گاهی پیش می آید که دو یا چند نفر عقد اجاره را تنظیم می کنند و متعاقب آن یک طرف (موجر) در مقابل طرف دیگر (مستأجر) متعهد می شود که عین مستأجر را که حال یا مال منقول است یا مال غیرمنقول در موعد معین تسلیم طرف دیگر که قرار است اجاره بهای آن را پرداخت کند، بکند. و این شخص متعهد مال مستأجره از تحویل آن سر باز می زند.

download (1)

در این صورت مستأجر می تواند دعوای حقوقی با عنوان دعوای الزام به تحویل مورد اجاره راه بیاندازد و از دادگاه رسیدگی و صدور حکم مبنی بر تحویل مورد معامله را به انضمام خسارات دادرسی وارده بخواهد. در این دعوا اگر عین مستأجره و مورد معامله مال منقول باشد اگر عین مستأجره مال غیر منقول باشد دادگاه محل وقوع مال غیر منقول صالح به رسیدگی می باشد.

مطابق قواعد آئین دادرسی مدنی محل اقامت خوانده صالح است.

در مورد هزینه دادرسی این دعوا نیز می توان گفت چون این دعوا دعوایی مالی است و خواسته مقوم می شود (با ذکر این نکته که اگر مال غیرمنقول باشد هزینه دادرسی طبق قیمت منطقه ایی ملک و اگر غیرمنقول باشد طبق تقویم خواهان به عمل می آید) بنابراین باید هزینه دادرسی دعاوی مالی پرداخت شود.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری که تجربه و تبحر لازم و کافی در خصوص دعاوی مربوط به مالک و مستأجر را دارا می باشند آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش اعم از مشاوره حقوقی یا وکالت دعاوی مرتبط با قراردادهای اجاره می باشد. جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با موسسه تماس حاصل فرمائید.

بیشتر بخوانید :  تخلیه ملک تجاری

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست