دعاوی-امور-حسبی

دعاوی امور حسبی

امور حسبی اموری است که دادگاهها را ملزم می نماید تا بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلافی و مرافعه ای وجود داشته باشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

امور حسبی شامل چه مواردی می باشد؟

امور حسبی موارد مختلفی را شامل می شود از جمله: ابطال ثبت واقعه فوت، ابطال شناسنامه، ابطال وصیت نامه، اثبات سیادت، اثبات نسب، اخراج ثلث، اصلاح شناسنامه، تسلیم اموال غایب به ورثه، تعیین مدیر تصفیه، تغییر نام، تقسیم ترکه، تنفیذ وصیت نامه، ثبت واقعه ولادت، حجر، صدور اجازه خروج از کشور، صدور حکم رشد، صدور حکم موت فرضی، مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول، مطالبه سهم الارث، ممانعت از خروج فرزند از کشور، نفی نسب، صدور حکم حجر، انحصار وراثت، مهروموم ترکه ، عزل وصی ، نصب امین ، تعیین ناظر و نصب قیم. در حالی که برای رسیدگی دادگاه در امور ترافعی وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، البته مسائل حسبی نیز ممکن است در صورت بروز شکایت و دعوی جنبه ترافعی پیدا نمایند.

بیشتر

انواع دعاوی در امور حسبی

مشاوره دعاوی امور حسبی

  • وکیل امور حسبی

    اگر در زمینه امور حسبی خود ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص امور حسبی هستید  ،باما تماس بگیرید.

  • مشاوره حقوقی امور حسبی

    مشاوران حقوقی مادر زمینه امور حسبی ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با متخصصان ما تماس بگیرید.

  • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی امور حسبی

    اگر در زمینه امور حسبی خود ،نیازمند تنظیم دادخواست و لایحه هستید ،باوکلای متخصص ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

فهرست