9:00 - 20:00

ساعات کاری موسسه - شنبه الی پنج شنبه

۸۸۵۴۳۰۸۴-6

مشاوره تلفنی رایگان

 

اراضی و املاک

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت

slider_3

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحد های ساخته شده متعلق به خود را بفروشد در اینصورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی خواهد ذاشت و در قولنامه تنظیمی  متعهد خواهد شد در تایخ مشخص نسبت به انتقال سند رسمی مالکیت به نام خریدار اقدام نماید. و وکیل دعاوی مشارکت در ساخت توصیه می کند که در قولنامه تاریخ و دفترخانه ای که سازنده می بایست نسبت به انتقال سند اقدام نماید مشخص گردد همچنین خسارت عدم انجام تعهد نیز پیش بینی گردد تا در صورت عدم...

ادامه مطلب

معرفی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها

lasw

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری طبق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدودی شهر یا حریم آن باید از قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه ساخت اخذ نمایند. در صورتی که عملیات ساختمانی بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه انجام گیرد مامورین شهرداری می توانند مانع ساخت شوند. در چنین مواردی به تخلفات افراد به تقاضای شهرداری در طبق ماده 100 قانون شهرداری رسیدگی می شود. در مواردی که شهرداری از ادامه ساختمان بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند مکلف است حداکثر ظرف یک هفته از...

ادامه مطلب

دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

chomagh

دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اینکه موضوع آن انجام کار و ساختن ساختمان است برای مالک این تردید به وجود می آید که ممکن است با عدم یا تاخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی سازنده مواجه گردد لذا در قرارداد مشارکت در ساخت برای رفع ایجاد و این مشکل در آینده شرط جبران خسارت و یا وجه التزام معین می نمایند. وجه التزام و یا تضمین قرارداد مشارکت در ساخت به صورت های مختلف می تواند مورد توافق قرار گیرد.امکان دارد یک یا چند فقره چک...

ادامه مطلب

وکیل منابع طبیعی – وکالت دعاوی منابع طبیعی

وکیل منابع طبیعی به گزارش وکیل منابع طبیعی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی هیأت ماده واحده و تشخیص اداره منابع طبیعی گفته می شود. لذا در صورتی که اشخاص حقیقی یا حقوقی رأی قاضی هیأت ماده واحده یا برگ تشخیص را موجب تضییع حقوق بدانند نسبت به آن اعتراض نموده و خواستار حمایت حقوقشان در برابر خوانده می شوند. به موجب ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگل ها و مراتع مصوب 22 شهریور 1367، اشخاصی...

ادامه مطلب

دعوای الزام سازنده به تکمیل آپارتمان ها در قرارداد مشارکت در ساخت

یکی از تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت تکمیل و تحویل به موقع آپارتمان پس از ساخت می باشد. وقتی اجرا قرارداد مشارکت در ساخت و ساز را به عهده می گیرد باید انجام پروژه را به شکل دایمی و مطلوب انجام دهد ...

ادامه مطلب

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت پس از اینکه عملیات ساخت و ساز به پایان رسید و میزان سهم هر یک از طرفین مشخص شد (مالک و سازنده) مالک زمین باید با حضور در دفتر اسناد رسمی نسبت به انتقال سهم شریک (سازنده) از زمین اقدامات لازم را انجام دهد....

ادامه مطلب

دعوای الزام مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

براساس توافق طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تعهدات ویژه مالک زمین به قرار زیر می باشد: ...

ادامه مطلب

الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در قرارداد مشارکت در ساخت

پس از پایان یافتن عملیات ساخت و ساز ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتیکه ساختمان مورد تأیید شهرداری باشد، مدرکی را تحت عنوان پایان کار به سازنده می دهند که این مدارک پایان عملیات ساختمانی را تأیید می کند. ...

ادامه مطلب

دعوای الزام سازنده به ایفای تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

سازنده قرارداد مشارکت در ساخت و ساز لازم است علاوه بر اهمیت مورد نیاز در تمامی عقود به طور خاص واجد صلاحیت و اهلیت در برخی امور نیز باشد. ...

ادامه مطلب

دعوای مطالبه وجه التزام در قراردادهای مشارکت در ساخت

وجه التزام وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در صورت اخیر باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد.) معین کنند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که قبلاً به توافق طرفین معین شده است. و همچنین لازم به ذکر است مطابق مواد 226 الی 230 قانون مدنی چنانچه یکی از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت (طرف اول صاحب زمین و طرف دوم سازنده) به تعهدات خود...

ادامه مطلب

تضمین در قرارداد مشارکت در ساخت

زمانی که قرارداد مشارکت در ساخت منعقد می شود همیشه برای متعهد له این تردید وجود دارد که ممکن است با عدم یا تأخیر و یا نقص در اجرای تعهد از سوی متعهد مواجه گردد برای پیشگیری از این بی عهدی ها شرط جبران خسارت چاره ساز می باشد....

ادامه مطلب

تأمین دلیل در دعاوی قراردادهای مشارکت در ساخت

تأمین دلیل نگهداشتن دلیلی است که وجود دارد. بعنوان مثال اگر به ملکی مسکونی خسارت وارد آید و مالک قصد اقامه ی دعوا علیه عامل خسارت را داشته باشد برای پیروزی در دعوا باید ورود خسارت به ملک را اثبات کند...

ادامه مطلب
تماس با موسسه
۰۲۱۸۸۵۴۳۰۸۶
Thanks for signing up. You must confirm your email address before we can send you. Please check your email and follow the instructions.
×
×