کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی

کمیسیون های شهرداری

شرح موضوع

یکی از وظایف شهرداری ، نوسازی و اجرای برنامه های عمرانی می باشد که در این راستا شهرداری می تواند اجرای این اقدامات را به موسسات و شرکت ها واگذار نماید ، شهرداری قبل از آن که انجام خدمات نوسازی را در اختیار موسسات و شرکت ها قرار دهد ، می بایست صلاحیت آنان را احرازنماید . کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی موظف به بررسی صلاحیت شرکت ها و موسسات جهت اجرای برنامه های شهرداری می باشد .

وظایف کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی

شهرداری در راستای نوسازی و عمران شهری، اراضی و املاکی را که بر اساس قانون به مالکیت خود در آورده اند را به شرکت ها و موسسات واگذار می نمایند، شهرداری می بایست پس از جلب موافقت انجمن شهر، گزارش توجیهی کار را به وزارت کشور ارسال نموده و موافقت کلی و اصولی وزارت مزبور را اخذ نمایند.

کمیسیون بررسی صلاحیت فنی و مالی موظف به بررسی صلاحیت فنی و مالی شرکت ها و موسساتی است  که متقاضی انجام نوسازی اراضی و املاک می باشند.

مراحل واگذاری اراضی و املاک به منظور نوسازی به شرکت ها و موسسات

شهرداری پس از اخذ موافقت اصولی وزارت کشور مکلف می باشد، برنامه تفصیلی طرح و فهرست نقشه های لازم و مقیاس آنها و مدت و تهیه طرح مورد نظر و عوامل تشخیص برتری آنها را تهیه و با صدور آگهی به مسابقه گذارد. شهرداری می بایست آگهی مسابقه را در جرائد کثیر الانتشار محل در سه نوبت و هر نوبت به فاصله ده روز منتشر نماید.

پس از آنکه مقیاس نقشه ها و مدت تهیه معین گردید، شهرداری می بایست مشخصات و مدارک مربوط به برنامه های طرح مورد نظر را تهیه و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

شهرداری بر اساس ضوابط و معیارهایی که توسط سازمان برنامه در خصوص طبقه بندی شرکت ها و موسسات مهندسی مشاور و پیمانکار درجه بندی شده، تعیین گشته است متناسب با طرح مورد نظر در خصوص صلاحیت فنی شرکت یا موسسه مورد نظر اظهار نظر می نماید. در خصوص صلاحیت مالی موسسات و شرکت ها، شهرداری می بایست با ذکر میزان سرمایه لازم برای اجرای طرح بر مبنای برآورد پیشنهاد دهنده اطلاعات کافی را از طریق بانک اخذ نماید.

وظایف شرکت ها و موسسات شرکت کننده در طرح نوسازی و عمران شهری

شرکت ها و موسساتی که مایل به شرکت در مسابقه می باشند می بایست یک درصد بهای زمین مورد طرح را به صورت وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و …. به عنوان سپرده به صندوق شهرداری بسپارند. همچنین پیشنهاد کننده مکلف می باشد اسناد و مدارک مربوط به صلاحیت مالی و فنی خود را در یک پاکت لاک و مهر شده و نقشه ها و مدارک مربوط به طرح پیشنهادی خود را در پاکت یا بسته های لاک و مهر شده دیگر توامان به شهرداری تسلیم نماید.

اعضای کمیسیون صلاحیت فنی و مالی

کمیسیون فنی و مالی با حضور شهردار، مدیر یا مسئول امور مالی شهرداری و رئیس دفتر مهندسی استان یا فرمانداری کل تشکیل می گردد جلسات کمیسیون با حضور هر سه نفر رسمیت می یابد و تصمیمات کمیسیون با اکثریت مطلق آرا معتبر می باشد. در شهر تهران علاوه بر مقامات مذكور رئيس يا مسئول امور نوسازي و معاون فني شهردار نيز در كميسيون شركت نموده و اظهار نظر مينمايند.

نحوه رسیدگی در کمیسیون صلاحیت فنی و مالی

کمیسیون فنی و مالی در روز مقرر در آگهی، صلاحیت موسسات و شرکت ها را مورد رسیدگی قرار داده و مکلف است ظرف یک هفته پس از تاریخ بازکردن پیشنهاد ها، نظر قطعی خود را نسبت به صلاحیت پیشنهاد دهندگان اعلام نماید.

پیشنهاد دهندگان می توانند در جلسه کمیسیون فنی ومالی شرکت نمایند و کمیسیون فنی و مالی مکلف می باشد در صورتی که پیشنهاد دهنده ای فاقد صلاحیت مالی و فنی باشد دلائل خود را به صورت مشروح در صورتمجلس ذکر نمایند.

چنانچه کمیسیون فنی و مالی، صلاحیت شرکت ها و موسسات پیشنهاد دهنده را احراز نماید شهرداری مکلف است پاکت های مربوط به طرح های پیشنهاد های موسساتی را که واحد صلاحیت فنی و مالی تشخیص داده شدند را به کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرح ها ارائه نماید.

وظیفه کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرح ها

کمیسیون تشخیص و داوری برتری ها موظف به اعلام طرح برتر به شهرداری می باشد.

اعضای کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرح ها

کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرح ها با حضور پنج نفر از مهندسان کار آزموده معماری و ساختمانی در وزارت کشور تشکیل می گردد، اعضاء این کمیسیون به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیات وزیران تعیین و منصوب می گردند.

وظیفه شهرداری پس از تایید طرح برتر توسط کمیسیون تشخیص و داوری برتری طرح ها

شهرداری مکلف است پس از اعلام طرح برتر توسط کمیسیون تشخیص و داوری طرح برتر مراتب را با اعلام نظر خود ضمن گزارشی جامع جهت تصویب به انجمن شهر پیشنهاد دهد وپس از آن که انجمن شهر طرح را تصویب نمود ، شهرداری موظف می باشد سوابق طرح را برای تایید به وزارت کشور ارسال نماید وپس از تایید وزارت کشور مراتب تهیه و ارسال نقشه های اجرایی را به برنده طرح اعلام می نماید .

انعقاد قرارداد با برنده طرح برتر

برنده طرح مکلف می باشد در مهلت تعیین شده توسط شهرداری ، نقشه های اجرایی را تهیه و به شهرداری تسلیم نماید و شهرداری پس از تایید نقشه های اجرایی با طرح اولیه و اخذ تضمین لازم پس از تصویب انجمن شهر به عقد قرارداد با برنده طرح اقدام می نماید .

نحوه اعتراض به تصمیمات کمیسیون صلاحیت فنی و مالی

معترض می تواند اعتراض خود را در خصوص نظر قطعی کمیسیون فنی و مالی به شورای اسلامی شهر ارائه نماید، در صورتیکه شورای اسلامی شهر به موضوع رسیدگی نکرده و شاکی مدعی باشد که حق او ضایع گشته است، می تواند ظرف 3 ماه از تاریخ ابلاغ نظر قطعی کمیسیون صلاحیت فنی و مالی،  درخواست خود را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید.

ابطال نظر قطعی کمیسیون فنی و مالی در دیوان عدالت اداری

چنانچه نظر قطعی کمیسیون فنی و مالی مخالف شرع یا مقررات قانونی باشد معترض می تواند دادخواست ابطال تصمیمات کمسیون را به دیوان عدالت اداری تقدیم نماید

مقالات مرتبط

مطالب پربازدید

دریافت مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره از دفتر حقوقی دادپویان حامی اطلاعات خود را ثبت کنید. کارشناسان ما در اسرع وقت جهت مشاوره با شما تماس خواهند گرفت.

نام و نام‌خانوادگی(ضروری)
Hidden

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

مقالات مرتبط