سرمایه گذاری خارجی ( شرکت ها ) در ایران ، شعب و نمایندگی و چگونگی ثبت آنها

سرمایه گذاری خارجی به دو شاخه ی عمده سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری غیر مستقیم تقسیم می شود. سرمایه گذاری مستقیم به معنای دخالت مستقیم سرمایه گذار در بازار کار و سرمایه ی یک کشور خارجی، از طریق وارد کردن سرمایه یا ایجاد شرکت در آن کشور و یا مشارکت با یک شریک موجود است و سرمایه گذاری غیر مستقیم، بدون دخالت مستقیم سرمایه گذار و از طریق خرید سهام و یا مواردی از این دست، در کشور خارجی است، بدون اینکه خریدار (سرمایه گذار خارجی) در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه موثر باشد.

امروزه این شرکتهای چند ملیتی هستند که عاملین اصلی سرمایه گذاری خارجی می باشند و در قالب شخص حقوقی حقوق خصوصی به سرمایه گذاری می پردازند.

طبق قوانین مربوط به حمایت از سرمایه گذاری در ایران، آنچه در مورد سرمایه گذاری خارجی حائز اهمیت است، بحث خارجی بودن منشاء سرمایه است که طبق این دیدگاه، تابعیت شخص سرمایه گذار حائز اهمیت نیست و حتی سرمایه گذاری از سوی یک شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی، اما با سرمایه دارای منشاء خارجی، سرمایه گذاری خارجی محسوب می شود.

طبق قوانین ایران، سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم، توسط بخش خصوصی، در همه ی حوزه های اقتصادی و تجاری، امکان پذیر است اما در بخش دولتی، سرمایه گذاری تنها باید در چارچوب قراردادی، همچون قراردادهای مشارکت مدنی(Joint Venture)، Buy back و BOT صورت می پذیرد.

سرمایه گذاران خارجی که قصد دارند در چارچوب قوانین ایران، در ایران سرمایه گذاری نمایند، ابتداً باید درخواست سرمایه گذاری خود را در فرم مخصوصی به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران ارائه نموده و مجوز اخذ نمایند و سرمایه گذار باید ورود سرمایه های نقدی و غیرنقدی خود را در چارچوب همین مجوز، به سازمان اعلام و ثبت نماید تا تحت پوشش حمایت های قانونی قرار بگیرد.

سرمایه گذاری خارجی در چارچوب تشکل های حقوقی، طبق قانون تجارت ایران و هر هفت نوع شرکت تجاری قابل تأسیس است که رایج ترین و مقبول ترین تشکل حقوقی، شرکت سهامی است. در این راستا، داشتن شریک محلی برای سرمایه گذار خارجی الزامی نیست، هر چند سرمایه گذاران خارجی معمولآً به علت آشنا نبودن با شرایط کار و ضوابط اداری و حقوقی محل، تمایل به داشتن شریک محلی دارند.

در مورد میزان سرمایه گذاری و از حیث درصد مشارکت، هیچ محدودیتی برای سرمایه گذار مستقیم خارجی در ایران وجود ندارد.

هر شریک خارجی می تواند در جهت توسعه ی امور تجاری خود، با ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت مادر، به ایجاد یک پایگاه قانونی در ایران بپردازد و برای ثبت، باید مستقیماً به اداره ی کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مراجعه نمایند اما صرف تأسیس شعبه و یا نمایندگی، سرمایه گذاری خارجی تلقی نمی گردد، بلکه سرمایه گذاری خارجی می تواند از طریق تشکیل یک شرکت ایرانی جدید مشارکت در یک شرکت ایرانی موجود و یا انعقاد قرارداد با یک بنگاه سرمایه پذیر ایرانی صورت پذیرد.

همچنین انجام صرف فعالیت های تجاری نیز سرمایه گذاری خارجی محسوب نمی شوند اما فعالیت های تجای مکمل فعالیت های تولیدی، می توانند به عنوان سرمایه گذاری خارجی به حساب آیند.

سرمایه خارجی می تواند به دو شکل نقدی و غیرنقدی، همچون ماشین آلات، قطعات، مواد اولیه، دانش فنی و… باشد.

سرمایه ی نقدی خارجی به صورت ارز باید از طریق سیستم بانکی و یا تجاری رسمی مورد تأیید بانک مرکزی به کشور وارد شود و ارز آن نیز مورد قبول بانک مرکزی باشد و الزامی به تبدیل آن به ريال نیست.


دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از کارشناسان و وکلای متخصص در امور مشاوره و سرمایه گذاری داخلی و بین المللی آماده ی ارائه هر گونه خدمات حقوقی و تهیه و تنظیم انواع قرارداد سرمایه گذاری در حوزه های مختلف حقوقی می باشد جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.