d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسبحان پرسید 1 سال قبل
سلام، ما قراردادی داریم که درآن حل اختلاف به داوری ارجاع گردیده است. در متن قرارداد قید شده کلیه اختلافات ناشی از این قرارداد به شورای حقوقی بنیاد مستضعفان و جانبازان به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می گردد. اما این شورا وجود خارجی ندارد. تکلیف ما چیست؟ آیا میتوانیم به دادگاه مراجعه کنیم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

-سلام. با توجه به اینکه داور تعیینی شخص معین و مشخص بوده و هم اکنون این شخص وجود ندارد، بنابراین داوری منتفی است و هر یک از طرفین می توانید برای رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد به داوری مراجعه نمائید.

فهرست