لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

نمونه آرای دعاوی ملکی

شرح موضوع

موضوع رای: لزوم طرح همزمان دعاوی تحویل و تسلیم مبیع و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت

خواهان دادخواستی به طرفیت خواندگان به خواسته تحویل و تسلیم مبیع، یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی 799 فرعی مجزا و مفروز از 19 اصلی واقع در بخش 4 سمنان را تقدیم نموده است.

خواندگان نیز دادخواست تقابل به خواسته مطالبه ثمن به میزان 000/753/684 علیه خواهان دعوای اصلی تقدیم دادگاه نموده اند.

خواهان مدعی است که به موجب مبایعه نامه شماره 151، آپارتمان را از خواندگان خریداری نموده است و قرار بر این بوده که ظرف سه ماه از تاریخ وقوع بیع ، آپارتمان در اختیار خریدار قرار بگیرد؛ اما با گذشت بیش از هفت ماه، همچنان آپارتمان مذکور به خواهان تسلیم نشده است؛ به همین جهت به موجب دادخواست تقدیمی، الزام خواندگان به تحویل و تسلیم مبیع را تقاضا نموده است.

خواندگان نیز ضمن دادخواست تقابل ادعا نمودند که مبلغ مورد ادعا باقی مانده ثمن است؛ در مبایعه نامه نیز قید شده که هزینه های ساخت آپارتمان به صورت تقریبی تعیین شده و تسلیم آپارتمان منوط به تصفیه حساب توسط خریدار می باشد.

تعیین هزینه ساخت آپارتمان از سوی دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است. مبلغی که کارشناس برای ساخت آپارتمان اعلام نموده از مبلغ اولیه پرداخت شده توسط خواهان دعوای اصلی کمتر است.

بنا به مراتب معروضه و نظریه کارشناس که از اعتراض اصحاب دعوا نیز مصون مانده است، دادگاه حکم به الزام خواندگان به تسلیم مبیع صادر نموده و در خصوص دعوای تقابل نیز، به استناد نظریه کارشناس، خواهان های دعوای تقابل را محکوم به بی حقی نموده است.

پس از تجدیدنظرخواهی محکوم علیهم از رای دادگاه بدوی و ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، این دادگاه، دعوای الزام به تحویل و تسلیم مبیع را جدا از دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت قابل استماع نمی داند. مطابق این نظر استماع دعوای خواهان بدوی به خواسته الزام به تسلیم مبیع، مستلزم ارائه دلیل رسمی مالکیت بوده، در غیر این صورت باید در معیت دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مالکیت اقامه شود تا قابل رسیدگی باشد.

بنا به مراتب معروضه دادگاه تجدیدنظر، دادنامه صادره از دادگاه بدوی در مورد الزام خوانده به تحویل مبیع را نقض نموده است. از آنجا که دعوای اصلی به نحو مطروحه قابلیت رسیدگی ندارد، دادخواست تقابل نیز با قرار رد دعوا مواجه می شود.

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط