روش های اجاره موقوفات

روش های اجاره موقوفات طبق آئین نامه اجرای قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امورخیریه،مصوب10/12/،1365مشخص شده است و عبارتند از: انجام مزایده، دریافت پذیره، دریافت اهدایی و همچنین طبق…
ادامه مطلب

مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی

دعاوی وقفی دعاوی اجاره املاک وقفی/دعاوی اجاره موقوفات دعاوی تولیت دعاوی احداث اعیانی در ملک وقفی تقسیم مال وقفی فروش مال وقفی دعاوی مالکیت و وقفیت مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی،نیز…
ادامه مطلب
فهرست