وظایف پیمانکاران

قرارداد پیمان

وظایف کلی پیمانکاران در اجرای عملیات موضوع پیمان

در این مرحله فرض بر این است که پیمانکار کلیه مراحل قبلی را با توجه و دقت کامل انجام داده و وارد فاز عملیات اجرایی گردیده است لذا عمده وظایف پیمانکار در این شرایط ( قرارداد پیمان ) عبارتند از:

  1. برقراری رابطه نزدیک با دستگاه های کارفرما و مشاور جهت اخذ دستور کارها و تسهیل امکان نظارت بر امور اجرایی
  2. تهیه نقشه های کارگاهی و ارائه آن به دستگاه های ذیربط جهت بررسی و اعلام نظر
  3. تکمیل سازمان اجرایی براساس زمانبندی برنامه زمان بندی مصوب
  4. فعال نمودن سازمان اجرایی در کلیه زمینه های پیش بینی شده
  5. تنظیم صورتجلسات کارگاهی و صورت وضعیت ها
  6. اجرای پروژه ها براساس زمان بندی مصوب

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی وفق ماموریت سازمانی و با نگاه به چشم انداز متعالی خود با رعایت ارزش ها و رفتار حرفه ای و با رعایت قواعد و استانداردهای علمی و حقوقی و فراتر از آن با همکاری و همیاری حقوقدانان، مشاوران، وکلاء، کارشناسان و متخصصان تراز اول و انجام هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد پیمانکاری که در حوزه پیمانکاری و حوزه های مختلف آمده است را دارد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمائید.

 

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.