آرشیو برای دسته بندی: اراضی و املاک

دعوای الزام سازنده به تنظیم سند رسمی مالکیت

در قراردادهای مشارکت در ساخت ، مالک به سازنده اجازه می دهد که واحد های ساخته شده متعلق به خود را بفروشد در اینصورت سازنده در قبال خریداران تعهداتی خوا...

بیشتر بخوانید

کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها

طبق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مالکین اراضی و املاک واقع در محدودی شهر یا حریم آن باید از قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از ...

بیشتر بخوانید

دعوای مطالبه وجه التزام از سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت

در قرارداد مشارکت در ساخت به جهت اینکه موضوع آن انجام کار و ساختن ساختمان است برای مالک این تردید به وجود می آید که ممکن است با عدم یا تاخیر و یا نقص ...

بیشتر بخوانید

وکیل منابع طبیعی – وکالت دعاوی منابع طبیعی

به گزارش وکیل منابع طبیعی موسسه حقوقی دادپویان حامی ، دعاوی مربوط به منابع طبیعی به دعاوی اشخاص حقیقی و حقوقی مبنی بر تضییع حقوق آنها به جهت رأی قاضی ...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام سازنده به تکمیل آپارتمان ها در قرارداد مشارکت در ساخت

قرارداد مشارکت یکی از تعهدات سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت تکمیل و تحویل به موقع آپارتمان پس از ساخت می باشد. وقتی اجرا قرارداد مشارکت در ساخت و سا...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در قرارداد مشارکت در ساخت

تنظیم سند رسمی مالکیت در قرارداد مشارکت در ساخت پس از اینکه عملیات ساخت و ساز به پایان رسید و میزان سهم هر یک از طرفین مشخص شد (مالک و سازنده) مالک زم...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام مالک در قرارداد مشارکت در ساخت

الزام مالک به ایفای تعهدات تعهدات مالک براساس توافق طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت و ساز تعهدات ( الزام مالک به ایفای تعهدات ) ویژه مالک زمین به قرار...

بیشتر بخوانید

الزام سازنده به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی در قرارداد مشارکت در ساخت

اخذ پایان کار پس از پایان یافتن عملیات ساخت و ساز ساختمان در قرارداد مشارکت در ساخت در صورتیکه ساختمان مورد تأیید شهرداری باشد، مدرکی را تحت عنوان پای...

بیشتر بخوانید

دعوای الزام سازنده به ایفای تعهدات در قرارداد مشارکت در ساخت

تعهدات سازنده سازنده قرارداد مشارکت در ساخت و ساز لازم است علاوه بر اهمیت مورد نیاز در تمامی عقود به طور خاص واجد صلاحیت و اهلیت در برخی امور نیز باشد...

بیشتر بخوانید

دعوای مطالبه وجه التزام در قراردادهای مشارکت در ساخت

وجه التزام وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تأخیر در اجرای آن به موجب توافق (خواه ض...

بیشتر بخوانید