ماده ی 41 قانون ثبت احوال کشور به ذکر شرایط و قوانین حاکم بر تغییر نام خانوادگی به شرح زیر می پردازد:

˗ دارنده حق تقدم نام خانوادگی کسی است که برای اولین بار در حوزه ی ثبت احوال محل صدور شناسنامه خود اقدام به اخذ آن نام خانوادگی کرده باشد.

˗ حق تقدم نام خانوادگی پس از فوت به فرزندان منتقل می شود و دارنده ی حق تقدم یا فرزندان که وراث او هستند می توانند اجازه ی استفاده از نام خانوادگی خود را به اشخاص دیگری که از همان حوزه ثبت احوال شناسنامه دریافت کرده اند بدهند.

download-29

راهکارهای تغییر نام خانوادگی

چه اشخاصی می توانند نام خانوادگی خود را عوض کنند؟

تمامی اشخاصی که دارای یکی یا چند از شرایط زیر باشند اجازه ی تغییر نام خانوادگی خود را دارند:

 • نام خانوادگی دارای پسوند و یا پیشوند باشد
 • نام خانوادگی بیش از دو کلمه باشد
 • نام خانوادگی مغایر ارزش های اسلامی باشد
 • نام خانوادگی شامل اسامی محل باشد
 • نام خانوادگی واژه های غیرفارسی باشد
 • نام خانوادگی با واژ های مستهجن و ناپسند ترکیب شده باشد
 • نام خانوادگی شامل القاب و عناوین علمی باشد
 • نام خانوادگی شامل درجات نظامی باشد
 • نام خانوادگی پدر تغییر کرده باشد

مدارک مورد نیاز جهت تغییر نام خانوادگی

 • پر کردن فرم شماره 7 و تسلیم درخواست نام خانوادگی
 • ارائه اصل شناسنامه و 2 فتوکپی از تمام صفحات آن
 • ارائه اجازه نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی از پدر یا جد پدری که درخواست استفاده از نام خانوادگی آنها را داریم
 • ارائه ی اجازه نامه تنظیم شده در دفاتر اسنادرسمی از دارنده ی حق تقدم نام خانوادگی
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
بیشتر بخوانید :  The Governing regulations of iranian Oil and Contracts
فهرست