اراضی و املاک

نحوه رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری

کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به عنوان مرجع تشخیص اراضی موات درمحدوده قانونی شهرها و شهرک ها در انجام وظایف خود باید بر طیق اصول و ضوابطی که در...

مرجع تشخیص اراضی موات واقع در محدوده و حریم شهرها (کمیسیون ماده ۱۲ زمین شهری)

به موجب اصل ۴۵ قانون اساسی از جمله اراضی که دراختیار دولت جمهوری اسلامی قرار دارد اراضی موات می باشد. به موجب قوانین مدونه مراجع مختلفی وظیفه شناسایی این اراضی...

موارد انتقال قهری حق زارعانه

تمام حقوق و اموالی که در عالم حقوق قابلیت انتقال مالکیت دارند اصولا به دو شیوه بین مالک سابق و مالک جدید منتقل می گردند .انتقال ارادی حق زارعانه ،...

سند اصلاحات ارضی

پس از اجرای مرحله اول اصلاحات ارضی و در ادامه در روند اجرای مرحله دوم اصلاحات ارضی مراجع مربوطه اقدام به صدور سند اصلاحات ارضی (نسق زراعی )در اجرای اصلاحات...

حقابه در اصلاحات ارضی

آب به عنوان یکی از ارکان اصلی کشاورزی و به تعبیر برخی مهم ترین رکن کشاورزی همیشه یکی از مهم ترین مسائل موجود بین کشاورزان بوده که سر منشا بسیاری...

مراجع صالح برای احقاق حق نسق زراعی

حق نسق زراعی زارعان که در مرحله اول اصلاحات اراضی به رسمیت شناخته شد یکی از مواردی است که این روزها افراد زیادی برای احقاق آن درگیر هستند. بسیار ملاحظه...

نحوه ابطال سند مالکیت اشخاص نسبت به اراضی ملی

خواهشمند است ارشاد فرمایید با توجه به اینکه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری در راستای اجرای ماده ۴ قانون ساماندهی حمایت از تولید و عرضه مسکن و...

تاریخ معتبر برای احیای اراضی ملی

باتوجه به مقررات تبصره ۳ ماده ۲ قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع کشور و قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش آب و اراضی...