کمیسیون حفاری

کمیسیون های شهرداری

شرح موضوع

در صورتی که اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی، اصلاح و توسعه شبکه های ارتباطی و احداث تونل ها در طرح های جامع، هادی و اجرایی در محدوده شهرها مستلزم حفاری معابر و تاسیسات باشد، موضوع باید در کمیسیون حفاری یا کمیسیون های هماهنگی امور اجرایی شهرهای کشور مورد بررسی واقع شود.

وظایف کمیسیون حفاری (کمیسیون عالی هماهنگی)

بررسی و تصویب ضوابط و دستور العمل های اجرای پروژه های عمرانی در شهرها که مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشند، نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستور العمل های مصوب و تجدیدنظر در آنها در صورت لزوم، بر عهده کمیسیون عالی هماهنگی است.

همچنین کمیسیون عالی هماهنگی مکلف به دریافت و بررسی گزارشات و تحلیل های کمیسیون های هماهنگی سایر شهرها و شهرستان ها و بررسی آنها به منظور ارائه رهنمود های لازم می باشد.

در صورتی که اعضاء کمیسیون به هر علت، دستور العمل های مصوب را نیازمند اصلاح و تجدیدنظر بدانند، اعمال اصلاحات لازم نیز بر عهده کمیسیون عالی هماهنگی می باشد.

وظایف کمیسیون های هماهنگی شهرها و شهرستان ها

ایجاد هماهنگی های لازم جهت اجرای دستور العمل های مصوب شورای عالی هماهنگی، نظارت بر اجرای این دستور العمل ها و رفع مشکلاتی که در مسیر اجرای این مصوبات رخ می دهد، از وظایف کمیسیون های هماهنگی شهر و شهرستان می باشد.

همچنین کلیه کمیسیون های شهرها و شهرستان ها موظفند گزارش های تحلیلی راجع به مسائل و مشکلات خود را تنظیم و به کمیسیون عالی هماهنگی ارسال نمایند تا پس از بررسی و تجزیه و تحلیل توسط آن مرجع، تجدیدنظر های لازم اعمال گردد.

اعضاء کمیسیون عالی هماهنگی

اعضا کمیسیون عالی فرهنگی عبارتند از :

 • معاون امور محلی و عمران شهری وزارت کشور (‌رییس کمیسیون)
 • مدیر عامل شرکت گاز ایران با نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون امور برق وزارت نیرو با نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون امور آب وزارت نیرو یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون امور زیربنایی وزارت برنامه و بودجه یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون وزیران راه و ترابری یا نماینده تام‌الاختیار وی

در صورتی که حضور مسئولان سایر سازمان ها به نظر اعضاء کمیسیون لازم باشد، دعوت از آنان بلا مانع است.

اعضاء کمیسیون هماهنگی شهر تهران

 • شهردار تهران یا معاون فنی و عمران شهردار تهران به اتفاق شهردار منطقه بر حسب مورد ( رئیس کمیسیون)
 • مدیر عامل آب تهران یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • مدیر عامل برق تهران با نماینده تام‌الاختیار وی
 • معاون توسعه و مهندسی شرکت مخابرات یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • مدیر مهندسی و طرح‌ ها و یا مدیر بهره ‌برداری و گازرسانی شرکت ملی گاز ایران
 • مدیر عامل شرکت راه‌آهن شهری و حومه (‌مترو) یا نماینده تام‌الاختیار وی
 • رییس راهنمائی و رانندگی تهران
 • مسئولان سایر سازمانهایی که حضور آنها در جلسات به تشخیص شهرداری تهران ضروری است.

اعضا کمیسیون شهرها با جمعیت بیش از 000/200 نفر

 • شهردار شهر ( رئیس کمیسیون)
 • رئیس مؤسسه مسئول مخابرات شهر
 • نماینده شرکت ملی گاز ایران
 • مسئول اداره آب شهر
 • مسئول اداره برق شهر
 • دیگر مسئولانی که به تشخیص کمیسیون حضور آنها در جلسات هماهنگی ضروری است.

اعضاء کمیسیون سایر شهرها

 • فرماندار شهرستان (رئیس کمیسیون)
 • شهردار شهر ذیربط
 • رییس مؤسسه مسئول مخابرات شهرستان
 • نماینده شرکت ملی گاز ایران در شهرستان
 • مسئول اداره آب شهرستان
 • مسئول اداره برق شهرستان
 • دیگر مسئولانی که به تشخیص کمیسیون حضور آنها در جلسه هماهنگی ضروری است.

حد نصاب رسمیت و تصمیم گیری در جلسات کمیسیون های هماهنگی

برای رسمیت جلسات کمیسیون های هماهنگی حضور حداقل سه چهارم اعضاء ضروری است و تصمیماتی که با اکثریت آراء اتخاذ شود لازم الاجرا خواهد بود.

اعتراض به تصمیمات کمیسیون های هماهنگی

رسیدگی به اعتراض دستگاه ذی نفع نسبت به تصمیمات کمیسیون های هماهنگی در صلاحیت هیات حل اختلافی است که از نماینده تام الاختیار استاندار، شهردار و نماینده دستگاه معترض تشکیل شده است.

هیات حل اختلاف مزبور مکلف است ظرف 15 روز در خصوص موضوع اعتراض، اتخاذ تصمیم نماید. رای هیات ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در کمیسیون عالی هماهنگی می باشد، رای کمیسیون عالی هماهنگی قطعی و لازم الاجراست.

در صورتی که ظرف 10 روز اعتراضی واصل نشود، رای هیات حل اختلاف قطعی است.

شایسته ذکر است تصمیمات کمیسیون های هماهنگی از حیث نقض قوانین و مقررات ، به تقاضای هر ذی نفع در دیوان عدالت اداری قابل ابطال می باشد .

هماهنگی در طرح و برنامه

موسساتی که اقدامات آنها مستلزم حفاری معابر و احداث تاسیسات می باشد، مکلفند فهرست طرح ها، برنامه ها و پروژه های خود را که زمان اجرای آنها حداقل از سال آینده پیش بینی شده است، به ترتیب اولویت و اهمیت و تخمین تاریخ اجرای هر کدام به کمیسیون های هماهنگی شهر و شهرستان ارائه نمایند. نقشه ها و مشخصات فنی لازم باید به پیوست فهرست مذکور به کمیسیون هماهنگی تقدیم شود.

کمیسیون های هماهنگی شهر و شهرستان مکلفند تا آخر شهریور ماه نسبت به بررسی پروژه های مزبور اقدام نموده و ظرف 48 ساعت، فهرست طرح های مصوب کمیسیون را به سازمان های مربوطه ابلاغ نماید.

هماهنگی در زمان اجرا

سازمان هایی که پروژه های آنها در اجلاس شهریور ماه به تصویب کمیسیون رسیده است، موظفند تا پایان اردیبهشت ماه هر سال، طرح های مصوب را به همراه مستندات مربوط به تامین اعتبار به کمیسیون هماهنگی شهر و شهرستان ارائه نماید. این اجلاس حداکثر تا 15 خرداد ماه ادامه داشته و با حضور مسئول راهنمایی و رانندگی شهر مربوطه برگزار می شود. حضور مسئول راهنمایی و رانندگی در جلسات کمیسیون الزامی است اما حق رای ندارد. غیاب سایر اعضا مانع تشکیل جلسه نخواهد بود.

فهرست هماهنگی در زمان اجرا بلا فاصله پس از ختم اجلاس و نهایتا ظرف 48 ساعت به دستگاه های مربوطه ابلاغ خواهد شد.

هماهنگی در امور جاری

به منظور بررسی و تصمیم گیری در خصوص پروژه هایی که امکان بررسی آنها در جلسات شهریور ماه و خرداد ماه وجود نداشته و یا به صورت ترمیمی یا اضطراری باشد، کمیسیون های هماهنگی شهر یا شهرستان موظفند حداقل هر دو ماه یک بار تشکیل جلسه دهند.

در صورت درخواست هر یک از اعضا و نظر موافق رئیس کمیسیون، تشکیل جلسه به طور فوق العاده نیز میسر می باشد.

در خصوص اقدامات اضطراری و ترمیمی، موسسه حفاری مکلف است به محض وقوع حادثه، هرگونه اقدام به حفاری را در سواره رو به سایر موسسات و علی الخصوص به راهنمایی و رانندگی، شهرداری و دبیرخانه کمیسیون اطلاع دهد.

در موارد اقدام به حفاری در پیاده رو، در صورت لزوم، عملیات حفاری باید به نحو مذکور در فوق به اطلاع سایر موسسات برسد.

در صورت بروز هرگونه حادثه ناشی از عدم اطلاع رسانی توسط موسسه حفاری، جبران خسارات وارده بر عهده موسسه حفاری خواهد بود.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با تکیه بر دانش و تجربه وکلای متخصص و متبحر ،آماده ارائه خدمات مشاوره ای و قبول وکالت در دعاوی مرتبط با شهرداری می باشد.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط