ابطال علامت تجاری

دعوای ابطال علامت تجاری در صورتی مطرح می گردد که جهت نقض حقوق مربوط به علامت تجاری ،خساراتی به مالک علامت تجاری وارد شود. در این صورت وی دعوای ابطال علامت تجاری را مطرح و حق خود را مطالبه می نماید.

منظور از نقض علامت تجاری چیست ؟

علامت تجاری پس از ثبت حق انحصاری مالک آن است که جهت بهره برداری از آن به وی تعلق می گیرد.مالک در صورتی که متوجه شود اقداماتی جهت سوء استفاده از حق او در حال وقوع است می تواند از استفاده دیگران از حق انحصاری خود جلوگیری کند. این اعمال جزء موارد نقض علائم تجاری قراردارد.

هر نوع استفاده غیر مجاز از یک علامت تجاری یا خدماتی مشابه که باعث گمراه نمودن مصرف کنندگان آن علامت تجاری گردد و شهرت و اعتبار تولیدات و خدمات ارائه شده با آن علامت را زیر پا بگذارد ، به معنای نقض علامت تجاری مزبور می باشد.
قانون حمایت خود را از صاحب حق اختراع لحاظ کرده است و راهکارهایی را جهت اطمینان خاطر صاحب علامت تجاری در نظر گرفته است. از جمله: جبران حقوق از دست رفته مالک ، توقیف و ضبط کالاهای مشابه تقلبی ، پرداخت خسارت ، جبران ضرر و زیان و … می باشد.و همچنین مالک می تواند ضمن گرفتن خسارت ، مانع استفاده از علامت مزبور هم شود.
با تمام این اوصاف اگر چه پس از ثبت علامت تجاری از مالک آن حمایت قانونی صورت می گیرد اما این حمایت قانونی می تواند توسط اشخاص ثالث معترض و خود متقاضی و یا دارنده علامت تجاری مورد ابطال قرار گیرد.

ابطال علامت تجاری
ابطال علامت تجاری

مصادیق نقض علامت تجاری

استعمال نقض کننده :چنانچه نقض کننده اعمالی همچون الصاق ، چسباندن علامت نقض کننده بر روی کالا یا خدمات نماید و این عمل را همراه با دستور استفاده از علامت در عرصه تجارت انجام دهد ، مصداقی از اعمال نقض کننده می باشد .و همچنین هر گونه پیشنهاد فروش، انبار کردن کالا یا خدمات دارای علامت نقض کننده نیز از جمله موارد استعمال علامت نقض کننده در نظر گرفته می شود.
استعمال برخلاف دارا بودن حق قانونی :چنانچه از علامت تجاری که دارای اسم یا آدرس شخص مالک باشد استفاده شود حتی اگر اجازه مالک لحاظ نگردد در چنین مواردی نقض علامت تجاری محسوب نمی شود .اما گاهی علامت تجاری شامل مشخصات و ویژگی هایی است که کیفیت ، کمیت ، ارزش ، زمان تولید و … را مشخص می نماید.در این صورت ،قانون بدون ثبت علامت تجاری ، در محدوده خاصی از آن حمایت به عمل می آورد و برای چنین علامتی که مورد حمایت قرار گرفته است ، حق تقدم قرار داده است . حال چنانچه فردی اقدام به ثبت علامتی که دارای حق تقدم است نماید عمل مزبور نقض علامت تجاری محسوب می شود.
استعمال علامت تجاری در صورت عدم رضایت مالک :چنانچه فرد یا افرادی بدون اجازه از طرف مالک، از علامت تجاری ثبت شده به نام او استفاده نمایند ، این امر مصداق بارزی از نقض علامت تجاری می باشد .اما در صورتی که اجازه داشته باشند مانعی وجود ندارد .
استفاده از علامت تجاری جهت تجارت علامت :در صورتی که فردی قصد داشته باشد که از علامت تجاری ثبت شده دیگری استفاده و بهره برداری نماید و از این طریق به خود نفع برساند استعمال مزبور مصداق نقض علامت تجاری قلمداد می شود.
نقض به دلیل مشابه بودن علامت :ممکن است علامتی که تقاضای ثبت آن می شود با علامت دیگری که در سابق ثبت شده است مشابهت هایی داشته باشد که سبب اشتباه مصرف کنندگان آن کالا یا خدمات گردد .از این رو افرادی که چنین علامتی به نام آن ها ابتدائا ثبت شده است می توانند بدین جهت اعتراض نمایند . در حقیقت عمل افرادی که به ثبت چنین علامت مشابهی اقدام می نمایند ، نوعی نقض علامت می باشد.
نقض به دلیل یکسان بودن علامت :چنانچه علامتی ثبت گردد،مالک انحصاری آن ، همان فردی است که علامت به نام او ثبت شده است از این رو چنانچه فرد یا افراد دیگری آن علامت را از آن خود بدانند و تقاضای ثبت چنین علامت یکسانی را داشته باشند ، به دلیل یکسان بودن با علامت دیگر ، تقاضای این افراد از مصادیق نقض علامت محسوب می شود.
از بین بردن شهرت علامت تجاری: چنانچه علامت تجاری مشابه یا یکسان با علامت تجاری ثبت شده ای ارائه شود این احتمال وجود دارد که به دلیل کیفیت پایین تر آن کالا و تولیدات به کالاهای اصلی دارای آن علامت خدشه وارد شود. و به دلیل اشتباه گرفتن مصرف کنندگان اعتبار علامت ثبت شده که به سختی حاصل شده است از بین برود. از این رو هر عاملی که سبب از بین رفتن شهرت علامت تجاری گردد ، نقض علامت تجاری محسوب می شود و قابل پیگیری است .

موارد فوق از مصادیق نقض علامت محسوب میشوند که چنانچه مالک علامت ثبت شده با هر کدام از آن ها مواجه گردد می تواند نسبت به این موضوع اعتراض نماید .و قانون گذار نیز جهت نقض علامت تجاری ضمانت اجراهایی را چه از نظر کیفری و چه مدنی پیش بینی نموده است.

ابطال علامت تجاری به دلیل شباهت علامت لاتین به فارسی
ابطال علامت تجاری به دلیل شباهت علامت لاتین به فارسی

اعتراض نسبت به علامت ثبت شده

گاهی ممکن است اعتراض مبنی بر ادعای حق مالکیت نسبت به علامتی باشد که اظهارنامه ثبت آن به مرجع ثبت تسلیم شده است و آگهی نیز صورت گرفته است.در چنین حالتی اگر علامت در سابق به نام متقاضی ثبت نگردیده باشد ، متقاضی باید همزمان با اعتراضی که مطرح می کند ، مراحل ثبت علائم تجاری را به نام خود هم طی کند. از جمله: تسلیم اظهارنامه ، بررسی مدارک ابراز شده توسط کارشناس ، پرداخت هزینه ها و … .
و پس از طی کردن مراحل فوق مرجع ثبت موظف می گردد به مدت ۱۰روز از تاریخ وصول اعتراض ،یک نسخه از اعتراض نامه را به همراه منضمات آن برای متقاضی ثبت ارسال کند.متقاضی ثبت در این مرحله ،ممکن است به دو صورت عمل نماید.

فرض اول: متقاضی در مقابل معترض سکوت کند:

در صورتی که متقاضی ثبت پاسخی نسبت به اعتراض ندهد به معنای پذیرفتن اعتراض معترض است.و با عدم پاسخ متقاضی ، مراتب به معترض ابلاغ می شود تا اظهارنامه ای را که برای ثبت همزمان با درخواست اعتراض به جریان انداخته بود برای ثبت ارائه دهد.

در این فرض گویا متقاضی به گونه ای با سکوت خود بر اعتراض معترض عنه صحه گذاشته و حرف او را تایید کرده و پس از آن علامت تجاری به نام معترض به ثبت می رسد.

فرض دوم: متقاضی در مقابل معترض سکوت نکند:

در این صورت مراتب عدم تمکین متقاضی ظرف ۱۰ روز به معترض ابلاغ می گردد ومعترض در این مرحله ظرف ۲۰ روز مهلت دارد که اعتراض خود را به صورت کتبی ،از طریق مرجع ثبت، تسلیم کمیسیون کند که البته تصمیم کمیسیون هم قابل اعتراض در دادگاه است.به عبارت دیگر تصمیمات کمیسیون قطعی نیست .

دعوای ابطال علامت تجاری در چه مواردی قابلیت طرح دارد؟

زمانی که فردی متقاضی ثبت علامت تجاری می گردد و مراحل آن را طی می نماید، علامت مزبور به وی تعلق می گیرد و مالک انحصاری آن می گردد. فلذا حق استفاده انحصاری از آن نیز با وی می باشد و او می تواند از استفاده دیگران از علامت تجاری ثبت شده به نام خود جلوگیری نماید . چنانچه فردی درصدد نقض حقوق او برآید ، قانون گذار اجازه طرح دعوا را به وی داده است و وی می تواند در مواردی تقاضای ابطال علامت تجاری را نیز مطرح نماید.

دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل شباهت علامت لاتین به فارسی

با ثبت علامت تجاری به نام مالک آن ، فرد مزبور مالک انحصاری علامت شناخته می شود و افراد دیگر مگر با اجازه مالک حق استفاده از علامت مزبور را ندارند . با توجه به موارد ممنوعیتی که قانون قرارداده است بعد از ثبت علامت تجاری ، سایرین نه تنها حق استفاده از آن علامت را ندارند ، بلکه حق استفاده از علائم مشابهی که باعث مشتبه شدن مشتریان آن علامت گردد را نیز ندارد .و قانون این امر را ممنوع اعلام نموده است قانون گذار در ماده ۳۲ قانون اختراعات ، طرح های صنعتی ، علائم تجاری مواردی را که ثبت آن ها ممنوع است را احصا نموده است.

گاهی یک برند خارجی از علامتی استفاده می نماید که به هر دلیل کیفیت بالای خود ، تنوع محصول و … جای خود را در بین متقاضیان خود باز می کند و مورد استقبال قرار می گیرد. در این بین ممکن است عده ای با استفاده از همان عبارت لاتین و برگرداندن آن به فارسی ، از آن علامت برای همان دسته از محصولات استفاده نمایند.

مثال: ممکن است یک برند با نام pure برای لوازم آرایشی و بهداشتی انتخاب شده باشد و متقاضیان خود را هم داشته باشد . حال چنانچه شرکتی در ایران از همین واژه به فارسی با نام پی یور برای محصولات آرایشی و بهداشتی خود استفاده نماید و قصد ثبت این علامت را برای محصول آرایشی خود داشته باشد به دلیل به اشتباه انداختن مصرف کنندگان آن محصول که به دلیل کیفیت بالا و یا هر دلیل دیگری از آن برند استفاده می نمایند.با ثبت چنین علامتی به زبان فارسی به جهت شباهت آن به عبارت لاتین جلوگیری می شود.
دعوایی با همین عنوان طرح گردیده است و دادگاه به دلیل تعارض استفاده از چنین علامتی با حقوق خواهان به ابطال ثبت آن رای داده است .

ابطال علامت تجاری به جهت تشابه علامت تجاری
ابطال علامت تجاری به جهت تشابه علامت تجاری

ثبت موخر علامت و تعارض با حقوق خواهان

پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۵۶۳
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۰۴۷
” ثبت موخر معادل علامت لاتین به فارسی برای همان طبقه و کالاها (لوازم آرایشی و بهداشتی) علاوه بر تعارض با حقوق خواهان موجب وقوع اشتباه و گمراهی مصرف کنندگان نسبت به مبدا تولید کالا و خدمات خواهد شد.”

دعوای ابطال علامت تجاری به جهت تشابه علامت تجاری در کالاهای متفاوت

قانون گذار در ماده ۳۲ قانون اختراع ، طرح های صنعتی و علائم تجاری علائم غیر قابل ثبت را احصا نموده است.و یکی از مواردی که سبب می شود علامتی قابلیت ثبت خود را از دست بدهد تشابه علامتی است که تقاضای ثبت آن شده است.لازم به توضیح است که زمانی که علامتی ثبت می گردد، حق استفاده انحصاری از آن علامت به مالک آن تعلق دارد و فرد دیگری مجاز به استفاده از آن علامت نمی باشد.
زمانی که کالایی با علامتی ثبت می گردد، به مرور زمان مصرف کنندگان و متقاضیان خود را می یابد و کالا با آن علامت شناخته می شود. از این رو مشتریان به اعتبار علامت مزبور ، کالا را خریداری می نمایند . از طرفی دیگر مالک آن برند تمام سعی و اهتمام خود را به خرج می دهد تا اعتباری را که به مرور زمان و با زحمت کسب نموده است با کیفیت بهتر محصولاتش و به هر طریق دیگری حفظ نماید.
اما چنانچه فرد دیگری متقاضی ثبت علامتی مشابه ، علامت شناخته شده گردد به طوری که سبب مشتبه شدن مشتریان آن برند گردد. مسلم است که در چنین مواقعی با خواسته متقاضی ثبت علامت موافقت نمی شود. چرا که ممکن است اعتبار چندین و چند ساله صاحب برند اولیه خدشه دار شود و مشتریان خود را از دست بدهد.
موارد بی شماری از شکایات در این باره صورت گرفته است که صاحبان علامتی از متقاضیان ثبت علامت مشابه با علامت خودشان شکایت نموده اند و تقاضای نقض و ابطال ثبت چنین علامتی هایی را نموده اند.

مرجع صالح در این باره بررسی های لازم را انجام می دهد و تنها در صورتی که علامت موخر التصویب (علامت دوم که مشابه علامت اول است و تقاضای ثبت آن شده است ) به گونه ای باشد که سبب به اشتباه افتادن مشتریان علامت اولیه نگردد، ثبت چنین علامتی خالی از ایراد است و قابلیت ثبت را دارد .

در این باره به یکی از آراء دیوان عالی کشور استناد می نماییم که در این رای ملاک پذیرش دعوای ابطال علامت تجاری را مشتبه شدن مصرف کنندگان اعلام نموده است.
شماره رای ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۰۳
تاریخ ۲/۸/۱۳۹۲
“ملاک در پذیرش اعتراض نسبت به علامت تجاری که تقاضای ثبت آن شده یا به ثبت رسیده ، واحد بودن طبقه و محصولات نیست بلکه ملاک ، اشتباه مصرف کنندگانی عادی در تشخیص مبدا تولید محصولات و تمییز کالا یا خدمات یک شخص از کالا یا خدمات اشخاص دیگر است. ”
گاهی نیز ممکن است علامتی جهت ثبت ارائه شود که علامت مزبور با علامت کالایی دیگر مشابه است اما نوع کالاها با یکدیگر تفاوت دارد . در این مواقع از آنجایی که نوع کالاها با یکدیگر یکی نیستند (برای مثال یکی آرایشی و یکی پوشاک)، فلذا مشکل از دست رفتن مشتریان آن برند و محصول نیز وجود ندارد. چرا که مصرف کنندگان و مشتریان علامت اولیه ، علامت مزبور را برای کالایی خاص می شناختند. از این رو،آسیبی به اعتبار صاحب علامت ، در صورتی که کالای دیگری با کالای او یکی نیست وارد نمی شود.
در پی شکایتی که در این باره مطرح شده بود، دیوان عالی کشور رای صادر نموده است که گویای این مطلب می باشد که چنانچه کالاها متفاوت باشند ، مشابه بودن علامت های تجاری بلااشکال است.چرا که ملاک ابطال به اشتباه افتادن مشتریان آن کالاست که با متفاوت بودن نوع کالاها چنین اتفاقی رخ نمی دهد.فلذا نیازی به ابطال علامت تجاری مشابه وجود ندارد.
شماره رای ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۵۶۰
تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۲
“در صورتی که نوع کالاها با هم متفاوت باشند به صرف تشابه علامت های تجاری نمی توان ثبت علامت تجاری موخرالصدور را ابطال کرد. “

دعوای ابطال علامت تجاری مشابه

دعوای ابطال علامت تجاری در صورتی قابل استماع و رسیدگی است که علامت تجاری موخر التصویب سبب اشتباه مصرف کنندگان آن کالا یا خدمات گردد. واضح است که چنانچه حیطه استفاده کالا و خدمات از یکدیگر متفاوت باشد دلیلی جهت ابطال علامت موخرالتصویب وجود ندارد . چرا که حوزه های کاری و استفاده هرکدام از کالاها یا خدمات با یکدیگر متفاوت است و سبب اشتباه مصرف کنندگان آن کالا یا خدمات نمی گردد.
ممکن است علامت تجاری ثبت شده مقدم التصویب جهت خدمات املاک و علامت موخرالتصویب جهت اطلاعات نرم افزار ثبت شده باشد ،که این دو حوزه از یکدیگر کاملا مجزا است. فلذا دلیلی برای ابطال علامت موخرالثبت وجود ندارد . و از این جهت دعوای ابطال علامت تجاری حتی در صورت مشابه بودن هم به ابطال علامت تجاری مشابه نمی انجامد.در این باره رای دیوان عالی کشور گویای بهتر این مطلب می باشد.
شماره رای ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۰۵
تاریخ رای ۱۱/۲/۱۳۹۲
“در صورتی که کالاهایی که علامت تجاری آن ها مشابه می باشد از دو طبقه مختلف کالا یا خدمات باشند، موجبی برای ابطال علامت تجاری موخرالثبت وجود ندارد.”

دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل عدم استفاده از علامت تجاری

پس از ثبت علامت تجاری، حق استفاده و انتفاع از علامت تجاری ثبت شده به مالک آن علامت تعلق می گیرد . اما چنانچه پس از ثبت مدتی سپری شود و مالک علامت تجاری ثبت شده از علامت مزبور استفاده ننماید ،قانون گذار متقاضیان استفاده از آن علامت را مجاز دانسته است که دعوای ابطال علامت تجاری ثبت شده را به جهت عدم استفاده مالک از آن علامت طرح نمایند .و چنانچه این امر ثابت شود، با تقاضای این افراد موافقت می شود و علامت ثبت شده سابق لغو می گردد و متقاضی جدید می تواند علامت مزبور را به نام خود ثبت نماید.
در این باره قانون گذار درقسمت اخیر ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری چنین مقرر داشته است:
“… هر ذی نفع که ثابت کند که مالک علامت ثبت شده شخصا یا به وسیله شخصی که از طرف او مجاز بوده است آن علامت را حداقل به مدت ۳ سال کامل از تاریخ ثبت تا یک ماه قبل از تاریخ درخواست ذی نفع استفاده نکرده است ، می تواند لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.”
ماده فوق به وضوح این امر را بیان نموده است که چنانچه از علامت ثبت شده ای توسط مالک و یا قائم مقام او استفاده نشود تقاضای ابطال مجاز است. اما بایستی توجه نمود که قانون گذار برای عدم استفاده مالک علامت سقف قرار داده است و مدت آن را ۳ سال کامل از زمان ثبت علامت در نظر گرفته است.

متقاضی لغو علامت ثبت شده بایستی ثابت نماید که مالک و یا قائم مقام او ۳ سال کامل از زمان ثبت علامت تجاری ، از آن استفاده ننموده است. که البته نکته ظریفی که قانون در ماده بیان داشته است این است که ۳ سال مزبور بایستی از زمان ثبت تا یک ماه قبل از درخواست ذینفع در نظر گرفته شود . چنانچه برای دادگاه اثبات گردد که در طی مدت مزبور علامت ثبت شده بلااستفاده بوده است ، با لغو ثبت علامت موافقت می نماید.

پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۸۰۳
شماره دادنامه ۹۱۰۹۷۰۲۲۶۳۰۰۲۵۴

“به علت عدم استفاده از علامت ثبت شده در مدت ۳ سال ، حکم به ابطال تصدیق ثبت علامت تجاری و الزام به ثبت علامت موضوع اظهارنامه به نام خواهان صادر می شود. “

دعوای ابطال علامت به علت عدم ارائه دلیلی مبنی بر استفاده از علامت تجاری

به استناد بند اخیر ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری هر ذینفع چنانچه بتواند ثابت نماید که مالک علامت تجاری به مدت ۳ سال کامل از علامت تجاری ثبت شده به نام خویش استفاده ننموده است،می تواند تقاضای لغو آن را از دادگاه تقاضا کند.پس از تقاضای خواهان ، مطمئنا خوانده دلایلی مبنی بر استفاده از علامت را ارائه می دهد.تا از لغو علامت ثبت شده جلوگیری نماید، البته ناگفته نماند که دلایل ارائه شده به محکمه بایستی قوی و مستحکم باشد تا بتواند محکمه را مجاب نماید که خوانده از علامت ثبت شده مزبور در سابق استفاده نموده است. و چنانچه خوانده نتواند با ارائه مدارک و دلایل خویش این امر را اثبات نماید،دادگاه به ابطال علامت تجاری ثبت شده حکم می دهد.
در این باره می توان به رای صادره زیر اشاره نمود:
کلاسه پرونده ۸۹۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۴۴۹
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۱۷۲
“خوانده دلیلی بر استفاده از علامت ظرف ۳ سال از تاریخ ثبت ارائه ننموده است و حکم بر ابطال علائم تجاری صادر می شود.”

ابطال علامت به علت عدم استفاده و الزام به ثبت اظهارنامه خواهان

چنانچه علامتی به نام فردی ثبت گردد همان فرد مالک انحصاری آن علامت محسوب می شود و حق استفاده انحصاری به وی تعلق دارد .اما چنانچه از علامت تجاری مزبور استفاده ننماید ، هر ذینفع می تواند تقاضای ابطال آن را از دادگاه تقاضا نماید. البته جهت اقامه دعوا بایستی ۳ سال تمام از زمان ثبت علامت ، از آن استفاده ننموده باشد و آن را بلااستفاده رها کرده باشد.
در این مواقع ذینفع می تواند جهت ابطال علامت ثبت شده اقدام نماید و چنانچه بتواند این موضوع را با دلیل و مدرک برای محکمه اثبات نماید دادگاه علامت مزبور را لغو می نماید. و از آنجایی که خواهان در این دعوا همراه با تقاضای ابطال علامت، درخواست ثبت علامت به نام خویش را هم مطرح نموده است،دادگاه ضمن حکم به ابطال علامت ثبت شده ، الزام به ثبت اظهارنامه خواهان نیز می دهد.و چنانچه شرایط ثبت علامت تجاری به نام خواهان فراهم باشد، علامت تجاری ثبت شده ابطال و به نام متقاضی جدید ثبت می گردد.
رای صادر شده در این باره گویای مطلب فوق می باشد.
شماره کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۱۴۸
شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۹۹۴
” در صورت عدم استفاده از علامت ظرف ۳ سال از تاریخ ثبت آن علامت حسب درخواست ذی نفع قابل ابطال است، بنابراین دعوی محمول بر صحت تشخیص و حکم به ابطال ثبت علامت و الزام به ثبت اظهارنامه خواهان صادر می گردد.”

دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده خواهان

با ثبت علامت تجاری به نام مالک ، حق استفاده انحصاری از علامت ثبت شده به وی تعلق می گیرد و افراد دیگری مجاز به استفاده از علامت ثبت شده مگر با اذن مالک علامت نمی باشند.چنانچه علامتی ثبت گردد، اماره ای بر حق انحصاری مالک آن قلمداد می شود.اما ممکن است گاهی شرکتی ، از علامتی استفاده نماید و محصولات خود را با آن علامت عرضه نماید اما اقدامی جهت ثبت آن علامت به نام خود ننموده باشد.اما سالیان سال و برای مدتی از آن علامت استفاده نماید و مشتریان خود را هم جلب کند و مصرف کنندگان آن برند را بشناسند .در این میان ممکن است فرد یا افراد دیگری اقدام به ثبت آن علامت برای کالا و محصول خود نمایند. اما صاحب علامتی که از آن علامت در پیش تر استفاده می نموده است و به عبارت دیگر سبق استفاده دارد، به ثبت مزبور معترض شود و دلیل وی نیز این است که اگر چه به ثبت علامت مذکور به نام خود اقدام ننموده است اما برای مدت مدیدی از آن علامت برای کالا و محصولات خود استفاده نموده است. و آن برند جای خود را در بین متقاضیان باز نموده است.

قانون به چنین افرادی اجازه طرح دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده را اعطا نموده است. اما چنین در نظر گرفته است که چنانچه فرد یا افرادی قصد طرح چنین دعوایی را داشته باشند بایستی همراه با طرح دعوای ابطال علامت تجاری به دلیل سبق استفاده ،درخواست ثبت آن علامت را با نام خود نیز ارائه دهند. چرا که عقلایی نمی باشد که تنها از ثبت علامت به نام دیگری جلوگیری نمایند بدون اینکه قصد ثبت آن علامت را به نام خود داشته باشند.

در این باره ، یکی از آراء صادره از دیوان عالی کشور چنین آورده است :
شماره رای ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۰۷۵
تاریخ رای ۲/۲/۱۳۹۲
“در مواردی که شرکتی تقاضای ابطال علامت تجاری شرکت دیگر به واسطه سبق استفاده را دارد ذی النفع باید علاوه بر تقاضای ابطال علامت ، درخواست ثبت آن را نیز به نام خود بنماید وگرنه دعوای وی قابلیت استماع ندارد.”

دعوای ابطال علامت تجاری و نقش امارات در آن

گاهی در ثبت یک علامت تجاری بین افرادی اختلاف حادث می شود و هر یک از طرفین مدعی مالکیت علامت مزبور را می نماید.اما صرف ادعا بدون اماره و دلیل نمی تواند نتیجه ای در برداشته باشد.
چنانچه بین افرادی در ثبت یک علامت که در سابق از آن استفاده می نموده اند اختلاف ایجاد شود ، هرکدام از طرفین باید سابقه تصرف و استفاده خود را بیان نمایند. و چنانچه همگی سابقه استفاده داشته باشند، حق ثبت به فردی تعلق می گیرد که سابقه استفاده او از علامت مزبور از فرد یا افراد دیگر بیشتر باشد.که در این باره چنین بیان می شود که حق ثبت به فردی تعلق می گیرد که سابقه بیشتری در استفاده از علامت مزبور دارد.
در این باره دادنامه ای صادر شده است ،که این امر را بدین صورت مورد حکم قرارداده است.
شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۷۸۴
تاریخ ۱۸/۸/۱۳۹۲
“چنانچه علامت تجاری مورد اختلاف باشد، مدت استعمال علامت توسط هر یک از طرفین از عوامل است که در حمایت از آن مورد توجه قرار گرفته و در تعیین ذی حق ، دخالت داده می شود.”

دعوای ثبت علامت به علت عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت به علامت

دعوای ثبت علامت تجاری در صورتی قابلیت استماع را دارد و دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد که دلایل و مدارک استنادی خواهان تکمیل باشد و گویای این مطلب باشد که به حقی که وی در گذشته کسب کرده است خدشه وارد شده است یا می شود.در چنین مواقعی دادگاه بایستی بررسی نماید که….

آیا با ثبت علامت تجاری جدید حق مکتسبه خواهان با خلل مواجه می شود یا اینکه چنین اتفاقی رخ نمی دهد؟

پاسخ:در صورتی می توان تقاضای نقض یا ابطال علامت تجاری را مطرح نمود که علامت تجاری موخرالثبت با علامت سابق مشابه باشد و باعث مشتبه شدن مصرف کنندگان شود. اما گاهی علامت تجاری موخرالثبت اگر چه به ظاهر با علامت تجاری مقدم الثبت شباهت هایی دارد اما در حقیقت مصرف کنندگان قادر به تمییز این دو کالا و محصول از یکدیگر می گردند.
مثال: ممکن است علامت تجاری برای یک محصول آرایشی ثبت شود و شرکت دیگر نیزازهمان علامت استفاده نماید اما تغییراتی را در آن لحاظ نماید. مانند اینکه نوشته ای به آن علامت اضافه نماید و هر عمل دیگری که این دو علامت را از یکدیگر تمییز دهد.در چنین مواقعی به دلیل اینکه به حق مکتسبه خواهان (مالک علامت سابق) خدشه ای وارد نمی شود و همچنین تفاوت داشتن این دو علامت با یکدیگر ، طرح این دعوا مردود اعلام می شود.
در سابق چنین دعوایی مطرح شده است و رای صادره در این باره مردود اعلام شده است.
پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۶۳۰۰۶۲۲
شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۳۰۰۱۰۶
“رد دعوای ثبت علامت به علت عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت به علامت دعوای مطروحه به لحاظ فقد دلیل و عدم احراز حق مکتسبه خواهان نسبت به علامت نماچین غیر وارد تشخیص و مردود اعلام می گردد.”

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4.5)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست