سبحان پرسیده شده در 5 ماه پیش
سلام، ما قراردادی داریم که درآن حل اختلاف به داوری ارجاع گردیده است. در متن قرارداد قید شده کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد. اما این شورا وجود خارجی ندارد. تکلیف ما چیست؟ آیا میتوانیم به دادگاه مراجعه کنیم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

-سلام. با توجه به اینکه داور تعیینی شخص معین و مشخص بوده و هم اکنون این شخص وجود ندارد، بنابراین داوری منتفی است و هر یک از طرفین می توانید برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد به داوری مراجعه نمائید.

فهرست