دعاوی ارزی

جدید وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی

وکیل دعاوی ارزی دعاوی ارزی معمولاً به دلیل تخلفات واردکنندگان یا صادرکنندگان، مربوط به رفع تعهدات ارزی یا تخلف افراد نسبت به قوانین و مقررات ارزی کشور پیش می‌آید. در…

دعوای مطالبه ما به التفاوت نرخ ارز

دعوای مطالبه مابه  التفاوت نرخ ارز یکی از دعاوی ارزی می باشد که بانک به طرفیت وارد کننده مطرح می نماید. با توجه به اینکه یکی از مراجع صالح رسیدگی…

اعتبارات اسنادی (LC)

اعتبار اسنادی ، تعهدی از سوی  بانک است که به درخواست متقاضی صادر گردیده و بر اساس آن بانک متعهد می گردد مبلغ معینی را به یک ذی نفع خاص، در یک دوره زمانی محدود و به شرط ارئه اسناد مشخص و منطبق با شرایط اعتبار پرداخت نماید.

دعاوی ارزی

[us_separator size="custom" height="20px"] دعاوی ارزی [us_separator size="custom" height="20px" show_line="1" color="text"][us_separator size="custom" height="20px"][us_grid taxonomy_category="%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%ab%d9%85%d9%86-%d9%85%d8%b9%d8%a7%d9%85%d9%84%d9%87,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c,%d8%af%d8%b9%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c" orderby="modified" items_quantity="0" items_layout="37174" columns="3" overriding_link="%7B%22url%22%3A%22%22%7D"]
دعوای معافیت از تعهدات ارزی

معافیت از تعهدات ارزی

اخذ تعهد ارزی زمانی ضرورت دارد که ورود کالا به کشور از طریق منابع ارزی بانکی تامین می شود.لذا در صورتی که بهای کالای وارداتی از وجوه ارزی خارج از منابع بانکی تامین گردد اخذ تعهد ارزی لازم نمی باشد.همچنین در برخی از مواقع نوع کالای وارداتی و یا نحوه واردات به شکلی است که انعقاد معامله ارزی ضرورتی ندارد.

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

رفع تعهدات ارزی واردکنندگان

در قراردادهای تعهد ارزی ، متعهدین ارزی واردکنندگان می باشند.تعهد ارزی آثاری دارد از جمله:

۱-حکومت اصل بقای تعهد و دوام اشتغال ذمه واردکننده به ایفای تعهد ارزی . ۲-اثبات خلاف تعهد ارزی بر عهده واردکننده.تعهد ارزی یک تعهد مثبت محسوب می گردد که طبق اصل عدم ، ادعای ایفای آن نیازمند دلیل است.بنابراین درصورتی که واردکننده کالا مدعی برائت ذمه خود نسبت به تعهد ارزی باشد باید آن را اثبات کند.

تعهد ارزی

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.