رضا دلیلی پرسیده شده در 6 ماه پیش
سلام . در صورتیکه یکی از شرکای ملک مشاع سهم خود را بفروشد و خریدار آن را وقف نماید و شریک اخذ به شفعه نماید آیا وقف باطل می گردد؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 6 ماه پیش

بله عقد وقف باطل خواهد شد.

فهرست