شرح موضوع

رسیدگی به دعاوی مالیاتی در دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع قضایی، دادگاه عالی اداری صورت میگیرد .

دیوان عدالت اداری چه وظایفی را برعهده دارد؟

 • از وظایف دیوان عدالت اداری نظارت عالی قضایی بر آرای صادره از مراجع حل اختلافات مالیاتی و نظام نامه های دولتی مالیاتی قوه مجریه می باشد.
  این صلاحیت عام و عالی دیوان عدالت اداری نسبت به دعاوی مودیان مالیاتی علیه سازمان امور مالیاتی کشور،وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه از سوی اصل ۱۷۳ قانون اساسی ماده ۱۰ قانون تشکیل و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ واگذار شده است.تا قوه مجریه و دستگاه مالیاتی کشور،مقامات و ماموران مالیاتی از گستره ی اختیارات یا صلاحیت های قانونی خود خروج و تجاوز نکنند.و تضییع حقوق و آزادی های شهروندان و مودیان مالیاتی را در رفتار ،تصمیمات و اقدامات اداری خود،پس نگیرند.
 • ماموران مالیاتی ودیگر کارمندان سازمان امور مالیاتی کشور،نیز با استناد به منطوق بند ۳ ماده ۱۰ ق.ت.آ.د.د.ع.ا مصوب ۹۲ می توانند بابت تضییع حقوق استخدامی شان توسط قوه مجریه یا سازمان امور مالیاتی کشور ،به دیوان عدالت اداری شکایت نمایند.
 •  ماموران مالیاتی و نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور در هیات های حل اختلاف مالیاتی ،هیات سه نفره موضوع بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م که برابر بند (الف) مواد ۲۶۶ و ۲۶۲ همین قانون ،تخلفات اداری در امور مالیاتی آنها در هیات عالی انتظامی مالیاتی رسیدگی شده است می توانند نسبت به رای قطعی هیات عالی انتظامی مالیاتی شکایت نمایند.و نقض آرای قطعی مراجع اداری و انتظامی را از شعب دیوان عدالت اداری بخواهند.

نحوه تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری

رسیدگی در دیوان برابر ماده ۱۶ قانون تشکیل آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مستلزم تقدیم دادخواست است.دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد:

 • مشخصات شاکی
 • مشخصات طرف شکایت

در طرح شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی ،مشخصات کامل اداره امور مالیاتی مربوط در ستون مربوط باید قید شود.

 • مشخصات کامل وکیل،قائم مقام،ولی ،قیم و نماینده قانونی در صورتی که تقدیم دادخواست توسط آنان صورت گیرد.
 • موضوع شکایت و خواسته

شاکی(مودی) بطور مسبوط شکایت خود را همراه با دلایل و مدارک توضیح داده و ذیل دادخواست را امضا می نماید.در فرضی که شاکی شخص حقوقی باشد دادخواست باید به امضای صاحبان امضای مجاز رسیده و مهر شرکت زده شود و شاکی باید رونوشت یا تصویر خوانا و گواهی شده اسناد و مدارک مورد استناد خود را به پیوست دادخواست نماید.دادخواست و ضمائم باید به تعداد طرف شکایت به اضافه یک نسخه تهیه شود.

دادخواست دیوان عدالت اداری بایستی به چه مرجعی تقدیم شود؟

نظر به اینکه مطابق ماده ۲ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ،دیوان در تهران مستقر است.قانونگذار در جهت سهولت در امر تقدیم دادخواست در ماده ۲۳ قانون مذکور پنج طریق را پیش بینی کرده است .این ۵ طریق به دو دسته تقسیم می شود:
شاکی می تواند به سه طریق دادخواست خود را ارسال نماید.این طرق عبارتند از:

 • ارسال دادخواست به وسیله پست سفارشی
 • ارسال دادخواست به وسیله پست الکترونیکی
 • ارسال دادخواست به وسیله ثبت در پایگاه الکترونیکی .

شاکی به دو طریق می تواند دادخواست خود را تسلیم نماید.این طرق عبارتند از:

 • تسلیم دادخواست به دبیرخانه دیوان
 • تسلیم دادخواست به دفاتر اداری آن مستقر در دادگستری های مراکز استان ها.

مهلت تقدیم دادخواست درخصوص شکایت از آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی:
اشخاص داخل کشور، سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی.
اشخاص مقیم خارج از کشور ،شش ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی.
لازم به ذکر است که….

 • هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف هستند در رای خود تصریح نمایند که رای آنها ظرف مدت مزبور در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
 • ر مواردی که ابلاغ واقعی نبوده و مودی ادعای عدم اطلاع از آن را بنماید شعبه دیوان در ابتدا به موضوع ابلاغ رسیدگی می نماید.

نحوه رسیدگی در دیوان عدالت اداری

پس از وصول دادخواست و ارجاع آن به یکی از شعب دیوان عدالت اداری، دادخواست از دو حالت خارج نیست.یا اینکه دادخواست کامل است یا ناقص.
درصورتی که دادخواست ناقص باشد: در این مواقع، مدیر دفتر نواقص آن را به شاکی اعلام می نماید تا وی ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه نسبت به رفع نقص اقدام نماید.چنانچه در مهلت مقرر شاکی موارد نقص را رفع نماید،دادخواست به جریان می افتد.والا دادخواست به موجب قرار مدیر دفتر رد می شود.
در صورتی که دادخواست کامل باشد یا تکمیل گردد: در این مواقع دستور ارسال یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت صادر می شود.تا پس از ابلاغ دادخواست در جریان رسیدگی قرار گیرد.طرف شکایت موظف است ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ،نسبت به ارسال پاسخ اقدام کند.عدم وصول پاسخ،مانع رسیدگی نیست.

رسیدگی دیوان غیرحضوری است.اما شعبه دیوان می تواند هریک از طرفین را برای ادای توضیح دعوت نماید.رسیدگی دیوان شکلی است بدین معنا که شعبه رسیدگی کننده به ماهیت ورود پیدا نمی کند.

رسیدگی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

کلیه آراء شعب دیوان عدالت اداری به درخواست یکی از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها قابل تجدیدنظر خواهی در شعب تجدیدنظر است.
مهلت تجدیدنظرخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ است.

تجدیدنظرخواهی با تقدیم دادخواست به دفتر شعبه صادرکننده رای یا دبیرخانه یا دفاتر اداری دیوان انجام می گیرد.رسیدگی مرحله تجدیدنظر نیز با تبادل لوایح صورت گرفته و غیرحضوری است.آرای شعب تجدیدنظر دیوان قطعی است.

دستور موقت در دیوان عدالت اداری

تقاضای صدور دستور موقت از دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه آرای قطعی هیات های حل اختلاف مالیاتی لازم الاجرا می باشند،اقامه شکایت مانع از عملیات اجرائی نیست ومگر اینکه مودی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای رای قطعی هیات، سبب بروز خسارتی می گردد که جبران آن غیر ممکن یا متعسراست،می تواند تقاضای دستور موقت نماید.
این درخواست مستلزم هزینه دادرسی نیست.شعبه رسیدگی کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع دستور توقف اجرای رای مورد شکایت را صادر می کند.
بنابراین….

در صورت صدور دستور موقت ، عملیات اجرایی نسبت به رای هیات حل اختلاف مالیاتی متوقف می شود.والا عملیات اجرائی ادامه پیدا خواهد کرد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

 • مجید جندقی
  بهمن 22, 1400 11:12 ب.ظ

  با سلام.
  بنده از سال نود و سه در خصوص اعتراض به رای قطعی اداره دارائ شهریار تا کنون درگیر پرونده بوده و نسبت به نقض قانون و عدم کارشناسی و عدم عدالت اجتماعی معترض بوده و نهایتا در هفته گذشته پرونده در ستاد دادخواهی بدستور وزیر محترم طرح نگردیده.لطفا بفرمایید چگونه دادخواهی کنم؟؟

  پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط