دعاوی-امور-حسبی

دعاوی امور حسبی

امور حسبی اموری است که دادگاهها را ملزم می نماید تا بدون ملاحظه اینکه در آن ها اختلافی و مرافعه ای وجود داشته باشد رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند.

امور حسبی شامل چه مواردی می باشد؟

امور حسبی موارد مختلفی را شامل می شود از جمله: ابطال ثبت واقعه فوت، ابطال شناسنامه، ابطال وصیت نامه، اثبات سیادت، اثبات نسب، اخراج ثلث، اصلاح شناسنامه، تسلیم اموال غایب به ورثه، تعیین مدیر تصفیه، تغییر نام، تقسیم ترکه، تنفیذ وصیت نامه، ثبت واقعه ولادت، حجر، صدور اجازه خروج از کشور، صدور حکم رشد، صدور حکم موت فرضی، مطالبه بهای ثمنیه ترکه غیرمنقول، مطالبه سهم الارث، ممانعت از خروج فرزند از کشور، نفی نسب، صدور حکم حجر، انحصار وراثت، مهروموم ترکه ، عزل وصی ، نصب امین ، تعیین ناظر و نصب قیم. در حالی که برای رسیدگی دادگاه در امور ترافعی وجود نزاع میان دو شهروند ضرورت دارد، البته مسائل حسبی نیز ممکن است در صورت بروز شکایت و دعوی جنبه ترافعی پیدا نمایند.

[expander_maker id=”1″ more=”بیشتر” less=”کمتر”]

اشخاص ذینفع می توانند برای هر گونه درخواست امور حسبی خود که بنا به ماده 13 قانون امور حسبی، می تواند کتبی یا شفاهی باشد شخصا یا با همراه وکلای متخصص در این زمینه به دادگاه های حقوقی مراجعه نمایند سپس دادرس دادگاه الزاما هرگونه بازجویی و اقدامی برای اثبات قضیه به عمل می آورد حتی اگر  اختلاف و منازعه ای ما بین اشخاص واقع نشده باشد.

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات ذیل است مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد :

 • از آنجا که فوریت و سرعت در رسیدگی نسبت به امور حسبی پیوسته مورد نظر قانون گذار بوده است طبق مقررات، دادرس بایستی تصمیمات خود را ظرف مدت 2 روز به صورت موجه و مدلل اتخاذ نماید.
 • در دعاوی که در دادگاهها مطرح می شود قانونا اشخاصی حق دخالت دارند که یا اصیل در دعوی بوده و یا به وکالت از طرف اصحاب دعوی به عنوان وکیل دادگستری دخالت داشته باشند ولی قانونگذار در امور حسبی مقرر داشته که اشخاص ذی نفع می توانند غیر از وکلای رسمی دادگستری را نیز به سمت نمایندگی انتخاب و یا به عنوان مشاور همراه خود داشته باشید.
 • طبق ماده ۱۹قانون امور حسبی هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شد که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس می تواند با درخواست ذی نفع، دستور موقتی در موضوع آن دعوا مطابق مقررات دادرسی فوری صادر نماید.
 • بنا به ماده ۸ قانون امور حسبی، در مواردی همچون اموری که دادرس در آنها ذی نفع است، امور راجع به زوجه خود و امور اقربای نسبی و سببی خود (درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم) دادرس باید از مداخله در امورحسبی خودداری نماید.

مهمترین مراجع امور حسبی

در امور حسبی چهار مرجع حق دخالت دارند از جمله:

 • دادسراها
 • شوراهای حل اختلاف
 • دادگاه های خانواده (با این باور که با عنایت به قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 دادگاه های خانواده از جمله دادگاه های اختصاصی هستند)
 • دادگاه های عمومی حقوقی( البته بنا به نظر رئیس کل دادگستری استان تهران با ایجاد مجتمع قضایی امور حسبی پرونده های از این دست به صورت تخصصی در این مجتمع مورد رسیدگی قرار می گیرد)

وکالت در دعاوی امور حسبی

مهمترین هدفی که وکلا در پیگیری دعاوی امور حسبی می بایست لحاظ نمایند حفظ منافع ورثه و اشخاص ذی نفع می باشد که این امر با ایجاد شرایط برابر برای کلیه ورثه و اشخاص ذی نفع و حتی ارائه مشاوره صحیح در نحوه طرح دعاوی امور حسبی می باشد.

مسلماً قوانین و مقررات مربوط به امور حسبی دارای جزییاتی است که آگاهی و شناخت دقیق آن ها در طرح هر گونه دعاوی و پیگیری آن به صورت صحیح برای افراد حائز اهمیت است بنابراین کسانی که در این راستا دچار ابهام می گردند بهتر است با وکلا و کارشناسانی که در این زمینه تخصص و تجربه دارند مشورت نمایند.

خدمات حقوقی موسسه حقوقی در خصوص امورحسبی

مهمترین خدمات دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی در دعاوی امور حسبی عبارتند از:

 • ابطال و فوت و رفع آن از اسناد سجلی ثبت احوال
 • درخواست تغییر تاریخ تولد کمتراز پنج سال
 • درخواست تغییر نام و نام خانوادگی
 • تقسیم ترکه،تحدید و مهر موم ترکه
 • تعیین سرپرست برای کودکان بی سرپرست
 • الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه
 • رسیدگی به اشتباهات اسناد سجلی
 • تقسیم ترکه اگر راجع به اموال ادعای مالکیت گردد و در مالکیت مورث حین الفوت اختلاف شود
 • الزام به فروش ترکه در صورت اختلاف در مالکیت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعاوی مربوط به امور حسبی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اثبات کفالت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی حکم کفالت و سرپرستی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم رشد
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم حجر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی رفع حجر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی غائب مفقود الاثر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی صدور حکم موت فرضی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ابطال ثبت واقعه فوت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی امور راجع به امین
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی نصب یا ضم امین
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تسلیم اموال غایب به ورثه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ولی قهری
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی وصی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی درخواست تعیین قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی قیم اتفاقی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی عزل و نصب قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تعیین دستمزد قیم
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی عزل و نصب ناظر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تعیین امین اموال غایب مفقود الاثر
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اثبات بلوغ

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه هر گونه خدمات حقوقی و وکالت در مراجع حقوقی توسط وکلای باتجربه در زمینه دعاوی امور حسبی که در موارد بالا ذکر شد، می باشد. خدمات حقوقی موسسه در این حوزه شامل پذیرش وکالت و پیگیری تخصصی در انواع دعاوی امور حسبی و مشاوره حقوقی تخصصی حضوری و غیرحضوری می باشد.

[/expander_maker]

انواع دعاوی در امور حسبی

مشاوره دعاوی امور حسبی

 • وکیل امور حسبی

  اگر در زمینه امور حسبی خود ،نیازمند مشاوره با وکیل متخصص امور حسبی هستید  ،باما تماس بگیرید.

 • مشاوره حقوقی امور حسبی

  مشاوران حقوقی مادر زمینه امور حسبی ،پاسخگوی شما خواهند بود. کافیست با متخصصان ما تماس بگیرید.

 • تنظیم دادخواست و لایحه دعاوی امور حسبی

  اگر در زمینه امور حسبی خود ،نیازمند تنظیم دادخواست و لایحه هستید ،باوکلای متخصص ما تماس بگیرید.

موسسه حقوقی
مشاوره حقوقی

تماس با ما

نام و نام خانوادگی

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید