موارد ابطال قرارداد اجاره

دعوای تایید بطلان اجاره نامه به دلیل مجهول بودن مورد اجاره

طبق ماده 472 قانون مدنی عین مستأجره باید معین باشد.و اجاره ی عین مجهول یا مردد باطل است.

مطابق ماده مزبور،ملکی که به اجاره داده میشود باید در خارج معین ومعلوم باشد. به همین خاطر اجاره یکی از دو ملک معین به دلیل تردید درمورد معامله باطل میباشد. بنابراین اگر مورد اجاره مجهول باشد و ندانیم که کدام ملک مد نظر طرفین بوده اجاره باطل است. وهرکدام از طرفین میتوانند بطلان قرارداد را به طرف مقابل خود اعلام نمایند.دراین مواقع طرفین تایید بطلان اجاره نامه را به دلیل مجهول بودن عین مستاجره از مرجع صالح تقاضا مینمایند.

هرکدام از موجر و مستاجر که بخواهند دعوای بطلان اجاره نامه را مطرح کنند خواهان و طرف دیگر خوانده میباشد.

ابطال قرارداد اجاره

ابطال قرارداد اجاره

دعاوی مربوط به املاک در دادگاهی اقامه می شود که ملک در حوز ه قضایی آن قراردارد.

رای دادگاه تنها جنبه اعلامی دارد. به عبارت دیگر،اجاره نامه از ابتدا باطل بوده و دادگاه  در دادنامه مزبور تنها خبر از بطلان آن میدهد. سپس دادگاه به طور رسمی ،بی اعتباری قراراداد را تایید مینماید، بنابراین درخصوراین پرونده اجرائیه صادر نمیشود.

لازم به توضیح میباشد چنانچه مدت اجاره معلوم نباشد اجاره به دلیل مجهول بودن مدت باطل است.

اگر ملک تحویل مستاجر داده شده باشد موجر می تواند ضمن دادخواست ، خواسته تخلیه ملک را نیز مطرح کند.

اگرمستاجر مبلغی به عنوان ودیعه داده باشد میتواند ضمن دادخواست آن را مطالبه کند.

اگراجاره باطل باشد،پرداخت اجاره بها موضوعیت ندارد.چنانچه مستاجر، ملک را به تصرف در آورده باشد صرفاً باید اجرت المثل پرداخت نماید.

دعوای بطلان قرارداد اجاره به دلیل از بین رفتن عین و یا منافع ملک

طبق قانون مدنی هرگاه عین مستأجره تلف شود،یابواسطه عیب ازقابلیت انتفاع خارج شده ونتوان رفع عیب نمود اجاره باطل میشود. درصورتی میتوان بطلان اجاره را خواست که تلف عین مستأجره در اثرحوادث قهری وطبیعی انجام شود.

بیشتر بخوانید :  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

هرگاه موجریاشخص دیگر، سبب تلف آن شود اجاره به حال خود باقی میماند. ومستأجر میتواند به کسی که باعث ضررشده رجوع کند و اجرت المثل بگیرد.

همچنین بطلان اجاره مشروط بر این است که عیب قابل رفع نباشد. در غیراینصورت مستأجر حق دارد الزام موجر را به رفع عیب بخواهد یا اجاره را فسخ کند.

دراین صورت هریک از موجر ویا مستأجر میتوانند اقدام به طرح دعوای بطلان قرارداد اجاره نمایند. دعوای بطلان قرار داد اجاره در دادگاه محل وقوع ملک مطرح می گردد.هزینه دادرسی این دعوا، طبق هزینه دادرسی دعاوی غیر مالی پرداخت می شود.

پس از ارائه دادخواست، پرونده به شعبه مربوطه ارجاع میگردد و درصورت تکمیل بودن وقت رسیدگی تعیین میشود. در جلسه رسیدگی طرفین اظهارات و مستندات خود را ارائه میدهند.پس از ارائه مدارک و مستندات،چنانچه قاضی رسیدگی کننده اظهارات خواهان رامحرز ومسلم بداند رأی بر بطلان قرارداد اجاره صادرمینماید.

رأی بطلان قرارداد اجاره اعلامی می باشد لذا نسبت به آن اجرائیه صادر نمی گردد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 1)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست