وکالت

در قانون مدنی تعریفی که از وکالت آمده است بدین شرح می باشد: وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، دیگری را برای انجام کاری نایب خود می کند.

وکالت

وکالت به دو شکل انجام پذیر می باشد

وکالت مدنی

در مواردی که موضوع وکالت انجام عمل حقوقی است نیاز به تنظیم سند رسمی دارد و وکالتنامه باید سند رسمی باشد و برای این امر طرفین به دفاتر اسناد رسمی مراجعه و نسبت به موضوعی که می بایست وکیل از طرف موکل اقدام نماید وکـالت می دهد.

وکالت قضایی

 وکالت قضایی یا دادگستری را فقط با وکیل دادگستری که دارای پروانه وکـالت می باشند می توان منعقد نمود و مقصود از آن دادن وکالـت به وکیل دادگستری جهت مراجعه به مراجع قضایی و پیگیری پرونده موکل می باشد حال ممکن است وکالت در محاکم حقوقی باشد یا محاکم کیفری و این بستگی به موردی دارد که موکل به وکیل دادگستری جهت انجام آن موضوع وکالت می دهد.

بنابراین وکـالت دعاوی، تفویض اختیار به وکیل برای رجوع به دادگاه و دفاع از حق با تمامی مقدمات و مستلزمات آن است.

وکالت با واسطه

در این مورد از وکالـت شخص به دیگری نیابت می دهد تا از طرف او وکیل انتخاب نماید این اختیار را ( حق توکیل ) می نامند. برای مثال شخصی که دعوایی در دادگاه دارد و وکلای متخصص و امین را در آن باره نمی شناسد، می تواند به معتمدی که در این باره آگاهی لازم را دارد وکالت دهد تا او وکیلی را برای دفاع از آن دعوی انتخاب کند.

بیشتر بخوانید :  Contractual Schemes in FIPPA

دادن وکـالت به شخص دیگر چه در امور مدنی و چه در امور قضایی بسیار حائز اهمیت می باشد بنابراین نسبت به حدود اختیاراتی که در وکالت به وکیل داده می باشد می بایست دقت نمود تا از بروز بسیاری از مشکلات پیشگیری به عمل آورد. چرا که در بسیاری از مواقع به دلیل عدم آگاهی افراد و سودجویی برخی افراد دیگر باعث می شود در وکالتنامه های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی نسبت به مواردی وکالت داده شود که موجبات تضرر شخصی که وکالـت می دهد را فراهم آورد و بسیاری از شکایات در دادسراها و دادگاه ها ناشی از وکالتنامه هایی است که متأسفانه هنگام تنظیم آنها دقت نشده و باعث گردیده شخصی که به او وکـالت در انجام موضوع خاصی داده شده از این طریق مبادرت به سوء استفاده نسبت به اموال موکل نماید. لذا از طریق مشاوره حقوقی قبل از تنظیم قرارداد وکالـت می توانید از بروز اینگونه مشکلات پیشگیری نمائید.


موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکیل های پایه یک دادگستری آماده ی ارائه هر گونه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره حقوقی قبل از تنظیم وکالت و یا تهیه و تنظیم قرارداد وکالت و قبول وکالت دعاوی ناشی از قراردادهای وکالت می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست