نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

*  شرکتهای بیمه مکلفند خسارت زیاندیدگان از محل بیمه نامه بدنه را بدون درخواست شکایت زیاندیده علیه مقصر حادثه پرداخت و در صورت لزوم یا اخذ وکالت نامه جهت بازیافت خسارت از مقصر حادثه به جانشینی بیمه گذار اقدام نمایند.

images

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

* هر گونه سهل انگاری یا عمد شرکتهای بیمه یا نماینده وی (نمایندگان) در صدور بیمه نامه، باعث سلب مسئولیت بیمه گر نیست و می باید خسارت زیاندیدگان پرداخت گردد.

* در حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی غیر از فوت، در صورت مطالبه زیان دیده و شرایط پیش بینی شده در قانون، بیمه گر وسیله نقلیه مقصر حادثه و یا صندوق، حسب مورد مکلفند بلافاصله حداقل ۵۰% از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کنند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه (یعنی پس از صدور رأی صادره از محاکم قضایی و مشخص شدن میزان دقیق دیه) حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز پرداخت نمایند.

* هزینه های معالجه اشخاص ثالث زیان دیده و راننده مسبب حادثه در صورتی که شامل بیمه دیگری نباشد با توجه به شرایط مندرج در قانون بر عهده بیمه گر مربوطه یا صندوق می باشد

* با توجه به کیفری بودن حوادث ناشی از کار، این موضوع مشمول مرور زمان نمی شود.

* به استناد ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی، کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می باشند که از طرف کارکنان ادرای و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا به مناسبت آن وارد شده است مگر این که محرز شود تمام احتیاط هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می نمود به عمل آورده و یا اینکه اگر احتیاط های مزبور را به عمل می آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی بود.

* طبق مقررات بیمه ای شرکت بیمه موظف است به همراه بیمه نامه صادره کلیه شرایط بیمه نامه مشتمل بر شرایط عمومی، خصوصی و کلوزها به بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) تسلیم نماید.

* در آتش سوزی های عمومی در صورتیکه بیمه گذار (خریدار بیمه نامه) و جانشین و شرکای وی در ایجاد و بروز حادثه و خسارت نقشی نداشته باشد. پس از بررسی توسط شرکت بیمه قابل پرداخت می باشد.

* قبل از طرح هر گونه دعوی و شکایت نزد موسسات نظارتی و قضایی می توان براساس مقررات بیمه ای و از طریق داوری اختلاف بیمه ای را با سرعت بیشتری حل و فصل نمود. معرفی داور مطلع و توانمند مهمترین موضوع داوری می باشد.

* براساس قانون حتی عابران پیاده مقصر نیز می توانند از مزایای بیمه استفاده نمایند.

Labeled File Folders --- Image by © Royalty-Free/Corbis

نکات مهم در خصوص قوانین و مقررات بیمه

* در راههای که برای عبور عابران پیاده مسیرهای ویژه اختصاصی داده شده است در صورت تصادف با وسیله نقلیه راننده مشروط به اینکه کلیه مقررات را رعایت نموده باشد و قادر به کنترل وسیله نقلیه و جلوگیری از تصادف یا ایجاد خسارت مادی و بدنی نباشد مسئولیتی نخواهد داشت. عدم مسئولیت راننده مانع استفاده مصدوم یا وارث متوفی از مزایای بیمه نخواهد شد و شرکت بیمه ملزم به اجراء تعهدات موضوع بیمه نامه به مصدوم یا وارث متوفی خواهد بود.

* در بیمه نامه های مسئولیت حرفه ای کارفرما و قراردادهای بیمه عمر، حوادث و درمان گروهی، خسارات مربوط به کارکنان با تابعیت غیر ایرانی تنها در صورتی قابل پرداخت می باشد که دارای اقامت با حق کار مشخص بوده و پروانه کار دریافت نموده باشند

* محدودیت سقف سنی ۷۰ سال از تاریخ ۱/۲/۹۱ در بیمه نامه های زندگی و مستمری حذف گردیده است.

لذا به منظور گسترش فرهنگ بیمه ای و با توجه به ظرافت های موجود در این امر تصمیم گرفتیم تا با درج مطالب مفید بیمه ای (در سایت موسسه) حقوقی بین المللی دادپوان حامی به قدر توانمان در این امر سهیم باشیم. همچنین دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلاء و کارشناسان متخصص در امور بیمه آمادگی ارائه مشاوره و وکالت دعاوی مربوط به قراردادهای بیمه را دارد لذا از طریق تماس تلفنی و یا اخذ وقت مشاروه حضوری می توانید از خدمات موسسه در این رابطه بهره مند شوید.

مدیر دپارتمان بیمه

فرشته سلیمی

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

نظرات بسته شده است.