فسخ قراردادهای اجاره

فسخ یکی از موارد انحلال عقد اجاره از سوی یکی از طرفین است که گاه به دلیل وجود اختیار فسخ و گاه به دلیل وجود عاملی جهت فسخ برای یکی از طرفین به وجود می آید.

اقاله قراردادهای اجاره

 اقاله انحلال عقد با توافق و خواست دو طرف است یعنی هر دو طرف عقد اجاره با هم توافق می کنند که عقدی را که قبلآً از سوی آنها منحل شده است منحل کنند که به آن تفاسخ (فسخ دو جانبه) هم گفته می شود.

images (4)

ابطال قراردادهای اجاره

ابطال قرارداد هم برای مواردی است که قرارداد از لحظه ی انعقاد اصلآً باطل و فاسد بوده است و یا اینکه غیر نافذ بوده و طرفی که حق تنفیذ داشته است به آن رضایت نداده و می خواهد آن را باطل اعلام کند.

به طور کلی دعاوی مربوط به اموال غیر منقول مانند خانه و زمین اعم از دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و فسخ قرارداد موضوع اموال غیر منقول در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه واقع شده است. حتی اگر خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.

هزینه دادرسی دعاوی مربوط به قراردادهای اجاره

در خصوص مالی یا غیر مالی بودن دعوا نیز باید گفت: اگر حقی که پس از فسخ خواهان می شود قابلیت تبدیل به پول را دارد و ارزش اقتصادی دارد به تبع آن اعلام فسخ نیز دعوایی مالی است و گرنه غیرمالی محسوب می شود.

بیشتر بخوانید :  قانون سرقفلی سال 56 - قوانین سرقفلی سال 56

موسسه ی حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در این زمینه آمادگی ارائه خدمات جهت مشاوره و وکالت دعاوی مربوط به قراردادهای اجاره و سرقفلی می باشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست