وکیل دعاوی ارث و وصیت

وکیل دعاوی ارث و وصیت

همه ما شنیده ایم که وارثین یک نفر بعد از مرگ بر سر ارث و نداشتن وصیت دچار اختلاف می شوند هر چند مرگ پایان زندگی دنیایی شخص به حساب می آید اما اموال و اعمال باقی مانده از فرد شروع تازه مشکلات برای ورثه متوفی خواهد بود. هر چند قوانین برای جلوگیری از اختلاف دو راه تعیین سهم الارث و وصیت را نظر گرفته است اما مواردی مشاهده شده که بر سر ماترک متوفی وراث دچار قتل شده اند. همچنین آمار نشان دهنده بالا بودن دعاوی مربوط به ارث و یا نداشتن وصیت نامه می باشد.( وکیل دعاوی ارث و وصیت )

وصیت چیست؟

انسان تا هنگامی که زنده است و در سلامت عقلی می باشد از جهاتی مانند ورشکستگی یا سفاهت از تصرف از اموالش منع نشده، توان تصرف مالکانه در تمامی اموالش را خواهد داشت و میتواند آنها را به هر صورت که می خواهد بفروشد یا از راههای مختلف آنها را به دیگران انتقال دهد مثل هدیه دادن. اما با رخ دادن مرگ، این حق محدود شده و به یک سوم اموال کاهش میابد و تعیین تکلیف مابقی خارج از اختیارش خواهد بود.در اصطلاح شرعی مصارفی را که میت در زمان زنده بودنش برای این مقدار از اموالش مشخص می‌کند تا بعد از مرگش صرف آن امور شود،‌ وصیّت کردن می‌گویند.
منظور از تَرَکِه تمام اموالی است که میّت آن‌ها را ترک کرده و به دیار باقی شتافته است؛ و به طور ساده اموال میّت را بعد از مرگش تَرَکِة او می‌نامند. مثلاً تَرَکة‌ یک نفر ممکن است یک باب خانه، ‌اتومبیل سواری او و مبلغی پول در حساب بانکی باشد.

وَرَثه چه کسانی هستند؟

به تمام کسانی که به واسطه خویشی نسبی (خونی) یا سببی (به واسطه ازدواج) از میّت ارث می‌برند وَرَثة میّت می‌گویند که به سه دسته تقسیم می شوند و تا کسی از دسته جلوتر یا اولاد آن‌ها هر چقدر پایین‌تر برود وجود داشته باشد نوبت به ارث بردن دسته بعدی نمی‌رسد. وارثین دسته اول : پدر و مادر و اولاد میث با نبودن آنها نوه‌ها و با نبودن نوه نتیجه‌ها و با نبودن آن‌ها اولاد آن‌ها هرکدام که به میّت نزدیک‌تر هستند ارث می‌برند از و تا وقتی که کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده باشد افراد طبقه دوم ارث نمی‌برند. وارثین دسته دوم:پدر بزرگ و مادر بزرگ میّت هرچه بالاتر بروند و نیز خواهر و برادر میّت و در نبود خواهر و برادر اولاد آن‌ها هرچه پایین‌تر بروند طبق تفصیلی که در طبقه اول راجع به نوه‌ها و نتیجه‌ها گفته شد و تا کسی از این طبقه هنگام مرگ میّت زنده است کسی از طبقه سوم ارث نمی‌برد.
وارثین دسته سوم:عمو،‌ عمّه، دایی و خاله میّت هرچه بالاتر بروند (با لحاظ نزدیک بودن به میّت) و در نبود این چهار گروه اولاد آن‌ها و هر چه پایین تر بروند طبق توضیحات داده شده
حال گر شخصی از این سه دسته کسی را نداشته باشد اموال او به حکومت اسلامی می‌رسد.البته دقت شود که زن و شوهر همراه تمام طبقات از همدیگر ارث می‌برند.

وکیل دعاوی ارث و وصیت

میزان وصیت چقدر است؟

همانگونه که ذکر گردید هر شخص حق دارد یک سوم اموالش یا همان ثلث اموال را وصیت کند مگر ورثه اجازه دهند.مثلاً اگر اموال شخصی عبارت باشد از خانه، تومبیل و حساب بانکی او و قیمت آن‌ها به نود میلیون برسد، ثُلث آن می‌شود سی میلیون که شخص حق دارد در این سی میلیون وصیّت کند و نمی‌تواند حتی در یک ریال بیش از این مقدار وصیّت کند.مگر ورثه اجازه دهند، حال اگر برخی اجازه دهند و برخی اجازه ندهند سهم ارث اجازه دهند مصرف در ثلث می شود و سهم فردی که اجازه ندهد به او منتقل می گردد و نمیتوان در موارد مشخص شده در وصیت مصرف شود.

  محروم کردن از ارث:

نکته مهمی که باید ذکر گردد در مورد ورثه موصی له بدانیم این خواهد بود که هیچ کس نمی تواند یکی از ورثه را از ارث خود محروم کند یعنی بگوید فلان پسر یادخترم از ارث من محروم است و اگر کسی این حرف را بیان کند به آن توجهی نشده و طبق قانون به اندازه سهمی که خدا برای او تعیین کرده ارث خواهد برد.همچنین باید بدانیم که وراث می توانند مال وصیت شده را در زمان حیات میت یا بعد از مرگ او قبول نکند .

نهایتا اینکه، امروزه کمتر خانواده ای در ایران دیده می شود که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با موضوع ارث و میراث و مسائل مربوط به آن درگیر نشده باشد. مالی که به ارث می رسد می تواند پشتوانه مالی و اقتصادی بازماندگان مرحوم باشد. لکن هیچ کس دلش نمی خواهد مالی را بدست بیاورد که مالکیت آن متزلزل باشد. برای اینکه تملک سهم الارث در مسیر قانونی و با ثبات خود انجام شود، شما نیاز به یک وکیل دعاوی ارث و وصیت دارید. وکیل دعاوی ارث و وصیت به کلیه قوانین و مقررات ارث و وصیت مسلط است.سهم قانونی اداره دارایی را می داند، مرجع صدورحصر وراثت را می شناسد و سرعت عمل وی سبب رضایت خاطر شما می شود. در اختیار داشتن یک وکیل دعاوی ارث و وصیت مخصوصا زمانی که اموال و املاک زیادی از مرحوم به جا مانده ضروری است چرا که حجم کار و حساسیت مالی آن طلب حضور یک متخصص را می نماید. در مواردی هم که مرحوم وصیت می نماید وکیل دعاوی ارث و وصیت شما می تواند در اجرای آن شما را یاری کند. آیا شما می دانستید که هر شخص فقط می تواند یک سوم اموال خود را وصیت کند؟ اطلاعات ارزشمند وکیل دعاوی ارث و وصیت در اجرای وصیت متوفی می تواند کمک شایانی به ماجرا بنماید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل پایه یک دادگستری مجرب در امور ارث و وصیت آمادگی ارائه خدمات حقوقی به شرح زیر را دارد

 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی مربوط به وصیت و وصیت نامه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اخذ گواهی حصر وراثت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اثبات وصیت تملیکی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ابطال وصیت نامه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تنفیذ و رد وصیت نامه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تحویل موصی به
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی عزل وصی از وصایت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ابطال تقسیم نامه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی مربوط به ارث
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تحریر ترکه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تقسیم ماترک
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی مهر و موم ترکه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی رفع مهر و موم ترکه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی استیفاء دین از ترکه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی تعیین بهای ثمینه اعیانی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی درخواست فروش ماترک
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی رد و قبول ترکه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی ترکه اتباع خارجه
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی مطالبه سهم الارث
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی گواهی حصر وراثت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اصلاح گواهی انحصار وراثت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اعتراض به گواهی حصر وراثت
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اعتراض به ماده ۴۰ ق ا حسبی
 • وکالت دعاوی و مشاوره حقوقی در دعوی اخذ گواهی حصر وراثت جهت اتباع خارجه (محل اقامت متوفی).

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.