d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمسعودی پرسید 12 ماه قبل
با سلام

یه پرونده در تعزیرات استان فارس دارم که رای صادر شده

و به گفته خودشون تبرعه شده

از نظر تعزیرات ولی نامه دادن استان داری که اگر اعتراض نخوره پرونده بسته شود خواستم ببینم باید چی کار کنم که اعتراض نخوره

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام نیازی به انجام کاری نیست

فهرست