دعوای ورشکستگی شرکت در حال تصفیه باید به طرفیت شرکت و مدیر تصفیه اقامه شود.

  1. صفحه اصلی
  2. ورشکستگی
  3. نمونه آرای دعاوی ورشکستگی
  4. دعوای ورشکستگی شرکت در حال تصفیه باید به طرفیت شرکت و مدیر تصفیه اقامه شود.

موضوع رای: دعوای ورشکستگی شرکت در حال تصفیه باید به طرفیت شرکت و مدیر تصفیه اقامه شود.

شرح پرونده: شرکت سهامی الف، بنا به تصمیم مجمع عمومی فوق العاده منحل شده و به حکم ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، شرکت در حال تصفیه محسوب می شود. پس از تصویب انحلال توسط مجمع عمومی فوق العاده، یکی از طلبکاران شرکت اقدام به طرح دعوا به طرفیت شرکت الف و به خواسته اعلام ورشکستگی شرکت نموده است.

موضوع جهت رسیدگی به شعبه 63 دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده و آن شعبه با استناد به آگهی انحلال شرکت که در روزنامه رسمی به چاپ رسیده، اعلام نموده هرگونه دعوا علیه شرکت منحل شده باید به طرفیت مدیر تصفیه اقامه شود؛ بنابراین دعوای خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نمی باشد.

با تجدیدنظر خواهی خواهان بدوی، پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال شده است. دادگاه تجدیدنظر پس از تایید انحلال شرکت به موجب مصوبه مجمع عمومی فوق العاده، اظهار میدارد شرکت تجدیدنظر خوانده در حال تصفیه می باشد و با توجه به ماده 208 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هرگونه دعوا علیه شرکت در حال تصفیه باید طرفیت شرکت و مدیر یا مدیران تصفیه اقامه شود.

بنا به مراتب فوق الذکر، دادخواست خواهان از 2 جهت واجد ایراد شکلی می باشد؛ ایراد اول اینکه به موجب ماده 211 و 212 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه اختیارات لازم جهت امر تصفیه به مدیران تصفیه تفویض شده است؛ بنابراین در دعاوی که علیه شرکت در حال تصفیه اقامه می شود، باید نام مدیر یا مدیران تصفیه نیز به عنوان خوانده درج شود. ایراد دوم نیز عدم درج عبارت ((درحال تصفیه)) به دنبال نام شرکت در دادخواست تقدیم شده می باشد. وفق ماده 206 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می‌شود و باید در دنبال نام شرکت همه جا عبارت “‌در حال تصفیه” ذکر شود و نام‌ مدیر یا مدیران تصفیه در کلیه اوراق و آگهی‌های مربوط به شرکت قید گردد.

بنا به مراتب مذکور، دادگاه تجدیدنظر دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی مشعر بر عدم قابلیت استماع دعوای خواهان را عینا تایید می نماید.

شرح رای: مطابق ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، یکی از موجبات انحلال شرکت سهامی، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده می باشد. پس از تصویب انحلال شرکت در مجمع عمومی فوق العاده، شرکت در حال تصفیه محسوب می شود.

اگرچه انحلال، یکی از موجبات زوال شخصیت حقوقی است اما جهت انجام امور مربوط به تصفیه و خاتمه دادن به امور جاری شرکت و همچنین اجرای تعهدات و وصول مطالبات باقی مانده و تقسیم دارایی شرکت، شخصیت حقوقی شرکت پس از انحلال تا زمان ختم تصفیه باقی می ماند؛ فلذا از کلیه مزایای شخصیت حقوقی برخوردار بوده و می تواند طرف دعوا قرار بگیرد.

از طرف دیگر، قید عبارت “درحال تصفیه” به دنبال نام شرکت، همه جا و در کلیه اوراق و آگهی های مربوط به شرکت الزامی است. همچنین ضروری است اسم مدیر یا مدیران تصفیه شرکت نیز پس از اسم شرکت قید شود. در مجموع برای طرح دعوا علیه شرکت در حال تصفیه، شرکت و مدیران تصفیه، هر دو باید طرف دعوا قرار بگیرند، در غیر این صورت دادخواست با قرار رد مواجه خواهد شد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

1 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • سلام
    نظریه مشورتی636/99/7 مربوط به سال ۹۹ و ۱۴۰۰ اعلام می کند الزامی به این کار نیست و دادگاه باید رسیدگی کند.

    پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست